Byens stemme

Byens Stemme

Tre workshops i samarbejde med Århus Kommune ud fra spørgsmålet:

"Hvad er den røde tråd mellem hvad vi som borgere og Århus Kommune har på hjerte for byen?"  En mulighed for at få de samtaler vi har rundt omkring i byen ind i et forum, hvor vores stemmer, idéer osv. vil blive hørt.

D. 23/09 - "Den Bæredygtige By": Hvad er den bæredygtige by? Bæredygtighed kan forstås på mange måder. Målet med bæredygtighedscaféen var at afklare hvad en bæredygtig by er, set fra vores synspunkt som borgere og hvilke brændende spørgsmål, vi ønsker at gå i dialog med kommunen omkring.

D. 07/10 - "Det gode Byliv": Vi ønsker alle at være en del af et godt og levende byliv, men hvad og hvor er det og hvordan kan kommunen hjælpe med at skabe det og derigennem øge vores glæde ved at bo i Århus? Til Bylivs-Caféen var målet at få indsigter i hvilke dialoger vi skal holde i live i byen, i lokalt og globalt perspektiv, for at skabe det gode byliv.

D. 14/10 - "Den gode Bolig": Århus Kommune har en drøm om at være en bæredygtig og levende by. Men de boligformer, der findes nu: Parcelhuse, rækkehuse osv., kan ikke opfylde drømmen. Derfor skabtes til Bolig-caféen nye bud på boligformer, der er bæredygtige og møder vores behov og ønsker som borgere.

Workshopsne afholdtes på sTUDENTERHUS åRHUS og startede kl. 13:00 og sluttede kl. 19:00. Til alle workshops var der musikalske indslag og kunst. Derudover var der inspirationsoplæg, så man kunne få indblik i hvad der bevæger sig i Verden og i Århus indenfor emnet.

Resultaterne fra de tre workshops er blevet opsamlet i en rapport med forslag til hvad en fælles dialogplatform mellem os som borgere og Århus Kommune skal indholde, for at den skaber værdi for flest mulige i byen. Forslaget er sendt til Byrådet i Århus.

Der er en Byens Stemme temaside på http://www.stiften.dk

- samt blog på: http://www.stiftenblog.dk/showpost.asp?bid=1101&pid=4026

Se desuden Strong Bright Hearts website: http://www.strongbrighthearts.com

For mere om sTUDENTERHUS åRHUS se: http://www.studenterhusaarhus.dk