Fremtids ambassadører

Fremtidsambassadører

Ældrerådmand Niels Erik Eskildsen har i 2003 udpeget en lang række fremtidsambassadører i Århus Kommune. Disse ambassadører skal fra hver sit ståsted prøve at sætte en debat i gang omkring ældres liv og vilkår i fremtidens Århus.

FO-Århus har sat et beløb fra sin debatpulje af til at ældresektorens nye fremtidsambassadører kan tage ud på lokalcentrene i Århus og lægge op til debat om fremtiden for kommunens seniorer.

 

Henvendelser fra lokalcentre / brugerråd (kontaktpersoner i parentes) - og indgåede aftaler

 

Viby - (brugerrådet v/John Dybdal) - E.M Skou 3. juni

Fuglebakken - (Hans Jørgen Juul Madsen) - Bitte Emmery 1. okt, E.M. Skou 2. okt

Koltgården - (Mads Gissel) - Lisbeth Hulgaard 9. sept.

Frederiksbjerg & Langenæs - (Grethe Kvist) - H.C. Vartenberg 5. nov.

Hørgården - (Hanne Juul Madsen) - H.C. Vartenberg 20. august (37 deltagere)

Næshøj (Fritze Mortensen) - Lisbeth Hulgaard 16. okt.

Søholm - (Susanne Rasmussen) - Hanne Jensbo 12. august

Bøgeskovhus - (Inger Bolsmand) - E. M. Skou 18. nov.

Tranbjerg - (Laura Øhle) - H. C. Vartenberg 22. okt.

Elmevang (Laura Øhle) - Karen Inge Halkier 9. okt.(52 deltagere)

Bjerggården- Bitte Emmery 1. okt.

Hjortshøj/Sønderskovhus (Herluf Nielsen, brugerrådet Hjortshøj)- H.C. Vartenberg 15. okt.

Hasle lokalcenter– H.C. Vartenberg 8. okt.(25 deltagere)

Tilst sognegård– Iben Egekvist Krogsdal 19. okt.(51 deltagere)

(I gennemsnit 50 deltagere pr. gang: i alt 750 deltagere)