Talking Landscapes

17. maj 2022

TALKING LANDSCAPES er et omrejsende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab. På en række unikke lokationer, der favner et broget landskab præget af skønhed, historie og kultur, inviterer vi jer til samtaler om samtiden for at forestille os – og måske skabe – en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur.

Da Aarhus Å genåbnede i 2015, var det en genforening med den å, der var den oprindelige grundsten for byen. En smuk symbolsk handling, så naturen igen kunne ses som en del af storbyens virkelighed og en genoprettelse af forbindelsen mellem byen og oplandet med Brabrand Sø. Aarhus er omgivet at rolige, bølgende bakker og dale, men også af vildtvoksende vejsystemer med tydelig inspiration fra langt større byer, hvor transport hersker over byens bevægelse. Byens knudepunkt, havnen, er tidens samtaleemne. Her er fokus ikke på naturens skønhed, men på naturens vigtighed for vores og andres overlevelse.

Talking Landscapes forankres i tre landskaber. Moesgaards frodige skove er det perfekte habitat for Grauballemanden og udforskning af menneskets historie og det menneskeskabte landskab udstilles. På havnen mikses industriens infrastruktur med lokkende boliger, der har uforstyrret udsigt over land og vand som tegn på velstand. På Godsbanens arealer spirer kollektive tanker og nye fællesskaber famlende blandt containere, plantekasser, genbrugsmateriale og veganermenuer.

Der sættes fokus på relationen mellem mennesker og natur i en tid, hvor der er behov for at tænke nyt og skabe balance. I Aarhus inviteres der til 9 iscenesatte samtaler i landskabet, der sætter nye rammer for vores måder at tale sammen på.

Hvad sker der med vores holdninger og perspektiver, hvis vi ikke længere sætter mennesket i centrum, men giver ordet til objekter og fænomener omkring os? Eller hvis vi spørger vores forfædre og efterkommere til råds? Eller hvis vi virkelig tager os tid?

Få inspiration fra 20 kunstnere til at opleve landskaberne i og omkring Aarhus med nye øjne og åbne sanser med udstillingen Walking Landscapes. Gennem 20 videoer, kort og KIY-guides fortolker 20 Aarhus-kunstnere landskaberne og tager os med på opdagelse. De har hver vandret i 12 timer og filmet deres kunstneriske interaktioner med omgivelserne.

De tre samtaleformer

Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader dyr, natur og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Time Loop anskuer aktuelle emner fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? I Den Umulige Samtale sætter vi farten ned og forbinder personlige oplevelser og følelser, som kan blive til fælles fortællinger. Her husker vi tilbage og tænker fremad sammen.

Med Talking Landscapes åbner vi et rum for jer, som vil være med til at ændre kursen for fremtiden.

 

Til hver samtale er der plads til 20 deltagere.

Selve samtalen varer ca. 2 timer, men med introduktion, vandring til samtalestedet og afslutningsritual skal du afsætte 3,5 time i alt. Det er vigtigt, at du er med hele tiden.

Som en del af afslutningen serveres et let måltid. Billetgebyr på 50 kr. er til dækning af forplejning.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog kræver formatet aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.

Minimumsalder er 16 år. Alle samtaler er på dansk.

 

Arrangementer afholdes udendørs eller overdækket og gennemføres i tilfælde af regn.

Påklædning efter vejret.

I Aarhus vil det være designer/fotograf/kurator Maja Kristine Christensen, aktionsfilosof Oleg Koefoed og performer Ana Luiza Ulsig, som guider samtalerne.

 

17. juni kl. 15-18.30: Time Loop – iscenesat samtale.

Indgang A, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Du inviteres til Time Loop, hvor et aktuelt emne anskues fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? Time Loop, inspireret af en gruppe oprindelige folk i Canada, er en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgår i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

 

17. juni kl. 19.30-23.00: Tingenes Råd – iscenesat samtale

Indgang A, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Du inviteres til Tingenes Råd. Sammen med dyr og planter undersøger vi, hvad der sker, hvis vi lader objekter og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Tingenes Råd, inspireret af filosof Bruno Latour, er en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgår i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

 

17. juni kl. 19.30-23.00: Den Umulige Samtale – iscenesat samtale

Ved bagindgangen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Du inviteres til Den Umulige Samtale for at undersøge, hvordan man kan tale om abstrakte emner såsom vores relation til naturen. Det indebærer at sætte farten ned og forbinde stærke personlige oplevelser ved at skrive, læse, lytte og tale sammen. Den Umulige Samtale, inspireret af jesuittermunkene, er en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgår i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

 

18. juni kl. 14-17.30: Time Loop – iscenesat samtale

Mindebroen ved Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Du inviteres til Time Loop, hvor et aktuelt emne anskues fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? Time Loop, inspireret af en gruppe oprindelige folk i Canada, er en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgår i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker? 

 

18. juni kl. 19-22.30: Tingenes Råd – iscenesat samtale

Mindebroen ved Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Du inviteres til Tingenes Råd. Sammen med dyr og planter undersøger vi, hvad der sker, hvis vi lader objekter og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Tingenes Råd, inspireret af filosof Bruno Latour, er en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgår i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

 

18. juni kl. 19-22.30: Den Umulige Samtale – iscenesat samtale.

Mindebroen ved Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Du inviteres til Den Umulige Samtale for at undersøge, hvordan man kan tale om abstrakte emner såsom vores relation til naturen. Det indebærer at sætte farten ned og forbinde stærke personlige oplevelser ved at skrive, læse, lytte og tale sammen. Den Umulige Samtale, inspireret af jesuittermunkene, er en af tre typer af iscenesatte samtaler, der indgår i projektet Talking Landscapes med fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid. Kan den måde, vi taler sammen på, måske skabe den fremtid, vi ønsker?

Talking Landscapes organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 deltagende kommuner med støtte fra Nordea Fonden. Hovedpartnere i Aarhus er LiteratureXchange, Performing Arts Platform, Aarhus Litteraturcenter og Dokk1 med støtte fra Aarhus Kommunes Kulturarrangementspulje. Desuden er FO-Aarhus medarrangør via sin debatpulje.

Talking Landscapes Aarhus - Metropolis