Folkeoplysningens Dag

12. oktober: Folkeoplysningens Dag i Kulturhus Bunkeren i Aarhus.

12. oktober i Kulturhus Bunkeren i Aarhus.

For andet år i træk afholdt DFS ’Folkeoplysningens Dag’ i Kulturhus Bunkeren i Aarhus. Her bragte de folkeoplysende aktører sammen fra hele landet og inspirerede hinanden til at udvikle folkeoplysningen. I år var temaet ’Handlemod og partnerskaber’.

 

9.15-9.30: Velkomst, morgensang og introduktion af dagens program, Per Paludan Hansen, formand for DFS og moderator Sofie Buch Hoyer, ansvarshavende redaktør på Højskolebladet.

9.30-10.00: 'Fra ide til handling', Olav Hesseldahl, direktør hos Det Politiske Akademi og Grundlovsfesten / tidl. direktør og stifter af Ungdomsbureauet og Ungdommens Folkemøde. I sit arbejdsliv har Olav Hesseldahl været særligt optaget af én ting; Hvordan vi værner om demokratiet. Det har været en drivkraft for skabelsen af en lang række nye initiativer og platforme, der alle har haft til formål at mobilisere, engagere og styrke tilliden til demokratiet. I sit oplæg delte Olav Hesseldahl ud af sine erfaringer med at skabe engagement og medejerskab i nye projekter, organisationer og bevægelser.

10-10.30: 'Parat til partnerskaber', Jesper Mørk Hovgaard, adm. direktør/partner i Partnerskabshuset Krydsfelt. Løsninger på samfundets udfordringer skal findes i krydsfeltet mellem mange forskellige aktørers interesser og kompetencer. Det mener Jesper Mørk Hovgaard, der dagligt arbejder med at forløse drømme og ambitioner ved at skabe klare strukturer og processer for etableringen af partnerskaber. I sit oplæg præsenterede Jesper Mørk Hovgaard en systematisk og metodisk tilgang til, hvordan man etablerer værdifulde partnerskaber, der kan skabe bæredygtig forandring.

10.45-12.30: Workshops og 'Løvens hule'. Formiddagsprogrammet blev rundet af med en ’Løvens Hule’-workshop, hvor der var mulighed for i fællesskab at skabe nye bud på nytænkende og værdifulde partnerskaber i folkeoplysningen.

13.30-14.10: Samtalesalon: 'Nye deltagelsesformer', Torben Stenstrup, formand i DOF /

bestyrelsesmedlem i DOF Næstved, Susan Fazakerley, sekretariatsleder i AKKS og Matilde Lund, daglig leder i Kulturhusene: De fysiske og forpligtende fællesskaber er en hjørnesten i folkeoplysningen. Men i og med fællesskaber ikke er statiske, og engagement ikke er givet på forhånd, er der brug for løbende fornyelse. Hvad skal der til for at sikre deltagelse og engagement i fremtidens folkeoplysning? Tre folkeoplysende aktører delte ud af deres erfaringer med at udvide deltagelsesbegrebet, tiltrække unge til bestyrelsesarbejde og skabe rammer for de passionerede og uorganiserede deltagelsesformer.

14.10-14.40: Hvordan ser folkeoplysningen ud fra Christiansborg?', Charlotte Broman Mølbæk, SF / Medlem af Folketinget / Kulturordfører og medlem af kulturudvalget. Vi måler den folkeoplysende temperatur i Folketinget anno 2023, og spørger om der i dag mangler folkeoplysningsmentalitet og dannelsestænkning i dansk kulturpolitik? Der var mulighed for at stille spørgsmål.

14.50-15.30: Uddeling af 'Folkeoplysningens Pris 2023'. Dansk Folkeoplysnings Samråd uddeler Folkeoplysningens Pris hvert år for at fejre folkeoplysningen og den sammenhængskraft, som den skaber i samfundet. På sessionen kunne man kunne hilse på de fem nominerede:

- DEO Ung: et projekt, der engagerer frivillige unge under mottoet ’Alle unge kan engagere sig i EU’.

- Dragskolen: en skole for unge mellem 12 og 30 år, der vil dygtiggøre sig i drag-performance og scenekunst mm.

- March mod Ensomhed: et borgerinitiativ, der samler borgere i kampen mod ensomhed.

- Pannahouse: en kulturel bevægelse og selvorganiseret forening, der engagerer ikke-foreningsvante unge via gadeidræt og panna-fodbold.

- Peoples Future Lab: 22 højskoler fra hele verden, går sammen i kampen for en bæredygtig omstilling.

15.30: Dagen sluttede med 'Håndbajere og højskolehits', v. Grundtvigsk Forum og pianist Kristian Bach.