Trafikplan Aarhus

Trafikplan Århus

- i samarbejde med Århus Miljøgruppe M97, Dansk Center for Byøkologi og Arkitektskolen. Møderne foregik på Arkitektskolen kl. 19.30-22.00, Nørreport 20.

9.marts: Kollektiv trafik - incl. sporvogne.  Oplægsholdere fra Oslo og København: Birger Heyerdahl og Åge Gullbekk, Letbaner.dk i København Morten Engelbrecht og Århus Sporveje Torben Høyer.

Byrådet har principbesluttet at Århus skal sikres mulighed for at etablere et sporvognsnet. Hvor længe skal vi vente? Hvad vil et sporvognssystem betyde? Hvad er erfaringerne fra Oslo? Hvilke planer er der i  København?

 

16.marts: Tung trafik og Miljøzoner. Oplægsholder Ken Friis Hansen fra Teknologisk i Århus, fra Københavns kommune Jens Chr. Højgaard og en fra Århus kommune Anton Iversen.

Den tunge trafik belaster byens miljø voldsomt med støj, vibrationer og ikke mindst med partikler fra udstødningen. Kommunen regner med at trafikken til og fra havnen vil vokse med 40% i de kommende 15 år - og for lastbilernes vedkommende vil væksten være hele 75%. Vi kan altså forvente stærkt forværrede forhold. Århus har mulighed for at oprette en såkaldt miljøzone i den indre by, hvor lastbiler pålægges særlige krav med hensyn til filtre på udstødningen. Hvordan fungerer en miljøzone? Hvad med trafikken til havnen? Kan miljøzoner hjælpe på det?

 

23.marts: Grøn by. Dansk Center for Byøkologi Rie Øehlenschlæger, Århus kommune Ole Skou Rasmussen og Kunstakademiet Camilla Damm van Deurs.

Denne aften rakte ud over trafiktemaet og tog fat i midtbyens rum og dens grønne indhold. Hvordan kan midtbyen gøres endnu bedre som et sted at gå og opholde sig i? Hvordan kan grænsen mellem bilernes by og borgernes by flyttes til fordel for borgerne? "Er bykvalitet og miljøkvalitet også god økonomi, blåmejser og grønne tage?" spurgte Rie Øhlenschlæger.

 

30.marts: Havnefronten. Oplægsholdere fra Kunstakademiet (vinder af idékonkurrencen) Knud Fladeland og en repr. fra Århus kommune og Rambøll Nyvig.

Udgangspunktet var Århus Kommunes Helhedsplan for De Bynære Havnearealer med særlig vægt på de trafikale problemer og mulighederne for at reducere dem.

(30 deltagere)