Udtalelse fra Marianne Jelved

Folkeoplysningen har en vigtig rolle at spille i vores samtid, og det er min opfattelse, at den rolle ikke er mindre i dag, end den var for 10, 20 eller 100 år siden. Nogle af fortidens samfundsudfordringer var måske anderledes, men behovet for, at vi som medborgere møder samfundsudfordringerne på et oplyst, meningsfuldt og velunderbygget grundlag, er fortsat det samme.

Og vi står som samfund foran en række store udfordringer, der ikke bare er afledt af den aktuelle økonomiske situation, men som relaterer sig til den måde vores samfundsfællesskaber udvikler sig, og den måde, som vi hver især indgår i forpligtigende fællesskaber. Vi har brug for, at meninger om vigtige samfundsemner og eksistentielle spørgsmål brydes, og vi gennem dialog og debat får uenighederne frem, og argumenterne fremmes på grundlag af oplysning.

Udfordringerne kommer fra udviklingen i vores eget samfund, hvor velfærdsstaten og deltagerdemokratiet er under pres. Og udfordringerne er lige uden for vores egen grænse - i EU, og de er globale og grænseløse 

FO-Aarhus er for mig et levende bevis på, hvordan væsentlige samfundsproblemer som hjemløse, tolerance eller det flerkulturelle Danmark debatteres, og er med til at udvikle vores fælles forståelse af de udfordringer, som vi omgiver os med.

Jeg håber FO-Aarhus vil fortsætte sit engagement og arbejde med debatskabende aktiviteter, og FO-Aarhus arbejde kan være inspiration for andre folkeoplysende foreninger.

 

Kulturminster Marianne Jelved