Idébutikken

Idébutikken

Uge 4 (25 deltagere):

Lotus Care solgte cremer til fordel for tibetanske flygtninge. Hele overskuddet blev doneret til tibetanerne og blev fordelt gennem Tibet Charity.

I 1959 besatte kineserne Tibet, (men allerede i 1949 havde de besat dele af Østtibet). Med ét slag mistede tibetanerne alle rettigheder, som vi i Vesten sædvanligvis opfatter som almindelige, selvfølgelige menneskerettigheder. Pludselig kunne tibetanerne f.eks. ikke få arbejde i deres eget land, hvis de ikke talte kinesisk - og de skulle afsværge sig deres åndelige leder, Dalai Lama, som spirituel leder. Det er det samme som at bede dem lade være at trække vejret. Dalai Lama - og andre store, åndelige ledere - er en integreret del af tibetanernes liv - en hjertesag. Vejrtrækning er en forudsætning for, at kroppen kan fungere. En spirituel leder er for en tibetaner en forudsætning for, at det indre liv kan fungere. Hvis man afsværger sig en spirituel leder, er man fysisk i live, men sindet har mistet sin livgivende kraft. En alvorlig sag.

Alvorlig er også kinesernes fremfærd mod tibetanerne - en fremfærd, der er præget ef umenneskelighed og overgreb af alle tænkelige og utænkelige slags. Derfor flygter alle tibetanere fra Tibet, hvis de har fysiske kræfter til det. Flugtruterne går ofte til Indien og Nepal. En tur over Himalaya-bjergene kan vare fra 1 - 4 måneder. Man kan kun gå/kravle om natten for ikke at blive opdaget af kinisiske patruljer. De, der når frem til Indien eller Nepal, har næsten alle alvorlige forfrysninger i arme og ben. Mange må have amputationer.

De lande, tibetanerne flygter til, har selv en stor fattig befolkningsgruppe. Tibetanerne kan derfor ikke få arbejde dér og selvfølgelig kan de ikke få socialhjælp. Hvis de har penge på sig, når de når til grænsen, bliver disse penge ofte røvet fra dem af grænsevagterne, som selv er meget fattige.

Til trods for ufattelige strabadser vælger et flertal af den tibetanse befolkning af flygte. Kinesernes fremfærd og kærligheden til deres ledere er årsagen.

Tibetanerne er bærere af en enestående, meget højt udviklet kultur, som nu, da befolkningen er spredt, er i fare for at uddø. Det må ikke ske. Ikke blot ville det være en katastrofe for tibetanerne, men for hele verden ville det være et uerstatteligt tab. De ting, som er essentielle i den tibetanske kultur, er: fred, balance i én selv, balance i forhold til andre og i forhold til naturen - og sidst men ikke mindst omsorg for og kærlighed til alt levende.

 

Uge 10-11 (1.500 deltagere)

Hold på energien - Hvornår smelter isen? Energi og flotte isskulpturer.

 

Fredag d. 12. marts og 19. marts kl. 10-16.00 fremstillede kunstneren Søren Lyngbye http://www.sorenlyngbye.dk/?p=271 isskulpturer i Frederiksgade ud for FO-butikken. Der var mulighed for selv at prøve at færdiggøre en påbegyndt skulptur, og alle kunne deltage i gættekonkurrence om, hvor mange dage det tog, før isskulpturerne var smeltet helt.

Arrangementet blev åbnet af rådmand Laura Hay den 12. marts kl. 10.00.

Inde i Idé-butikken kunne man se AffaldVarmes udstilling om fjernvarme og varmebesparelser. Fredag den 12/3 og fredag 19/3 kl. 14-16 kunne man også møde en energirådgiver fra Lokalenergi og se hvordan man kan termografere sin bolig for at finde revner og sprækker i husets varmeskjold. Lokalenergi demonstrerede også de nye smarte og meget energibesparende LEDpærer.

Konkrete oplevelser, som relaterede sig til global opvarmning og klimaforandringer især isolering, varmespild og energiproduktion. Der blev tilbudt særlige undervisningsforløb af 1½ times varighed, hvor eleverne nåede at arbejde i 1-3 workshops. Tilbuddet gjaldt 5. – 8. kl.

Workshoppen bestod af 4 arbejdsstationer:

-       Termografering – se varmen med specialkamera – Hvordan holder vi varmen i vores huse?

-       Energi – hvor meget energi kan du selv skabe på en cykle?

-       Er brintbiler og el-biler fremtiden?

-       Isen smelter – hvor og hvor hurtig smelter isen og hvad betyder det for os?

Tid: Uge 10-11: fredag d. 12. samt onsdag d. 17.- til og med fredag d. 19. marts.

 

Uge15 (1.500 deltagere)

Om bæredygtig, gensidig udvikling i relationen I + U-lande.

Idrætshøjskolen i Aarhus og et nyt NGO-tiltag i Aarhus www.Globetown.dk bød indenfor til DIALOG-CAFE og KULTUR-MØDE mellem den afrikanske kultur (sport, kunst, performance og poesi) og den danske/nordiske kultur.

 

Højskoleelever fra Aarhus hjælper unge sportsfolk i Kenya

Det er ofte udstyret – eller manglen på dette, der afgør, om unge kenyanere har mulighed for at dyrke sport. En gruppe af unge elever fra Idrætshøjskolen i Aarhus besluttede derfor at indsamle brugt sportsudstyr og -tøj, som de ville sende til Kenya i en container. Indsamlingen var en del af et projekt, som Idrætshøjskolen og organisationen Globe Town stod bag. Projektet havde til formål at styrke idrætten i slumområdet Kibera i hovedstaden Nairobi og derigennem forbedre forholdene og livskvaliteten for børnene og de unge i kvarteret.

”Vores projekt kan være den lille dråbe, der kan være med til at skabe det gode liv for børn og unge i Kenya. Samtidig kan projektet være en øjenåbner for danske unge og for den betydning sport kan have i dagligdagen for børn og unge i den 3. verden,” sagde projektleder Aksel Nørgaard fra Idrætshøjskolen.

 

Aktiviteter hele ugen

I uge 15 kunne interesserede komme forbi Idébutikken med brugt sportstøj og -udstyr. Her arrangerede de studerende fra Idrætshøjskolen både udstillinger med kenyanske/afrikanske kunstnere, opvisning med kenyansk kultur, foredrag, film og workshops, hvor man kunne lære at lave afrikanske smykker. Det var også muligt at tale med de tre kenyanske udvekslingsstuderende, der var kommet til Danmark for at blive bedre til håndbold, som en del af projektet.

”Det at komme til Danmark giver os en mulighed for at lære nyt om sporten og generelt om sportskultur, som vi kan lære fra os, når vi kommer hjem. Derudover viser det os, hvor vigtigt det er at samarbejde, og hvor effektivt det kan være, når man har en fælles sag som for eksempel sport,” sagde Bixen Mbire Ngaita, der var en af de kenyanske studerende. Han håbede på, at der i uge 15 ville blive indsamlet så meget udstyr, at hele containeren blev fyldt. På den måde kan flere unge og børn i slumkvarteret Kibera, som han selv kommer fra, dyrke sport og blive lige så gode til det som ham selv.   

Globe Town og IHÅ sluttede lørdag ugen af med et brag af en dag, hvor DJALA spillede percussion afromusik, og Idrætshøjskolen Aarhus eget band optrådte. Der indsamledes fortsat brugt og nyt sportsudstyr og tøj, der var mulighed for at lave sine egne smykker, og der blev vist kortfilm om Afrika. I butikken var der også en flot udstilling af kenyanske malerier, som blev solgt -overskuddet gik til Globe Town.


Uge 16

Vild med Ord-festivalen (se omtale andet sted i rapporten)

 

Uge 22

Verdensbilleder med tema: Foldbold VM i Sydafrika (se omtale andet sted i rapporten)

 

Uge 23-30

Konkurrence: Kunstnerisk udsmykning

FO-Aarhus søgte idéer til udsmykning af sine administrationslokaler i bygningen, der er markeret med et 3-tal nedenfor på tegningen og hvis indgang er markeret med en blå pil.

Der var helt konkret 3 opgaver, vi gerne ville have idéer til, men man var meget velkommen til at komme med skitse til en helhedsløsning i alle adm.lokalerne.

Opgave 1: udsmykning af glaspartier

FO-Aarhus' administration er flyttet ind i kontorlokaler med mange glasvægge og døre. Disse kan være svære for f.eks. sindslidende og personer med downs syndrom at få øje på og dermed undgå at støde ind i.

Derfor ønskedes forslag til udsmykning af disse glaspartier i en frise med en højde af ca. 0,75 -1 meter placeret i øjenhøjde.

Udsmykningen skulle kunne give mening fra begge sider, hvor der er klart glas.

Udsmykningen skulle være transparent eller med så mange "huller" i billedet, at det ikke tager for meget lys fra lokalerne.

Friserne skulle leveres i en færdig fil, som en trykker kan bruge til udskrift af folie til at klæbe på vinduerne. (Forslagsstiller måtte også gerne komme med forslag til trykkeri).

Desuden skulle filen leveres i en billedfil, som kunne bruges på PC, da FO-Aarhus forbeholder sig ret til også at bruge udsmykningerne i trykte medier f.eks. i forbindelse med markedsføring.

Man var velkommen til at lave en helhedsudsmykning over et tema, der dækker hele huset, eller det kunne være forskellige temaer rum for rum. Her havde FO-Aarhus selv nogle ideer, som kunne følges: Håndbold, lokalhistorie (hvad har lokalerne været brugt til tidl.), De 7 kompetencer, æbler, FO-Aarhus' værdier, f.eks. begreberne Indblik og Udsyn .....

Udsmykningen kunne også udgøres af forskellige digte inkl. illustrationer.

Der vil evt. senere også blive tale om udsmykning af glasvægge i Café Nicolai i Vester Alle 8.

Opgave 2: Udsmykning af bue på endevæg i storrumskontor

I storrumskontoret i administrationslokalerne er der på endevæggen markeret en meget stor og høj bue, hvor vi gerne ville have en eller anden form for udsmykning. Udsmykningen måtte gerne bryde buens rammer og måtte gerne hænge sammen med evt. kunst på gulvet/i rummet umiddelbart foran væggen. Det kunne være maleri, skulptur, relief, vægtæppe, uro eller noget helt sjette, som vi ikke selv har fantasi til at forestille os!

Vinderen af opgave 1 og 2 blev Tina Louise Hunderup, der vandt 30.000 kr.

Opgave 3: Udendørs udsmykning

Vi ønskede en kunstnerisk udsmykning, der i overført forstand "sammenbinder" bygning 2 og 3 ud for indgangen ved den blå pil på tegningen ovenfor. Dvs. give det indtryk, at bygningerne så at sige indholdsmæssigt hører sammen. Udsmykningen kunne indeholde en overdækning, men det var ikke en betingelse. Udsmykningen måtte ikke gå ud over de eksisterende p-pladser.

Vinderne af opgave 3 blev John Stephansen og Vibeka Andersen fra Quasiart, der vandt 20.000 kr.

Præmerne blev overrakt af rådmændene Marc Perera og Jacob Bundsgaard Johansen den 1. dec. i FO-byen.

Regler for konkurrencen

Alle var velkomne til at komme og kigge på lokaliteterne, måle op og tage billeder eller hvad man nu havde behov for, for at kunne lave et forslag. Den 4. nov. kl. 15.00 var der ved skoleleder Torben Dreier en uddybning af konkurrencens 3 opgaver og der var mulighed for at stille spørgsmål. Forslagene skulle sendes til FO-Aarhus, att. Torben Dreier, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C inden den 1. april 2010. Vi bad kun om skitser/tegninger/modeller inkl. et prisoverslag og altså ikke færdigt materiale. Et lille udvalg med rådmændene Jacob Bundsgaard Johansen og Marc Perera i spidsen kiggede i løbet af 2010 på forslagene og udvalgte de mest spændende af dem.

FO-byens bestyrelse ("Fonden Ryesgade7") vil efterfølgende beslutte om vinderidéerne skal realiseres.

 

Uge 35

Innovation Lab Next - Se under Aarhus Festuge.

 

Uge 36-37 (ca 30)

Aarhus Kommunes Børne- og Ungebyråd v/ÅUF.

Målet var at skabe debat om børn og unge i Aarhus kommune med udgangspunkt i det tidligere børnebyråds beslutninger og forslag. Samt skabe opmærksomhed omkring valget til det nye børnebyråd, der skulle vælges 1. okt.

Man ønskede et bredere kendskab til de beslutninger, det tidl. børnebyråd har truffet og at sætte de beslutninger til debat i forhold til samme aldersgruppe, herunder f.eks. skoleklasser. De kunne besøge Idébutikken, kombineret med rundvisning på Rådhuset og evt. DUFs demokratispil. De emner, som børnebyrådet tog op sidste periode og som var hovedemnerne i de debatskabende arrangementer i Idébutikken var: Ungdomsliv, herunder et Multihus til unge (ungdomshus uden at det bliver Jagtvej) og klima og miljø, herunder moderne talende skraldespande, som blev afprøvet i festugen og som blev sat op uden for Idébutikken i uge 36 og 37. Gennem debataftner og foredrag håbede man at finde nye emner, som det kommende børnebyråd skal behandle i deres periode fra okt. 2010 til april 2011.

Tirsdag 7/9: Policy slam – hvad der rimer på indflydelse og ren by (Elbanovic, Callas og Luxshan m.fl.)

Onsdag 8/9: Graffitivæg i Aarhus? Er graffiti kultur eller grimt? Kom og afprøv det selv (Frontløberne)

Torsdag 9/9: Hvordan skal fremtidens folkeskoler i Aarhus være? (Debat med Danske Skoleelever) Fredag 10/9: Spil og hygge aften

Mandag 13/9: Til kamp mod skraldet – skrald kan også være sjovt med musik og motion

Tirsdag 14/9: Foreningslivet i Aarhus – hvilke muligheder er der, og hvad er godt ved det? (debat med ÅUF)

Onsdag 15/9: Politik er for gamle røvhuller eller hvad? Oplæg og debat med aarhusianske ungdomspolitikere

Torsdag 16/9: Hvad er god Facebook-stil? Hvordan undgår man online-mobning? (oplæg ved Cyberhus)

Fredag 17/9: Spil og hygge aften

Butikken havde åbent hver dag fra kl. 15, hvor alle var velkomne til at kigge ind forbi, for at tage et spil på playstation eller brætspil eller for at slappe af og hygge med vennerne.

Alle arrangementer var gratis og åbne for alle.

 

Uge 41 og 42

Info- og salgssted for KulturNat Aarhus. Et samarbejde mellem KulturNat Aarhus og Museum Ovartaci, der udstillede outsiderkunst fra deres samling og holdt oplæg om kunstudstillingen. Der blev via kunsten skabt debat omkring kunstbegrebet og at spørgsmålstegn ved den "traditionelle" opfattelse af kunstnere, da udstillingen var baseret på kunst fra Psykiatrisk Museum.

 

Uge 43 (ca. 500 delt.)

De Grønne Guider i Aarhus demonstrerede, hvordan man laver sin egen æblemost. Der var mulighed for selv at deltage i mostpresningen og smage den herlige friskpressede æblesaft. Det var den håndrevne mostmaskine, der var taget frem i dagens anledning. Den rå most kan holde sig 4-5 dage i køleskabet og kan gemmes i fryseren, hvor den holder sig frisk et års tid.

Læs mere om mosterierne på www.hjemmemosteri.dk

 

Uge 49

Gi' en gave.

Et solidaritetsprojekt i FO-Aarhus' Idébutik 6.-10. dec., hvor de hjemløse i Aarhus fik en chance for at hjælpe andre hjemløse. Nogle hjemløse samledes for at male en række malerier sammen med kunstneren Lise Thilo. Derudover var der æbleskiver, suppe, kaffe, the, soveposer, jakker og varmt tøj til dem, der deltog i projektet.

Ferniseringen skete om fredagen kl. 11.00 og samme dag kl. 12.00 var der auktion over malerierne med borgmester Nicolai Vammen som auktionarius.

De indsamlede penge gik til hjemløse på Perron 4 som er en varmestue i Randers http://www.randers.dk/site.aspx?RoomId=3&NewsId=10526&MenuId=3&langref=1&SplashId=110

Håbet var at arrangementet kunne sætte fokus på de ca. 2.000 danske hjemløse, der hver vinter går rundt i kulden. Sidste år døde mindst to hjemløse af kulde i Danmark og i 2010 forventedes vi at få den koldeste vinter, der har været i rigtig mange år. Og alligevel bliver der skåret ned på støtten til de hjemløse. Se interview og auktionen her:

http://www.youtube.com/atvdenmark#p/c/C320635CCCBC5849/2/qjYnkf3BwDY

 

Uge 51 og 52 (320 deltagere)

"Uldenmetal"

Poetisk kunst lavet over mængden af biler i dag. Udført i foto, collage og filt.

  • Hvordan finder jeg en alternativ parkering plads?
  • Hvorfor bliver så mange pindsvin kørt over?
  • Hvad skal vi stille op med alle de biler i midt byen?

Biler er kommet for at blive, de griber ind i vores by, i landskabet, med veje og gader på kryds og tværs. Mange mennesker opholder sig i bilen længere tid hver dag. De står på gader og stræder. Snart alle vegne. Vi graver huler, så bilerne kan komme under jorden. Vi bygger broer så de kan komme over vandet. I Aarhus bygger vi et parkeringshus med elevator til biler, det er lige før de kan flyve!

Måske bliver der mere plads til cykler og fodgængere, hvis vi graver og bygger lidt mere til bilerne. For de er kommet for at blive. Måske kan de snart køre på Mælk?

Udstiller: Johanna Ludvigsen.