To verdener mødes

To verdener mødes

Kunsten mødte sporten og sporten mødte kunsten i World Class Competition 2008 i NRGI Arena/Århus den 29. november.

I en foranderlig tid, hvor identiteten hele tiden er til forhandling, hvor menneskers mobilitet er høj og megatrends er det mange orienterer sig mod, prøvede WCC at finde nye veje i forhold til at udvikle nye og vedkommende oplevelsesprodukter.

WCC 08/”To verdener mødes” var et kulturelt udviklingsprojekt, hvor en national gymnastikkonkurrence dannede rammerne for at to verdener mødtes, nemlig sportens og kunstens verden. Gymnastikken og kunsten gik i fysisk dialog under denne event, for at visualisere de fælles værdier de to områder rummer, nemlig æstetik, koncentration, virtuositet og kropsbeherskelse. Kunstens innovative potentiale blev udnyttet og koreograf og danser Ingrid Kristensen iscenesatte begivenheden, hvor den kunstneriske del kommenterede og lod sig inspirere af de konkurrerende gymnasters øvelser og vice versa.  

WCC 08/”To verdener mødes” var et kulturelt og kunstnerisk udviklingsprojekt, hvor fire partnere fra kultur og idrætsverdenen ønskede at dele viden for derigennem at generere ny viden med henblik på at kunne skabe nye oplevelsesprodukter.

Det drejede sig altså både om publikums, - produktions- og organisationsudvikling, hvor formålet var at udvikle nye muligheder for forskellige publikumsgrupper og kunstnere/idrætsudøvere – for at involvere sig i en verden bragt sammen af to: kunst- og gymnastikverdenen.

WCC 08/”To verdener mødes” satte Århus Kommune på det kulturelle landkort som repræsentant for innovation og nytænkning inden for de oplevelser, kommunen tilbyder sine borgere.

 

Historie

WCC 08/”To verdener mødes” tog afsæt i gymnastikeventen World Class Competition, som tidligere er afholdt i Danmark fire gange med Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) som arrangør. Der var her tale om en traditionel sportsbegivenhed, hvor nogle af verdens bedste mandlige og kvindelige gymnaster konkurrerede i forskellige gymnastikdiscipliner. Arrangementerne var tilsat showelementer fra gymnastikkens verden. At der tilsættes showelementer til sportsbegivenheder er ikke nyt, ej heller er det nyt at invitere kunstnere til at skabe en kunstnerisk ramme med indslag, udelukkende designet til en specifik sport event. Det ses blandt andet ved åbningerne og afslutningerne af OL og senest herhjemme ved DGI’s Landsstævne i 2006.

Ved at inddrage kulturens innovative potentiale, ønskede DGF at gå skridtet videre i forhold til at lade kunsten og gymnastikken interagere med hinanden på tværs af faggrænser. Derfor indgik det kunstneriske indhold på lige fod med gymnastikken og blev ikke opfattet som ’hul-fyld’ i et gymnastikprogram, men i stedet som en forhøjelse af kvaliteten i begivenheden.

 

Initiativtagere

Initiativtagere til WCC 08/”To verdener mødes” var Danmarks Gymnastik Forbund og Sport Aarhus Events, der har mange års erfaring med udvikling og afholdelse af store sportsbegivenheder. På det kunstneriske område sagde Kulturhus Århus ja til at indgå i et samarbejde omkring konceptudvikling og udvælgelse af, samt kontakt til kunstnerne. Kulturhus Århus har mange års erfaring indenfor konceptudvikling, udvikling og afholdelse af store kunst- og kulturprojekter. Der var tale om et helt nyt tværfagligt og tværdisciplinært udviklingsarbejde, et eksperimentarium, hvor arrangører, professionelle idrætsudøvere og kunstnere sammen ønskede at betræde ’nyt land’ og undersøge mulighederne for at skabe et nyt oplevelsesrum for både deltagere og publikum. 

 

Gymnastikken

Det var nogle af verdens allerbedste idrætsgymnaster og trampolin-udøvere, der kom for at deltage i WCC 08/”To verdener mødes”. Udvælgelsen af de gymnastiske discipliner og gymnaster stod DGF for. Seks af verdens allerbedste udøvere blev hentet til Danmark for at konkurrere mod de bedste fra Danmark. De internationale stjerner var nogle af de idrætsudøvere, som det danske publikum havde mulighed for at opleve på sejrsskamlen ved det netop overståede OL i Beijing. Internationale stjerner, der løbende flytter på grænserne for den idrætslige formåen.

Til WCC 08/”To verdener mødes” oplevede man flere af gymnastikkens mest seværdige discipliner såsom ringe, hest, gulv, bensving og reck samt power tumbling og trampolin.

 

Kunsten

Koreograf og danser Ingrid Kristensen stod for iscenesættelsen af hele eventen. Ingrid Kristensen har base i Odense og har de sidste 15 år udviklet en lang række projekter og initiativer i samarbejde med mange forskellige partnere indenfor kultur/sport og erhverv. Ingrid Kristensen udvalgte i samarbejde med Kulturhus Århus de kunstnere der deltog i projektet. Til WCC 08/”To verdener mødes” blev udvalgt professionelle kunstnere fra Århus for at styrke det lokale element. Udover de professionelle kunstnere medvirkede endvidere børn fra Danseværket og Århus Balletakademi.

På performancesiden medvirkede Christel Stjernebjerg, Anna Kinoschita, Christian Stjernebjerg og Tore Asbjerg. Førstnævnte var lige hjemkommet efter 3 års ansættelse i det verdenskendte Cirque du Soleil. De tre førstnævnte har alle det tilfælles, at de kommer fra gymnastikkens verden, hvor de har været gymnaster på meget højt niveau, og nu har bevæget sig over i kunstens verden. Sidstnævnte er uddannet danser fra udenlandske skoler.

At gymnaster bevæger sig over i dansens verden, er set før, for der er mange lighedspunkter men også mange forskelle. F.eks. er det ret nyt, at man i gymnastikken er begyndt at se på det kunstneriske udtryk når der gives point, hvor man tidligere kun kar haft øje for det svære og det spektakulære. Omvendt indeholder gymnastikken det eksplosive, som mange dansere mangler i deres udtryk. Der er således gensidig inspiration at hente for de udøvende i begge verdener.

Musikalsk interagerede en elektronisk og en akustisk lydside med hinanden under hele begivenheden. Den elektroniske lydflade bestod dels af nykomponerede musiksekvenser, der akkompagnerede nogle af de kunstneriske intermezzoer, og dels af klangflader og lyde, der forstærkede de gymnastiske øvelser. Ved eksempelvis at tilsætte ringøvelserne lyden af en knirkende gynge, føjedes en ekstra dimension til vores oplevelse af gymnasten.

Percussion gruppen Play ’N’ Drum med Kjeld Friis, Niels Kilele og Mads Bischoff, stod for den side af musikken, der afvikledes live. De tre musikere både fulgte og udfordrede med deres trommer og stemmer gymnaster og performere. Den akustiske musik blev langt hen ad vejen improviseret frem i nuet, hvilket tilføjede en ekstra nerve og intensitet til det kunstneriske udtryk.

På billedsiden fortolkede videokunstner Niels Henrik Madsen den gymnastiske krop billedmæssigt. Store billedflader med udsnit af kroppens muskulatur i arbejde tilføjede en ekstra dimension til de supertrænede og højspændte kroppe, som dystede mod hinanden.

Ud over at lægge et performativt, musikalsk og billedmæssigt lag af betydninger ind over begivenheden, tilsattes også dufte som betydningsgivende. Ingrid Kristensen har flere gange arbejdet med dufte bl.a. i samarbejde med Joel Leonard, som er antropolog og perfumeur/duftskaber, og har derfor en stor viden om den virkning, dufte har på vores følelser og oplevelser.

Sidst, men ikke mindst, udfordrede den meget begavede lysdesigner Simon Holmgreen de store sportshaller med en lyssætning, der fokuserede på og skabte intimitet omkring både gymnaster og kunstnere. Simon arbejdede med meget stærke farversætninger, hvilket blev en stor udfordring for gymnaster og dommere at arbejde i, da de er vant til traditionel hal belysning.

 

Form/indhold

Der var tale om en gymnastikkonkurrence, hvor meget er anderledes, fra man ankommer, og til man forlader stedet igen. Med en stram dramaturgisk opbygning og en vekslen mellem gymnastik og kunst, pirredes publikums sanser, så WCC 08/”To verdener mødes” blev en helhedsoplevelse fra indgang til udgang. Allerede i forhallen blev publikum mødt med en ’ouverture’, hvor både gymnaster og kunstnere ønskede at komme i dialog med publikum.

Derefter fulgte selve gymnastikkonkurrencen, hvor udvalgte redskabsgymnastikdiscipliner var medtaget. ’Alexanders fortælling’ lagde sig som en rød tråd om de gymnastiske discipliner. Alexander, der blev levendegjort af en danser, og hans fortælling kom til udtryk gennem de kunstneriske dele, der skabtes så de:

- byggede en stemning op omkring disciplinen, der blev præsenteret efterfølgende

- viste variationer eller vinkler fra disciplinen

- var en kommentar til disciplinen

- lod sig inspirere af disciplinen

Eksempelvis kræver trampolinspring en stærkt udviklet ”luftsans”, men hvad driver gymnasten til at springe højere og højere? Er det dybest set et ønske om at kunne flyve? Retten til at flyve blev således omdrejningspunktet for Alexanders dans, som kommenterede denne disciplin.

 

Projektet indeholdt flere perspektiver:

Et større samarbejde mellem sports- og kunstverdenen omkring større begivenheder, vil kunne generere flere kunstneriske ansættelser.

En del professionelle dansere kommer fra elitegymnastikkens verden. WCC 08 henvender sig bl.a. til elitegymnaster, som således vil blive gjort opmærksomme på, at der kan være muligheder for, at de kan bruge og videreudvikle deres færdigheder i en mere kunstnerisk retning, når de er færdige med at udøve deres sport.

Arrangementet fandt sted i NRGi Arena, Århus med plads til 4700 siddende publikummer.