Festival for børnerettigheder

17. feb 2022

9. juni kl. 10.00-17.00. Arrangør: Århus Ungdommens Fællesråd, Pædagoguddannelsen i Aarhus VIA og Århus Forældreorganisation.

Målgruppe

Alder for deltagende børn: 3-18 år

Kl. 10.00-13.00 Børnehaver og børn i indskoling/SFO

Kl. 14.00-18.00 Udskoling, Fritidsklubber og ungdomsklubber. 

Invitation til dagtilbud, skoler, SFOer og klubber

Vær med til at fejre, at børn og unge har rettigheder.

Torsdag d. 9. juni.

Festivalen afholdes på følgende lokationer:
kl. 10.00 -14.00 Børnenes Jord: børnehaver og 0.-3. klasse
kl. 10.00-14.00 Godsbanen institut for X: børnehaver og 0.-3. klasse

kl. 14.00 -17.00 Midtbyklubben: 4.-9. klasse
kl. 14.00 -17.00 Læssøesgades Skoles Klub: 4.-9. klasse
kl.10.00 -17.00 Højskolen i Gellerup: kl. 10.00-14.00 børnehaver og 0.-3. klasse & fra kl.14.00 for 4.-9. klasse

Vi tilbyder en masser sjove, kreative, kloge og overraskende workshops, som er åbne for alle. De bliver afholdt af 200 engagerede pædagogstuderende og frivillige fra lokale ungdomsforeninger, samt dygtige, lokale kunstnere.

De studerende, foreningerne og kunstnerne tager fat på artikler fra børnekonventionen gennem leg og aktiviteter med deltagerne.

Tilmelding

Skriv en mail til post@aafo.dk, hvor du anfører antal deltagere, hvor I er fra, og hvilken lokation I gerne vil deltage på.

Projektet henvender sig til alle børn og unge i Aarhus kommune. Vi håber på at nå så mange som muligt gennem vores undervisningskatalog, som skal henvende sig til alle alderstrin. Vi forventer at min. 1000 vil deltage på selve dagen. Men vi forventer at endnu flere vil beskæftige sig med og forholde sig til det udsendte materiale.

Alle børnehaver, skoler, SFO'er og klubber i Aarhus Kommune er inviteret.         

Arrangementet holdes på 4-5 matrikler

1. Børnenes Jord, Thunøgade 2A

2. Midtbyklubben, Nørre Alle 30 b

3. Læsøgades skoles klub

4. Evt område for mindre børn i syd

5. Gellerup muligheder afsøges 

Materiale til dagtilbud og skolerne om børns rettigheder udsendes i foråret 2022

VIA arbejder med projektet omkring praktikstart i februar og frem til afvikling af arrangementet i juni.

Evaluering og opsamling: juli-september.

Festival for børnerettigheder i Århus 2022 er en bydækkende festival, der har til formål at øge børn og unges indsigt i egne rettigheder. Børn i Danmark skal kende deres rettigheder, og de skal bruge dem! Det sætter vi fokus på, når vi afholder en festival for børnerettigheder i Aarhus. Børn og unges kendskab til deres rettigheder skal sikre dem en god start på livet, høj livskvalitet og en tro på, at det betyder noget, hvad de tænker og mener. Børn og unge skal vide, at de har ret til at blive hørt og inddraget. Målet er, at de med denne bevidsthed også insisterer på at bruge deres rettigheder. På længere sigt tror vi på, at det vil styrke vores demokrati og være med til at udfolde medborgerskabets store potentialer. Med en festival for børnerettigheder vil vi styrke børnene og de unges oplevelse af at være del af et bredt funderet fællesskab med en afgørende fælles dagsorden.

• Over 200 studerende fra VIA pædagoguddannelsen i Aarhus afholder workshops og aktiviteter på dagen.

• Lokale foreninger vil være med så børn og unge kan møde foreningerne og måske selv på sigt have lyst til at blive aktive i foreningsarbejde i Aarhus.

• En række århusianske kunstnere vil koble kunst og børnerettigheder ud fra specialtilrettelagte kunstnerisk funderede workshops.

Vi sætter fokus på, at børnerettighederne skal præsenteres gennem en aktiv læreproces, hvor børn og unge ikke blot får præsenteret deres rettigheder, men prøver at omsætte dem til noget der betyder noget for dem selv. Det handler om at gøre børnerettighederne meningsfulde for børn og unge, der hvor de er. For at understøtte den aktive, involverende læring tilbyder vi en bred palet af muligheder for, at børn og unge i alle aldre og fra hele byen kan lære om børns rettigheder. Dette vil ske gennem forskellige kunstneriske udtryk og kreative aktiviteter, leg, musik, quiz, konkurrencer, fællesspisning og meget andet.

Særligt for 2022: Efter en lang opslidende periode med nedlukninger, mange restriktioner og begrænsninger for børn og unge, trænger vi til at opleve fællesskab, glæde, liv og engagement. Mange har oplevet træthed, manglende motivation og måske en følelse af ligegyldighed. Vi afholder derfor en børnerettighedsfestival, hvor børn og unge mødes på kryds og tværs om noget vigtigt – nemlig det, at de har rettigheder. Børn og unge har ret til et godt liv, de har ret til at blive set og hørt, de har ret til at være en del af et fællesskab. Det skal vi have bragt tilbage til hverdagen ikke kun på et teorietisk plan, men også i praksis. En festival for børnerettigheder er et godt bidrag også til den dagsorden.

• Børnene og de unge vil møde forskellige kunstnere, som arbejder kreativt og kunstnerisk og inddragende med børnerettighederne.

• Børnene og de unge vil møde unge fra de frivillige foreninger, som på forskellig vis introducerer dem til rettigheder og medborgerskab.

• Børnene og de unge vil møde pædagogstuderende fra VIA, som indgår i afholdelsen af Børn og Unges grundlovsdag som en del af deres uddannelse. På dagen skal de med afsæt i uddannelsesmodulet ”Medborgerskab og samskabelse” arbejde med børnenes tilegnelse af viden om børnerettighederne.

På dagen vil de studerende, foreningerne og kunstnerne tage fat i specifikke artikler inden for børnekonventionen, som de vil gå i dybden med i deres workshops. Disse vil blive tilpasset alderstrin. Blandt de studerende vil der blive nedsat en gruppe der skal arbejde med at dokumentere festivallen. Der arbejdes med tekst og billeder og film.

 

Rettighedstema

Vi lægger op til at man lokalt på skoler, i klubber og i dagtilbud, i dagene op til begivenheden, kan arbejde med børn og unges rettigheder som tema. Vi vil til dette formål samle et katalog med forslag til undervisningsmateriale, som den enkelte lærer eller pædagog kan benytte sig af forud for festivalen.

 

Deltagende kunstnere, fagfolk, studerende og frivillige

Det er afgørende at studerende, kunstnere og foreningerne mødes og lader sig inspirere af hinandens tilgang til arbejdet med børn og unge. På den måde er Festival for børnerettigheder også et udviklingsprojekt som i bred forstand udvikler tværfagligt samarbejde. Vi bruger nærmest udelukkende lokale kunstnere. Det er afgørende, at kunstnerne har særligt kendskab til inddragelse af børn og unge i deres arbejde, og at de kan relatere sig til arbejdet med børns rettigheder.

Undervisere og ca. 210 studerende fra pædagoguddannelsen på VIA. De studerende bruger tid på uddannelsen til at forberede festivallen. På den måde får de erfaring med, hvordan de som fremtidige pædagoger kan arbejde konkret med børn og unges rettigheder, og hvordan man kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter omkring væsentlige emner. På den måde bliver de fremtidige pædagoger også selv rustet til i højere grad at sikre, at børns rettigheder kommer til udtryk i den pædagogiske hverdag, ved at have fokus på inddragelse af børn og unge ude i institutionerne, på skolerne og i alle de andre sammenhænge fremtidens pædagoger indgår. På den måde er Festival for børnerettigheder også et dannelsesprojekt i bred forstand.

Gennem mødet med foreninger bliver børn og unge præsenteret for de muligheder for indflydelse som disse foreninger repræsenterer hver især. Det frivillige foreningsliv hører jo til som en af grundstenen i vores demokrati. Frivillige foreninger er f.eks. Børns Vilkår, Ungdommens Røde Kors Aarhus, Red Barnet Ungdom i Aarhus, Mødrehjælpen, Børne- og Ungebyrådet i Aarhus, KFUM & KFUK i Distrikt Aarhus og gerne mange flere.

 

Historik

I 2017 afholdt Århus Forældreorganisation og Børnerådet i Århus Børn og Unges grundlovsdag på Godsbanen med temaet retten til det gode børneliv. I 2018 kom ÅUF og VIA med og Børnerådet blev nedlagt. Repræsentanter herfra har siden været i en styregruppe sammen, som har stået for planlægning og gennemførelse af arrangementet på Børnenes Jord og i Midtbyklubben. Temaet var i 2018 retten til fællesskab og leg. I 2019 var temaet ret til forskellighed. Her afholdt vi arrangementer på Børnenes Jord, Midtbyklubben, på Skansen og i Gellerup på Fredspladsen. I 2020 havde vi planlagt en stor begivenhed med Verdensmålene i centrum. Men på grund af Corona kunne vi ikke holde fælles arrangementer og planlagde i stedet mange små arrangementer. Der blev afholdt over 40 arrangementet lokalt og nogle steder online. De studerende mødte kun i megt begrænset omfang op, eller der blev sendt kasser med spil, farver, T-shirts og megt mere ud i institutionerne. Kunstnerne var ude lokalt med lukkede børnegrupper. Det fungerede godt, men vi savnede det brede fællesskab og oplevelsen af at være mange sammen om noget vigtigt.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.

''