Find elefanten - Museum Ovartaci

Museum Ovartaci: Find elefanten

1. juni til 31. aug. i Kulturhus Bunkeren

Find elefanten – oplev Aarhus er titlen på et stort kunst- og kulturevent i Aarhus i sommeren 2024. Som en del af projektet ønsker vi op til og under eventet at skabe øget interesse for kunst – ikke mindst blandt børn og unge. Gennem involverende aktiviteter i samarbejde med Museum Ovartaci, vil vi give en gruppe af byens borgere mulighed for at være med.

Baggrund

Til næste sommer indtager en stor flok farverige elefanter Aarhus: elefantskulpturer vil udgøre en gratis og familievenlig kunstrute gennem Aarhus’ gader og stræder, og i ni uger kan både lokale og turister gå på opdagelse i byen og finde de mange elefanter mellem de store seværdigheder og byens gemte perler.

Hver elefant er et unikt kunstværk, som bliver dekoreret af både lokale og nationale kunstnere. Projektet bliver forankret i byens kultur- og erhvervsliv, og en lang række lokale partnere er med til at skabe et event, hvor kunst og elefanter er på alles læber. Vi samarbejder med ’public art’ organisationen Wild in Art, som har stor erfaring med at lave skulpturevents, der på en finurlig og engagerede måde skaber smil i mange byer. Find elefanten bliver med de store nye beboere et meget synligt event, som samtidig sætter fokus på ’elefanten i rummet’; psykisk sygdom. Projektet møder stor begejstring hos de mange aktører, der hjælper med at gøre eventet til en begivenhed, som hele byen – på tværs af generationer – kan samles om.

Find elefanten bliver også et kunstevent, som byens borgere ’støder ind i’ der, hvor de har deres daglige gang i byen, og som skal vække nysgerrighed på at opleve mere. Man kan finde de forskellige kunstværker ved at bruge Find elefantens særlige app eller bykort. I efteråret bliver skulpturerne solgt ved en velgørenhedsauktion i Aarhus med forventning om, at mange af dem bliver nye permanente beboere i byen. Og salget af dem kommer til at støtte mennesker med psykisk sygdom inde på livet og medvirke til at fastholde fokus på større åbenhed og færre fordomme om psykisk sygdom.

Involvering af børn og unge – og andre borgere

Kultur- og læringsprogrammet er en unik mulighed for at involvere særligt børn, men også andre grupper, og igennem projektet vække deres nysgerrighed på kunst og alle de ting, man kan udtrykke gennem kunsten. Samtidig kan programmet bruges som samtaleåbner for at tale om det, der er svært. Vi vil invitere byens SFOer, pasningstilbud, ungdomsklubber, bosteder og plejehjem og give dem en mulighed for både helt konkret at bidrage til og blive inkluderet i eventet med deres egne kunstværker og for at deltage i en række aktiviteter, der sætter fokus på elefanten i rummet.

Aktiviteter og indhold

I foråret vil deltagerne i programmet male eller dekorere ’mini-fanter’ – en lille kopi af de store skulpturer, der måler cirka H12cm x L20cm. Det vil primært være en aktivitet, man tilbyder i eget regi, fx som en del af trivselsarbejdet i SFOer eller som en kreativ aktivitet på et ældrecenter. Men der vil også i et vist omfang være mulighed for at melde sin gruppe til en kreativ workshop hos Museum Ovartaci og male sine skulpturer her.

Mini-fanterne får senere en fælles plads på ruten under Find elefanten eventet hele sommeren. Ved at samle alle deltagernes bidrag i en større samlet installation kan vi at skabe en stor ’elefantmarch’, der skal pryde vandrehallen i Kulturhus Bunkeren. Det er vigtigt for programmet, at deltagelse udmønter sig i noget konkret for børnene: nemlig at deres kunstværk bliver udstillet og er en del af et event, der har bevågenhed og synlighed i hele byen.

Sammen med ens elefantskulptur vil man modtage en infopakke med både inspiration, aktiviteter og læringselementer. Det skal være en ’opskrift,’ som gør det let for lederen af aktiviteten, fx en pædagog, at lave enten en specifik workshop om elefanten eller inddrage det i eksisterende aktiviteter fx et tema om fællesskab, identitet eller svære følelser.

De elementer, vi planlægger at inkludere, er blandt andet:

• Råd og tips omkring at male og dekorere skulpturerne – både helt praktisk og i forhold til inspiration

• En samtalestarter – hvordan taler vi om psykisk sygdom, når noget er svært, eller når man tror, andre har det svært? Et postkort, bogmærke eller magnet, bliver en lille reminder, man kan tage med sig

• Kreative aktiviteter

• En quiz eller myth-buster - en sjov aktivitet, der samtidigt efterlader deltagerne med refleksion og viden om fx fordomme eller psykisk sygdom 

• Invitation til at deltage i ’elefant-march’- installationen, workshops og talks 

Find elefanten – oplev Aarhus skal vise alt det byen kan. Eventet bliver skabt af lokale kræfter og vil forhåbentlig efterlade de besøgende med gode oplevelser, der har fremmet deres fællesskab og samtalen om det, der er svært. De børn, unge, beboere og ældre, der deltager med deres egne skulpturer, vil få deres mini-fanter tilbage, så resultatet af deres arbejde og involvering lever videre hos dem. Med hele projektet omkring Find elefanten, håber vi at bidrage til flere aktiviteter i Aarhus og en nysgerrighed på kunst hos en bredere del af borgerne – ikke mindst børnene.  Desuden håber vi, at projektet kan bane vej for, at Psykiatrifonden får en større tilstedeværelse i byen og på sigt oprette en afdeling, bl.a. med rådgivning, så vi kan gøre mere for de mange, der er berørt at psykisk sygdom og mistrivsel.

 

Andre involverende elementer

Som en del af programmet vil vi også over perioden tilbyde andre aktiviteter og små events-i-eventet. Nogle af aktiviteterne vil være mere målrettet børn fx krea-aktiviteter eller skattejagt ved Museum Ovartaci. Og andre elementer som en række af talks vil være målrettet et voksent publikum.

Integration i Museum Ovartacis arbejde. Vi vil inkludere temaet ’elefanten i rummet’ i det daglige arbejde i museets udstilling hen over foråret, og de frivillige rundvisere vil være klædt på til at fortælle om Find elefanten og kultur- og læringsprogrammet fx på skolerundvisninger. Det vil være en stor fordel i forhold til at skabe interesse og sikre deltagelse og være en af de måder, vi rekrutterer deltagere på. Hvis det er muligt, vil vi også skabe et interaktivt værk, hvor de almindelige besøgende kan bidrage med deres tanker.

Talks. For at skabe kontekst til programmet, vil vi lave en række talks, der kan inspirere og vække nysgerrighed. Vi planlægger et program med fem talks, som giver nogle forskellige vinkler på emner som fx normalitet, tabu, kunst og psykisk sygdom – det skal være lettilgængeligt, indsigtsfuldt og underholdende – og båret af både personlige historier og faglig viden. Talerne vil inkludere kunstnere, fagfolk indenfor psykisk sygdom, personer med en personlig historie om kunsten og psykisk sygdom, komikere eller musikere.

Skattejagt og aktivering af besøgende. Børnenes og de andre deltageres store ’elefantmarch’- installation bliver som sagt en central del af ruten i sommerens Find elefanten event. Børnene vil forhåbentlig besøge deres egen elefant, men rigtigt mange andre børn og familier vil også få glæde af nogle af de tanker, der har været i programmet og hos deltagerne selv. Der vil være en skattejagt, hvor besøgende børn kan finde fem-seks helt særlige elefanter – og samtidig få en lille gevinst, fx et klistermærke. Og vi lægger vægt på at trække nogle af historierne om kunsten, inspirationen og ’elefanten i rummet’ ud på fx skærme eller skiltning, så de besøgende bliver taget imod og inddraget i projektet.

 

Målsætninger og målgrupper

Vi har fokus på børn og unge, og helt overordnet er det især de mindre børn, der er primær målgruppe for kultur- og læringsprogrammet, formentlig ca. 5-10 år. Men materialer og aktiviteter vil kunne tilpasses så de er meningsfulde og brugbare for andre grupper, og vi vil også invitere bosteder og ældrecentre til at deltage. Sekundær målgruppe er alle de besøgende – mange vil være familier på tværs af generationer; de vil opleve børnenes kunstværker sammen med de mange andre sjove, inspirerende og tankevækkende store elefantskulpturer på ruten. 

Vi har en målsætning om at have 1000 mini-fanter med i installationen – de kan både repræsentere individer og grupper af deltagere. Vi håber at nå omkring 5-6000 deltagere blandt børn, unge og beboere på bosteder og plejehjem. Sammen med de deltagende institutioner og grupper evaluerer vi programmet ved spørgeskema til alle og et mindre antal opfølgende samtaler, så vi kan lære mere om, hvad de fik ud af projektet og følge op i forhold til de behov, de måtte have.

 

Organisering og tidslinje

Psykiatrifonden og Museum Ovartaci udarbejder programmet i fællesskab med frivillige og eventuelle eksterne partnere. Programmet drager fordel af at være en del af en større event, der bliver løftet af stærke lokale kræfter og sponsorer. Derudover investerer begge organisationer selv i kultur- og læringsprogrammet ved at dedikere medarbejdere og frivillige til at løfte nogle af projektets opgaver. En del af projektkoordineringen og udvikling af indhold vil blive udført som en del af vores arbejde overordnet og er egenfinansieret. Det samme er lokaler og det interaktive kunstværk. 

Vi søger midler til at sikre, at deltagelse i udgangspunktet er gratis, og at alle, der har lyst, kan være med. Det er vigtigt for os at engagere deltagerne, så de ved, at de er et vigtigt element i en stor event, og samtidigt kan vi have et mindre depositum eller no-show gebyr for at sikre forpligtigelse og deltagelse – og for at sikre at skulpturerne kommer med på udstillingen.

 

Tidsplan

December 2023 – Februar 2024 – udvikling og planlægning af aktiviteter, events og materialer

Januar – marts 2024 – invitation til og rekruttering af deltagere

April 2024 - Udlevering og produktion af mini-fanter.

April – maj 2024 – workshops og aktiviteter både hos deltagerne selv og in-house.

Maj 2024 – mini-fanterne indleveres til udstilling. Rækken af talks begynder.

Juni – August 2024 – Find elefanten – oplev Aarhus er live.

September – deltagerne får deres mini-fanter tilbage. Opfølgning.