Tolkien-udstilling

25. apr 2023

4-18. maj: Udstilling om Aarhus-mytologien i Tolkiens univers

 

Aarhus-mytologien i Tolkiens univers - en særlig forårsaften torsdag 4. maj, hvor ny og epokegørende opdagelse udfoldes og visualiseres i Aarhus City.

Torsdag 4. maj 2023, dagen før Bededag, er der premiere på handels- og familiebegivenheden ”Open by Night i smilets og Tolkiens tegn” – en forårsaften i Smilets By med åbne butikker til kl. 22.00. Eventen er en hyldest til den fysiske butik og bylivet med fokus på byens mangfoldige handelsliv med kulturelle oplevelser for hele familien i byrummet samt ikke mindst en helt særlig billedudstilling på Store Torv om Aarhus-mytologien i Tolkiens univers.

Vi ønsker med eventen at skabe glæde og overraskelser for enhver - små som store – og det skal være festligt, folkeligt og fornøjeligt med et smil og et glimt i øjet. Vi ønsker at fejre livets gratis glæder i byrummet og samtidig hylde den fysiske butik, handelslivet, mangfoldigheden, byrummet og samværet med andre i Smilets By, Aarhus!

Epokegørende ny opdagelse udfoldes og visualiseres i Aarhus City. Den verdensberømte forfatter J.R.R. Tolkien studerede hele sit liv den jyske folkestamme, der udvandrede fra Østjylland og grundlagde det angelsaksiske England i år 450. Dermed havde Tolkiens forskning også et særligt blik på Aarhus og Østjylland, da han som lingvistisk professor ved Oxford Universitet forsøgte at

skabe en engelsk fødselsberetning for det engelske folk. Dette gjorde Tolkien, da han anså det at have en fælles mytologi og en fælles grundfortælling som en nødvendighed for det åndrige og civiliserede menneske. En stærk fælles grundfortælling skaber sammenhold, solidaritet og fællesskab indadtil, mens den skaber en spændende fortælling om et folk udadtil. Dette anså Tolkien som værende meningsgivende for mennesker som flest, og dette løber som en rød tråd gennem hans verdensberømte værker Hobbitten, Ringenes Herre og Silmarillion. Samlet har Tolkien solgt mere end 600 millioner eksemplarer af sine bøger - kun overgået af koranen og biblen.

 

Tolkien og det mytiske Jylland

Med den nyligt udgivne bog af forfatter Casper Clemmensen, “Tolkien og det mytiske Jylland”, dokumenteres Tolkiens forskning i den jyske folkestamme. Tilmed peger den også på at stednavne, sagalitteratur, sagnhelte og mytologi fra Østjylland løber som en rød tråd gennem hans værker. Dette sætter i allerhøjeste grad et stort fokus på vores lokalområde, som Aarhus City Forening nu ønsker at underbygge med styrkelsen af en samlende aarhusiansk mytologi.

Aarhus City Forening vil fra 2023 sætte et styrket fokus på de fortællinger, der kan samle os som folk, store som små, og vil som afløser for vores tidligere arrangement “Verdensbilleder”

arrangere en ny folkefest med fokus på den grundlæggende aarhusianske mytologi gennem fortællinger, der kan samle byen i et stærkt fællesskab.

Med arrangementet vil vi sætte fokus på bæredygtigheden i at handle lokalt og herigennem understøtte byens handelsliv og bidrage til byens øvrige sammenhængskraft.

 

Udstilling på Store Torv og i byrummet

Aarhus-mytologien startes med åbning af en udstilling på Store Torv i Aarhus torsdag 4. maj 2023, hvor byens samlede handelsliv har åbent til kl. 22.00. Udstillingen vil være at finde på Store Torv i 14 dage herefter og vil efterfølgende indgå som delelementer hos medlemmer af Aarhus City Forening.

Indholdet af udstillingen vil centrere sig om følgende:

- Delelementer af den aarhusianske mytologi, der tager udgangspunkt i Tolkiens forskning i vores område samt i sagalitteratur fra sagntiden og fra vikingetiden.

- Delelementer om vikingebyen Aros og de fortællinger, der knytter sig dertil.

- Delelementer om Aarhus som søfarts- og handelsby i en ubrudt linje på mere end 1500 år, der medvirker til en samlet fortælling om Aarhus som havneby.

- Delelementer om Aarhus som handelsby og formidling om handel som udgangspunkt for en række goder, herunder vækst, fællesskab, sammenhold og det trygge og gode i det nære, som modvægt til nutidens globale handelsmuligheder.

- Udstillingen vil indeholde værker af billedkunstner Esben Hanefeldt Kristensen, der blandt andet har lavet Saxos Danmarkskrønike i samarbejde med Dronning Margrethe. Esben har endvidere skabt otte unikke værker til bogen “Tolkien og det mytiske Jylland”.

- Udstillingen vil også henvende sig til skoleklasser, der kan anvende den i udeskoleundervisningen.

 

Foredrag, koncerter og oplysning

I løbet af de 14 dage, hvor der er fokus på Aarhus-mytologien, vil Aarhus City Forening i  samarbejde med en række af byens aktører arrangere foredrag og formidling om de emner, som udstillingen centrerer sig om. Der vil blive afholdt et større foredrag i Aarhus Domkirke, understøttet af en koncertoplevelse med sopran og harpenist Mariann Mikkelsen, samt foredrag på Bispetorvet, på Salling Rooftop, i den Katolske Kirke og på øvrige udvalgte lokationer.

Yderligere aktiviteter omkring Tolkien- og vikingetemaet vil blive forsøgt levendegjort på bl.a. Store Torv i samarbejde med blandt andre Den Gamle By, Moesgaard Museum, m.fl.

Herunder planlægges bl.a. en koncert med sanger og musiker Mariann Mikkelsen i samarbejde med Aarhus Domkirke samt foredrag af forfatter Casper Clemmensen om Tolkien på udvalgte lokationer i midtbyen.

Ligesom Tolkien selv, mener Aarhus City Forening, at en samlet mytologi og grundfortælling er et vigtigt bidrag til vores by og de mennesker, der bor, lever og handler her. Derfor skal arrangementet ses som et startskud på en længere årrække, hvor vi hvert år vil fejre vores unikke by og dens fantastiske kulturhistoriske rigdom gennem al den værdi, der ligger gemt i store sagn, myter og de fortællinger, der knytter sig til hvilken by Aarhus er - og altid har været.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.