Ferie: Ny ferielov - Overgangsordning

Overgangsordningen

Inden den nye ferielov træder i kraft, gælder en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen fra den nugældende ferieordning med forskudt ferie til den nye ferieordning med samtidighedsferie sker så smidigt som muligt.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighedsferie vil medarbejderen efter de gældende regler have optjent ret til ferie, som endnu ikke er afholdt. På overgangstidspunktet vil medarbejderen samtidigt optjene ny ferie, som efter den nye ordning kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes. Medarbejderen vil altså ende med at få ferie i ”overskud”, når den nye ordning træder i kraft.

For blandt andet at undgå en for stor belastning på arbejdsgiverens likviditet, er der udviklet en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen til den nye ordning tilgodeser såvel arbejdsgiverens likviditet som medarbejderens ret til at afholde sin ferie.


Principperne i overgangsordningen

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsordningen indebærer, at nogle af medarbejderens feriepenge fra året 2019 skal hensættes og først udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Overgangsordningen kan opdeles i følgende punkter:

  • 1. januar 2019 – 31. august 2019. Her optjener medarbejderen ferie, som skal afholdes mellem 1. maj 2020 – 31. august 2020.
  • 1. september 2019 – 31. august 2020. Her optjener medarbejderen ferie, der hensættes.
  • 1. september 2020. Fra denne dato optjener medarbejderen 2,08 om måneden, som kan afholdes den efterfølgende måned.

Den ferie, der skal hensættes, kan ikke afholdes eller udbetales, før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet ved eksempelvis pensionering eller flytning til udlandet.

Overgangsordningen sikrer, at medarbejderen kan afholde sine fem ugers betalt ferie i overgangsåret, samtidig med at arbejdsgiveren undgår at udbetale op til ti ugers ferie i det samme år.


Afholdelse af ferie i overgangsperioden

Ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019, svarende til 16,64 betalte feriedage, kan afholdes i perioden fra den 1. maj til den 31. august 2020. Det samme kan overført ferie fra tidligere ferieår. Hvis ferien ikke holdes i denne periode, overføres den til næste ferieafholdelsesperiode.

Ferie ud over 20 dage kan derudover udbetales den 1. september 2020, hvis medarbejderen anmoder herom.

Det betyder, at medarbejderen i overgangsåret kan afholde ferie som sædvanligt.

Den 1. september 2020 sker der overgang til den nye ferieordning, og medarbejderen begynder herefter at optjene og afholde samtidighedsferie efter de nye regler.


Nye på arbejdsmarkedet

Eftersom al ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, indebærer reglerne i overgangsordningen, at nye og tilbagevendte medarbejdere, der kommer ind på arbejdsmarkedet kort før 1. september 2019, kan risikere alene at optjene feriemidler til indefrysning, samtidig med at de ikke når at optjene megen ferie til afholdelse i 2020.

For at tilgodese denne gruppe af medarbejdere, kan nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet afholde op til 8,3 fondsferiedage for de hensatte midler i perioden 1. maj til 30. september 2020. Disse fondsferiedage fratrækkes det hensatte ferietilgodehavende. Medarbejderne skal søge om fondsferiedage hos Fonden og dokumentere, at de har afholdt ferien. Det kan eksempelvis dokumenteres ved fremvisning af en lønseddel. Ferien skal således afholdes, før der kan ske udbetaling.

Betingelserne for at kunne afholde fondsferiedage er:

  • at medarbejderen har optjent feriedage i perioden fra den 1. september 2019 til 31. december 2019.
  • at medarbejderen har optjent mindre end 8,3 feriedage i perioden fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 til afholdelse i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Det betyder, at de pågældende medarbejdere samlet set kan afholde op til 8,3 fondsferiedage og op til 8,3 almindeligt optjente feriedage, som kan komme til udbetaling i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Medarbejdere, der ansættes efter den 1. januar 2020, har ikke ret til at afholde fondsferiedage for hensatte midler. Den ferie, de optjener i perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020, hensættes til Fonden. De kan herefter holde samtidighedsferie fra 1. september 2020.

Afholdelse og varsling af fondsferiedage vil følge den gældende ferielovs regler.

 

Medarbejdere kan både holde tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020

Overgangsordningen til den nye ferielov betyder, at noget af den ferie, som dine medarbejdere optjener i 2019, skal hensættes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Overgangsordningen kan opdeles i følgende punkter:

  • 1. januar 2019 – 31. august 2019: Her optjener medarbejderen ferie, som skal afholdes mellem 1. maj 2020 – 31. august 2020.
  • 1. september 2019 – 31. august 2020: Her optjener medarbejderen ferie, der hensættes.
  • 1. september 2020: Fra denne dato optjener medarbejderen 2,08 feriedage om måneden, som kan afholdes den efterfølgende måned.

https://www.njordlaw.com/da/medarbejdere-kan-bade-holde-tre-ugers-sommerferie-og-en-uges-efterarsferie-i-2020/

Selvom overgangsordningen medfører, at nogle feriedage skal hensættes, har dine medarbejdere stadig mulighed for at holde både tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020. Det kræver dog, at medarbejderne gemmer en del af den ferie, der optjenes i overgangsperioden.

Den ferie, som dine medarbejdere optjener i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (i alt 16,64 dage), skal som udgangspunkt afholdes i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Hvis al ferien afholdes i denne periode, vil det dog ikke være muligt for medarbejderne at holde en hel uges efterårsferie i 2020.

Hvis medarbejderen derimod overfører 1 dag til det første år med samtidighedsferie, vil det være muligt af afholde en hel uges efterårsferie fra november 2020. Medarbejderen optjener 2,08 dages betalt ferie i september 2020 og det samme i oktober 2020. Medarbejderen har således 4,16 dages betalt ferie til rådighed i november 2020, samt den ene overførte dag.

For at sikre, at du og dine medarbejdere kan tilrettelægge ferien hensigtsmæssigt, bør du informere medarbejderne om konsekvenserne af den nye ferielov i god tid. NJORD Law Firm kan hjælpe dig med at udarbejde informationsbreve og tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

 

Overgangsperioden: Fondsferiefridage

- For nye og tilbagevendende på arbejdsmarkedet i overgangsfasen

- I overgangsordningen gives der mulighed for at nye (og tilbagevendende) medarbejdere på arbejdsmarkedet kan holde op til 8,3 fondsferiedage for "indefrosne midler".

- Betingelser: kun gældende for lønmodtagere, som optjener feriedage i perioden fra sept. 2019 til 31. dec. 2019 og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. sept. 2020

- Det kræver at medarbejderen har søgt dem