Idébutik

FO-Aarhus har sin egen Idébutik i Frederiksgade 78 i Aarhus City.

Idébutikker bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om medborgerskab.
Inspirationen til Idébutikken er hentet i bydelen Tower Hamlet i London. Her forener en Idea Store folkeoplysning og biblioteker på en måde, som virker tillokkende på borgere i alle aldre og fra alle kulturer.

En idébutik understøtter en demokratisk adgang til viden, oplevelse og livslang læring, og den bidrager til et generelt dannelses- og uddannelsesløft for byens borgere. Idébutikken fungerer samtidigt som et sikkert, uformelt mødested.

En idébutik er et åbent center for dannelse, uddannelse, meningsdannelse. Et sted, som rummer mulighed for uformelt samvær, for kulturelle oplevelser, for fritidsundervisning, for informationssøgning og borgerservice. Fuktioner som mennesker har brug for, lyst til at bruge, brænder for eller ikke anede, de kan have udbytte af. Med andre ord en blanding af bibliotek, café, højskole, multimedieværksted og andet som det omgivende samfund definerer.

Idebutikken-foto

Læs meget mere på Idébutikkens egen hjemmeside