Havnen på spil

Havnen på spil (Fase 3)

(1. og 2. fase løb af stabelen ultimo 2002)

 

Debat i weekenden 5.-6. april:

Lørdag den 5. april: Smugkig på fremtidens havn – virtuel havnerundfart i panora-mabiografen og meget mere. Gennem moderne 3D-teknologi skabes mulighederne for et kig på fremtidens havnelandskab, som det kunne se ud. (Foregår hos CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion).

Søndag den 6. april: Havnevandring med fremtidsudsigt – se og flyt nogle af brikkerne i spillet om havnens fremtid. Ved bemandede poster med bærbare computere vil man på denne rigtige havnevandring kunne få en fremtidsudsigt og selv være med til at ændre den. (I alt 150 deltagere).

Skal fremtidens havn i Århus være en af verdens travleste containerterminaler? en krydstogtshavn for amerikanske turister? en flydende kulturby? et almennyttigt pælebyggeri? eller noget helt femte? Debatten om de bynære havnearealer er mundet ud i en række forslag og ønsker, og tiden er kommet til politiske prioriteringer og kontante beslutninger. Men har byens beslutningstagere, det der skal til? Kan de træffe de rigtige beslutninger? Kan de skabe en havn til gavn for os alle? Tør de satse - og sætte havnen på spil? Projektgruppen Havnen På Spil og Frit Oplysningsforbund har skabt et rum, hvor havnens mulige fremtider kan afprøves og gennemspilles af borgere, brugere og beslutningstagere. Fremtidens havn tilhører hele byen. Derfor var en af hjørnestenene i projektet at sikre en bred opbakning bag projektet og samtidig kvalificere debatten gennem en løbende udvælgelse de bedste forslag.

 

Projektet består i sin helhed af tre faser/dimensioner;

  1. Indhold i bredden: Byens borgere, fremtrædende debattører og anerkendte idémagere gav deres besyv med for at sikre en både dybde og bredde i projektets indhold.
  2. Nye højder: Borgere, brugere og beslutningstagere blev indbudt til at hæve sig over dagligdagen og prøve visionerne og vingerne af i det revolutionerende planlægnings- og debatspil [0.3: Kollision].
  3. Holder det i længden?: Computerskabte visualiseringer af projekterne blev blandet med havnens eksisterende bygninger og skabte en række pejlemærker, der kan være med til at sikre den politiske og økonomiske kurs på langt sigt.

 

Fase 1: Indhold i bredden

Projektets udgangspunkt var byens egen mangfoldighed af ideer, tanker, projekter og forslag. Alt dette tankegods ønskede vi at inddrage ved bl.a. at indbyde en række personer, der tidligere har deltaget aktivt i debatten, til at komme med en spidsformulering af deres holdninger til havnen i ord og billeder. Samtidig indbød vi gennem medierne byens borgere til at deltage i projektet, og trak dermed en række ukendte forslag og synspunkter frem i rampelyset. Derudover indsamlede projektgruppen inspiration og dokumentation fra lignende projekter andre steder i verden, fakta om byen og havnen samt allerede eksisterende forslag fra idékonkurrencen udskrevet af Århus Kommune i samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund.

 

Fase 2: Nye højder

Med afsæt i visioner og konklusioner, fakta og fiktioner svang projektet sig op i fugleperspektivet med det nyskabende og provokerende planlægnings- og debatspil [0.3: Kollision]. Med hele havnen som spilleplade og de indsamlede visioner som tredimensionelle, computerskabte spillebrikker, udfordrede projektgruppen byens borgere, brugere og beslutningstagere til at sætte havnen på spil i en åben debat, hvor spillerne ville opdage, at der ikke findes billige point - og at det kan koste at have en holdning.

Målet med spillet var ikke at slå de andre, men i stedet at få sat sine egne og andres holdninger og forslag i perspektiv - og forhåbentlig i fællesskab få skabt en række vinderprojekter, der kan danne udgangspunkt for den efterfølgende politiske beslutningsproces. Rundt om spillerne var der plads til livlig debat og publikums indspark til spillerne i et uformelt cafémiljø, hvor alle interesserede havde adgang til en plads i første parket.

 

Fase 3: Holder det i længden?

For at skabe håndgribelige løsninger, der kan forstås af alle fulgte vi spillet op med computerskabte visualiseringer og tredimensionelle billeder af de fælles forslag spillerne nåede frem til. Disse digitale bygninger kunne ses både på internettet og i deres rette element - på selve havnen mellem kraner, containere og skrigende måger. Ved hjælp af ny teknologi kunne vi f.eks. vise Toldboden som nabo til et nyt multimediehus, DLG-siloen som observatorium eller en havnetunnel med udmunding på Mellemarmen. De enkelte forslag og bygninger kunne desuden flyttes vilkårligt rundt på havnen, forskellige positioner og positurer kunne afprøves og alle vinkler afdækkes forud for at den endelige beslutning træffes. Dermed er projektet som helhed med til at sikre, at debatten og de store visioner holdes i live længe efter at spillet som sådan er pakket væk.

 

Havnerummet

Ved hjælp af dette projekt er det vores mål at holde liv i debatten og sikre, at beslutningerne træffes med afsæt i de bedste forudsætninger, og at både borgere, brugere og beslutningstagere bliver hørt - og lytter til hinanden. Bag projektet står Projektgruppen Havnen På Spil og Frit Oplysningsforbund - samt selvfølgelig sponsorer, særligt indbudte og bidragsydere blandt byens borgere.

 

Projektgruppen:

  • Tobias Løssing - tobias@kollision.dk
  • Andreas Lykke-Olesen - andreas@kollision.dk
  • Rune Nielsen  - rune@kollision.dk
  • Thomas Fabian Delman  - thomas@delman.dk
  • Tora Sefeldt Løssing - tora@kaospilot.dk
  • Peter Skaarup  - piparum@daimi.au.dk
  • Morten Østergaard - morten@xmorten.dk

 

www.havnespil.dk