Socialøkonomiske virksomheder

25. okt 2022

Samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder: 23. nov. kl. 15.30-17.30 i FO-Byen, Vester Allé 8, lokale 105, Aarhus C

At drive en socialøkonomisk virksomhed kan være udfordrende, fordi der skal tages hensyn til flere bundlinier ud over de økonomiske. Og to et halvt år med Corona har ikke gjort det nemmere.

Samtidig har den politiske opmærksomhed på socialøkonomiske virksomheders potentiale stået stille de seneste år.

Alt i alt er der god grund til at feltet for socialøkonomiske virksomheder kigger indad, og ser på om virksomhederne f.eks. gennem større samarbejde kan styrke sig selv og feltet generelt.

Til dette arrangement vil vi derfor se på hvilke muligheder der er for, at de socialøkonomiske virksomheder i Region Midt kan øge deres samarbejde” til fælles bedste.

 

Gennem en fælles debat og dialog vil vi forsøg på at indkredse forskellige samarbejdsmuligheder, som f.eks. kunne omfatte:

• Fælles markedsføring af virksomhederne

• Fælles henvendelser til medier og offentlighed

• Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til private kunder

• Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til offentlige kunder

• Etablering af en løbende dialog med det offentlige med henblik på at få områdets kommuner     til at blive fast aftager af vore ydelser

• Oprette og vedligeholde en fælles portal for markedsføring

•  …….. mm.

 

Program

15.00-15.10: Velkomst og introduktion til debat og dialog. Anne Stecher, FlexVirk og Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark.

15.10-15.30: Præsentationsrunde

15.30-16.15: Forslag om samarbejdsmuligheder fra de deltagende virksomheder og debat og dialog om disse.

16.15-16.45:  Prioritering af samarbejdsforslag

16.45-16.55: Hvordan kommer vi videre?

16.55-17.00: Afrunding

 

Arrangementet er gratis

Tilmelding: per@socialeentreprenorer.dk

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem FO-Aarhus, Rummelig Genstart og Sociale Entreprenører i Danmark og støttes af FO-Aarhus’ debatpulje.