37 mill. kr. til Aarhus inkl. til FO-Aarhus

23. jun 2023

Aarhus Kommune har sammen med en række lokale partnere netop modtaget 37 mill. kr. fra EU-puljen "New European Bauhaus". Pengene er bevilget til projektet "Imperfect City" over en fireårig periode fra 1. marts 2024.

"Imperfect City" er et projekt, der gør op med perfekthedskulturen og hylder forskelligheden. Målet med pengene og projektet er at udvikle  bydelen omkring Kulturhus Bunkeren (Olof Palmes Alle 11), så det bliver et attraktivt område fuld at liv og diversitet. Det handler om bæredygtighed, inklusion, æstetik og især forskelligheden skal dyrkes, både i arkitekturen og blandt beboerne - så forskelligheden bliver forvandlet til sammenhængskraft.

Vi håber bl.a. at kunne danne kulturelle fællesskaber, som kan løfte unge psykisk sårbare og andre unge, som mistrives.

Projektet har 3 temaer:

1) Imperfect building - Renovering af Kulturhus Bunkeren (form, funktion, bæredygtighed).

2) Imperfect people - Kulturhus Bunkeren skal huse initiativer med forskellighed og inkluderende fællesskab som omdrejningspunkter. F.eks. gennem skabelse af jobs for sårbare unge. Partnere er Museum Ovartaci, Skejby Rangers, ungeprojektet Space og værkstedet Frirummet.

3) Imperfect City - Der er udpeget "7 vilde problemer", så komplekse at de ikke kan løses med kendte metoder. Derfor afprøves nye samarbejdsformer mellem virksomheder og borgere med fokus på inklusion af mentalt sårbare unge.

"Imperfect City" er et samarbejde mellem:
Aarhus Kommune
FO-Aarhus
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Museum Ovartaci
FGU Aarhus
Arkitektskolen Aarhus
Erhverv Aarhus
Rambøll

https://www.aarhus.dk/nyt/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/msb-2023/juni-2023/eu-bevilling-aarhus-faar-37-millioner-kroner-til-uperfekt-byudvikling/