Internationalt samarbejde

14. jul 2022

Informations- og debatmøde om internationalt samarbejde for civilsamfunds-organisationer hos FO-Aarhus, den 22. september kl. 16.30-18.30!

 

Mange danske foreninger og civilsamfundsorganisationer samarbejder med tilsvarende organisationer i udlandet. De er partnere, og de samarbejder i projekter om fælles mål hen over de nationale grænser.

  • Måske har også din forening lyst til at være med i internationalt projektarbejde og møde nye mennesker, som kan inspirere jeres arbejde?
  • Men hvordan kommer man i gang, hvis man er en mindre forening eller ingen erfaring har med internationalt samarbejde?

NGO Netværk for Internationalt Projektarbejde er et nydannet netværk. Initiativtagerne har alle erfaringer med internationale projekter. 

Formålet med netværket er at fremme samarbejde og folkelig international forståelse i de europæiske civilsamfund gennem et forum, hvor aktive i det danske civilsamfund kan støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter og udveksle erfaringer med henblik på at styrke det frie og demokratiske foreningsliv på internationalt niveau.

Baggrunden for stiftelsen af netværket er en vurdering af at der er behov for et forum, hvor NGO’er kan mødes og støtte hinanden. NGO’er og civilsamfundsorganisationer har ikke mindst i disse år mulighed for at spille en større rolle gennem et stærkere internationalt samarbejde. Det globale samfund står midt i en række grænseoverskridende udfordringer. Især den globale klimakrise og FN’s verdensmål og krig og flygtninge i Europa nødvendiggør et stærkt engagement fra civilsamfundets side.

Netværket er åbent for nybegyndere og for organisationer som har erfaring med internationale projekter og som gerne vil formidle deres erfaringer og viden til andre og hjælpe nye i gang.

Netværket og FO-Aarhus er gået sammen om et informations- og debatmøde om internationalt projektarbejde. På mødet vil vi informere om netværket og diskutere, hvordan man kommer i gang med internationalt arbejde. Mødet holdes torsdag den 22. september kl. 16.30-18.30 i Stiften Loungen hos FO-Aarhus, Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus.

Alle interesserede foreninger og netværk er velkomne. Temaerne er bl.a.:

  • Hvorfor internationalt samarbejde? Hvad kan internationalt samarbejde betyde for civilsamfundets indflydelse på samfundenes udvikling og bæredygtighed – og for min forening?
  • Hvordan kommer vi i gang, og hvad kan vi få ud af et internationalt samarbejde?
  • Eksempler på projekter
  • Hvordan hjælper vi hinanden?

Formen for mødet er en blanding af oplæg, erfaringsudveksling, spørgsmål og diskussioner.

PS: Studieture til Letland og Finland med alt betalt? Konkret vil vi også orientere om to studierejser til Letland og Finland i efteråret og næste forår med alt betalt. Vi har fået bevillinger fra Erasmus+ Mobility for deltagere med interesse for internationale projekter og grøn omstilling og social bæredygtighed.

Det er gratis at deltage. Tilmelding kan ske på www.fo.dk

Arrangementet støttes af FO-Aarhus’ debatpulje.