EU og socialøkonomi

29. nov 2023

Hvad betyder ny EU Rådshenstilling om socialøkonomi for Danmark?

Tid: Tirsdag d. 30. januar kl. 15.00-17.00
Sted: IDÉbutikken, Frederiksgade 78A, 8000 Århus

Pris: Gratis

Tilmelding: Via linket her: https://socialeentreprenorer.dk/vare/hvad-betyder-ny-eu-raadshenstilling-om-socialokonomi-for-danmark-30-1-2024 eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem FO-Aarhus og Sociale Entreprenører i Danmark

Baggrund
EU-Kommissionen forelagde d. 13. juni 2023 et forslag til en Rådshenstillingen for Rådet for Den Europæiske Union om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser.
EU-ministre er ved et møde i Rådet d. 9. oktober 2023 blevet enige om Rådshenstillingen og har formelt vedtaget den ved et efterfølgende møde i Rådet d. 27. november 2023.
Henstillingen er den første nogen sinde om socialøkonomi. I Henstillingen forstås den sociale økonomi som: Kooperativer, foreninger og fonde, som prioriterer mennesker, såvel som sociale eller miljømæssige formål, frem for profit.
Henstillingen der kommer i forlængelse af at flere internationale organisationer FN, OECD, ILO og EU selv er kommet med udspil og har vedtaget resolutioner om den sociale økonomi.
Rådshenstillingen opfordre medlemsstaterne til at iværksætte en lang række initiativer for at støtte den sociale økonomi og på den måde udnytte dens potentiale i forhold til at skabe jobs til udsatte grupper samt at bidrage til den grønne omstilling.
Rådshenstillingen indeholder bl.a. anbefalinger til medlemsstaternes regeringer om at udarbejde en national strategi for den sociale økonomi, at skabe forbedret adgang til markeder og offentlige indkøb, at anvende statsstøtteregler mere effektivt og at skabe en støttende skattepolitisk ramme for på den måde at bidrage til udviklingen af den sociale økonomi.

Til dette arrangement vil vi se nærmere på indholdet i de forskellige anbefalinger i den nye Rådshenstilling. Vi vil efterfølgende drøfte, hvordan den nye erklæring kan komme til at påvirke socialøkonomiske virksomheder og andre organisationer i det socialøkonomiske felt i Danmark. Endelig vil vi kigge nærmere på, hvad det socialøkonomiske felt i Danmark selv kan gøre for at få engageret danske beslutningstagere i at få implementeret Rådshenstillingens mange gode anbefalinger.
Man kan læse hele den vedtagede anbefalingen “Council Recommendation on developing social economy framework conditions” her https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13287-2023-INIT/en/pdf

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje