Slum Blues udstilling

23. nov 2022

Slum Blues udstilling: 7. nov. til 21. dec. i Kulturhus Bunkeren, Olof Palmes Alle 11, 8000 Aarhus N.

 

Slum Blues er en fotoudstillingen skabt i et samarbejde mellem DIB og fotografen Jørgen Nielsen. DIB (Dansk International Bosætningsservice) er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for udvikling i Syd i partnerskab med og for mennesker som lever i ulighed, fattigdom og med konsekvenserne af klimaforandringer.

15. dec. kl. 16.00: Oplæg og debat om udstillingen. Introduktion af udstillingen v/fotograf Jørgen Nielsen, DIBs nuværende arbejde i Filippinerne v/Simon Iversen, udviklingsarbejde i Filippinerne v/ Paul Erik Bidinger. Herefter samtale og spørgsmål.

Om DIBs nuværende projekt i Filippinerne:

Mayon, Magayon: Organisering og genhusning i katastroferamt område (2021-2023)

Guinobatan er et af de mest udsatte områder i Filippinerne, da landsbyen ligger for foden af af Mayon-vulkanen, som er en af verdens mest aktive vulkaner. Mayon har haft ikke mindre end syv udbrud de seneste 20 år, og derudover blev lokalbefolkningen i slutningen af 2020 ramt af en tyfon, som oversvømmede landsbyerne og medførte vulkanske mudderstrømme, der ødelagde de omkringliggende områder. Vi har derfor - med støtte fra CISU - endnu engang gået sammen med ALTERPLAN og lokalorganisationen SAC Legazpi (Social Action Center and Diocese of Legazpi). Vores mål er at sikre landsbyerne en tilstrækkelig og modstandsdygtig infrastruktur. Vores samarbejde med ALTERPLAN og SAC Legazpi fokuserer på forebyggelse og vi vil støtte udarbejdelsen af evakueringsplaner til når lignende katastrofer gentager sig. Desuden støtter projektet etablering af en organisation som drives af befolkningen fra lokalsamfundet, så de kan blive bedre repræsenteret og få opfyldt deres reelle behov.

En fotoudstilling om et velsignet og forbandet ørige

Fra visse synsvinkler ligner Filippinerne et paradis, fra andre det stik modsatte. Den geologiske placering inden for Stillehavets ”Ring of Fire” medfører heftig vulkansk aktivitet, som sammen med voldsomme tyfoner og kraftige regnskyl hurtigt omskaber et solbeskinnet, frugtbart land til et helvede. Naturkatastrofer kan ramme alle, men det er som altid menneskene nederst på den sociale rangstige, der rammes hårdest. Det er deres liv, der bliver vendt op og ned, når primitive boligområder skylles væk af floder, splintres af tyfoner eller gøres ubeboelige af vulkaners askeskyer. Fotoudstillingen Slum Blues portrætterer disse menneskers levevilkår. Hverken for at ynke eller romantisere – snarere for at sætte vores egne vilkår i relief. Og for at fortælle om en befolkning fuld af livsvilje, opfindsomhed og optimisme.

 

Fotoudstillingen er produceret i tilknytning til DIB’s projektarbejde i Filippinerne.

DIB er baseret i Aarhus og har de seneste 30 år arbejdet med bosætning- og udviklingsprojekter

hovedsageligt i Asien og Sydamerika. DIB har sammen med sin filippinske partnerorganisation ALTERPLAN gennemført projekter med fokus på udvikling af lokalplaner, med inddragelse af slumbeboere, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder.

Centralt i projekterne står civilsamfundet, de lokale organisationer og de udsatte familier. De fattigste er sjældent dem, som nyder godt af skiftende regeringer og offentlige forvaltninger. DIBs fornemste opgave, som medlemsbaseret civilsamfundsorganisation (NGO), er at sikre bedre levevilkår for de mest fattige og udsatte befolkningsgrupper. Det er bestemt ingen let opgave:

DIBs indsatser er små skridt på vejen, og det kræver et langt sejt træk for at lykkes.

DIB har siden 2009 samarbejdet med ALTERPLAN omkring katastrofeforebyggelse i udsatte områder i Filippinerne. Gennem inddragelse af lokalbefolkningen i afdækningen af de mangelfulde fysiske forhold i og omkring boligen (vand og sanitet) og servicefunktioner (sundhed og uddannelse) har indbyggerne i slumområderne aktivt deltaget i udarbejdelse af lokal- og

udviklingsplanerne, de såkaldte Disaster Risk-Sensitive Shelter Plans (DRSSP).

Processen med borgerinddragelse har både medvirket til bedre forståelse for de udfordringer slumbeboerne står overfor og til større ejerskab over planerne og de deraf mange foreslåede projektforslag til forbedringer. Også den lokale forvaltning ser fordelen ved at inddrage borgerne i arbejdet med at forbedre levestandarden i deres eget lokalmiljø.

Med de udarbejdede DRSSP’er i hånden kan civilsamfundets repræsentanter gå i dialog med myndighederne og medvirke til bedre og mere sikre bosættelser. At det lykkes ses blandt andet i de kommunale budgetter for de kommende år, hvor flere infrastrukturelle projekter og borgerservice i højere grad bliver prioriteret og realiseret.

Billederne til Slum Blues er taget af Jørgen Nielsen (f. 1951), cand.mag. i Nordisk Sprog, freelance reklame- og reportagefotograf og fotojournalist. Han har som fotograf stået bag en række udstillinger med primært naturfotos fra Danmark. Derudover har han rejst med kameraet i Nepal, Mozambique og USA samt en række europæiske lande. Hans værk klinger af en visuel poesi og sans for at opsøge sporene efter det skønne i det oversete.

Slum Blues udstillingen sætter fokus på DIBs arbejde med borgerinddragelse og katastrofeforebyggelse i udviklingslande. De 24 forskellige fotografier indfanger øjeblikke fra truede områder i Filippinerne, samt portrætterer et liv der leves på kanten.

Udstillingen har blandt andet hængt på Århus rådhuset, hos Større firmaer og Gymnasier.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.