Traumatiserede flygtninge

Traumatiserede Flygtninge - Psykiske følger af krig og tortur

Temaeftermiddage i samarbejde med Social Sikring i Århus Kommune:

22.11. kl 12.00 – 15.00 og 30.11. kl.12.00 – 15.00 i Folkeoplysningens Hus.

Program:

12.00: Velkomst

12.05: 1.del af oplæg om traumatiserede flygtninge

13.10: Pause med kaffe & kage i FO-Århus’ kantine

13.30: 2. del af oplæg samt afsluttende spørgsmål

15.00: Afslutning

 

Oplægsholdere:

Jan Frandsen, fysioterapeut og Annemarie Gottlieb centerchef & cand. psych. fra RehabiliteringsCenter for Flygtninge (RCF):

 

Temaer i undervisningen

A)                  Tab og traumer

                      Traumernes betydning

                      Symptomer og diagnostik

B)                  Sekundær traumatisering

                      Belastninger i familierne

                      Børnenes tab og traumer

                      Hvad sker der med børnene og de unge?

C)                  Fysiske problemer

                      Skader efter tortur

                      Psykosomatiske reaktioner

                      Kronisk stress

D)                  Interkulturel kompetence

                      Hvordan møder vi de mange forskellige nationaliteter

                      Hvordan påvirkes vi selv af mødet med flygtningene