Cassopeia koret søger dirigent

27. jul 2022

KORLEDER SØGES TIL CASSIOPEIA KORET!

Korprøverne foregår mandage kl. 19:00-21:45 i Åbyhøj Sognegård og der afholdes 4-6 koncerter årligt.

Cassiopeia Koret er et blandet kor bestående af 23 entusiastiske korsangere.
Koret har eksisteret i 40 år og repertoiret indbefatter gerne både dansk, udenlandsk, rytmisk, klassisk, ny og gammel musik.

Som korleder er det en fordel, at du har en god stemme og er fortrolig med klaveret som redskab i indstuderingsfasen og som akkompagnatør. Derudover vægtes et godt humør og en alsidighed hvad angår genrer. Stillingen er aflønnet efter aftenskoletakst (FO) og sæsonstart er d. 29. august 2022.

Er Cassiopeia Koret noget for dig? Så send en ansøgning senest d. 14. august til korets formand Annelise Foged Rasmussen: annelisehmr@gmail.com. Hvis bestyrelsen finder din ansøgning relevant, indkalder vi dig til en prøve, der som udgangspunkt ligger d. 22. august.

Prøven er på 30-40 min. og består i at præsentere dig selv for koret og indstudere et medbragt korarrangement (SATB eller SAB).