Mindspot: Unge i Aarhus

Mindspot: Unge i Århus

En frivillig gruppe på 8 personer og 2 personer fra Mindspot har drøftet på livet løs, hvad forskellen på de unge i Århus er og om der overhovedet er en forskel mellem unge i Århus. De unge udgør redaktionen af en bog, der kommer til at udsende et signal om, at selvom Muhammad fra Gjellerup og Morten fra Risskov ser forskellige ud, har forskellige drømme og interesser, så er de slet ikke så forskellige endda - eller at Muhammad og Morten bare er vidt forskellige i alle sammenhænge. Bogen indeholder 28 portrætter af unge i Århus i alderen 14-20 år samt en døgnreportage fra Århus. Via forordet - skrevet af en kendis - kunne der måske sættes et polemisk spørgsmål op i den forbindelse. (Bogen trykkes i febr. 2009 i 1.000 eksemplarer).

Redaktionen har opsøgt en masse unge og ungdomsmiljøer og subkulturer, forskellige ungdomsinstitutioner, klubber, bosteder, sportsklubber osv. med. Det, at nogle unge kommer ud og spørger så bredt i Århus: Hvem er du, hvad er din historie og hvordan er det at være dig i Århus, give helt naturligt en snak og en refleksion mellem de unge om ung i Århus og mig i Århus.

Lanceringen af bogen sker via PR, et arrangement, en udstilling og presse som sætter gang i diskussionen: Jeg er...

Bogen skal som produkt vise variationen og mangfoldigheden i Århus, hvorfor man vil kunne slå meget på / arbejde videre på, hvad mangfoldighed og sammenhængskraften i Århus er. Hvad viser den bog og det stykke arbejde, som her er lavet.

Bogprojektet kunne være et indspark til at lave en ungdomsstrategi i Århus. I bogen beskrives netop med de unges kreative, skabende, sansende og demokratiske potentialer. En bog for og med unge, som ikke kommer i kulturlivet og i det folkeoplysende regi.  

Århus Kommune kunne definere en helhedsorienteret strategi, der inddrager de unge og de unges måde at føre dialog og iværksætte aktivieteter på. De kommunale børne- og kulturdirektører anbefaler, at de nye kommuner fokuserer på udformningen af en tværgående ungestrategi, fordi særligt de unge bevæger sig på tværs af fagområder, politiske udvalg, forvaltninger og chefporteføljer i kommunerne.

En ungestrategi, der tager sit afsæt i kulturen må nødvendigvis tage sit afsæt i det kreative, skabende, sansende og demokratiske potentiale som de unge har og i at sætte unge højt på den kommunale dagsorden. Visionen er at bidrage til livskvalitet hos de unge, samt nuancere deres tilgang til livet og fremtidige muligheder.

Bøgerne bliver udleveret på biblioteket samt på visit aarhus.