Prostitution anno 2013

PROSTITUTION ANNO 2013

Konference 13. april kl. 10-15.00 Aarhus Rådhusmed debat om kvindehandel og sexkøb. Den offentlige debat er oftest polariseret og unuanceret, derfor ønskede SIKIA-netværket i Aarhus at lave et modstykke til dette, hvor viden blev omdrejningspunktet for oplæg og events i løbet af dagen, som udfordrede deltagernes standpunkt ud fra fakta og historier fra det virkelige liv. Dagen bestod af fem oplæg. Hvert oplæg tog fat i essentielle områder inden for debatten, og dannede grundlag for refleksion og videre debat i løbet af dagen. Idéen kom fra netværkets arbejde igennem længere tid med området, hvorfra der blandt andet udsprang en lokal demonstration mod kvindehandel, en artikel i Politiken om købesex og Socialdemokratiets nye politik og meget andet. Dagens program kom rundt om alle emner, der kunne belyse situationen for handlede og handlende kvinder – og tiltrak derved en bred målgruppe af deltagere.

 

Program:

kl. 10.00 Velkomst v/borgmester Jacob Bundsgaard

kl. 10.15 Oplæg I v/Flora, om følgevirkninger af prostitution

kl. 10.35 Oplæg II v/politiet, om deres udfordringer ved kvindehandel

kl. 10.50 Summepause

kl. 11.00 Oplæg III v/Lita, tidligere prostituerede kl. 11.30 Udfyldese af post-its

kl. 11.45 Frokost

kl. 12.30 Oplæg IV v/Jens Høvsgaard, journalist, om hans afdækning af kvindehandel

kl. 14.00 Oplæg V v/læge/sundhedsfagligt personale

kl. 14.20 Workhop-debat

Deltagerne fik fem spændende oplæg af aktuelle oplægsholdere på området med mulighed for at blive udfordret på egne holdninger og synspunkter.