SystemDanmarc

SystemDanmarc

3.-4. sept. i Guldsmedgade 25, Århus C

System Danmarc er et samfundskritisk action-rollespil, sat i København år 2043. Rollespillet er centreret om frustration og afmagt i et fremtidens Danmark, hvor demokratiet har spillet fallit. System Danmarc giver mulighed for at få en personlig og fysisk oplevelse af en fremtid, hvor borgernes rettigheder er ikke-eksisterende og ingen stiller spørgsmålstegn ved hvorfor...

Deltagerne i arrangementet gennemlevede hverdagen i en "lavprioritetszone" i fremtidens Danmark. Rollespillet var henvendt til alle, der har lyst til at opleve en dyster fremtidsvision på sin egen krop.

 

På bunden af samfundet i nogle dage

Ved at bruge rollespil fik deltagerne en sjov og spændende oplevelse, der inspirerer til stillingtagen i deres hverdag. Rollespillet var underholdende og actionfyldt samtidigt med, at omverdenen (både den på forhånd skabte historie og de andre deltageres handlinger) satte begrænsninger og muligheder for deltagerens demokratiske råderum. Gennem spillet eller ”legen” fik deltagerne mulighed for at indgå i læreprocesser, som de ellers ikke ville have mulighed for eller ønske om at deltage i.

Deltagerne fik mulighed for at påvirke og ændre deres egen (spil)hverdag, samtidig med at hver handling havde en konsekvens for andre deltagere, og dermed også en genkendelig og direkte effekt. Deltagerne mærkede, at deres handlinger har betydning, og at det at handle i sin hverdag har en direkte forbindelse til politik og demokrati.

Arrangementets overordnede formål var at sætte fokus på mange af de problemstillinger, demokratiet står over for i dag, både nationalt og internationalt. Unge fik at se, at deres deltagelse i det lokale også er politik, og at demokrati ikke er kedeligt, men selve fundamentet for deres tilværelse.

Unge i dag er både interesserede og bevidste om politik. Dog er det kun de færreste unge, der ønsker at indgå i traditionelle demokratiske/politiske fællesskaber som partier og fagforeninger. Derfor var ønsket at skabe et projekt, der, målrettet mod unge, satte demokrati og politiske problemstillinger til debat og derigennem inspirerede de unge til i højere grad at tage stilling og være aktive i deres hverdag samtidig. Projektet skulle motivere til aktiv demokratisk deltagelse og samfundsbevidsthed, og arbejde imod den følelse af afmagt og ligegyldighed, som mange unge i dag sidder tilbage med.

Det var målet at skabe debat om 3 ting med projektet:

1) Fokus på unge og demokrati

2) Ung til ung

3) Rollespil som medie

Der har været interviews i Weekendavisen og Landsforeningen for Rollespils medlemsblad. Alle dagblade og DR og TV2 har vist interesse. Selve arrangementet foregik d.7-9/10, men den slum-by, der blev bygget op fik lov til at stå til Kulturnatten d.14/10, så alle der var interesserede kunne slå et smut forbi og få en smagsprøve.

Før arrangementet var der 2 dages workshop den 3.-4. sept., hvor SystemDanmarc i samarbejde med de jyske deltagere skabte deres fælles hold og hver deltagers rolle. Workshop er en svensk metode til at få deltagerne til at vænne sig til hinanden og tage rollerne mere seriøst, så de forhåbentlig gør det samme med budskabet.

 

Se desuden: http://www.systemdanmarc.dk og http://www.rollespil.dk