Sociale effektinvesteringer

22. mar 2023

9. marts kl. 12-16.30: Sociale effektinvesteringer som redskab til at løfte børn og unges mentale trivsel i Kulturhus Bunkeren. Arrangører og vært for konferencen var Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune.

13.00: Åbning af konferencen v/Gurli Martinussen, formand Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Thomas Medom, Rådmand Børn & Unge, Aarhus Kommune.

13.10: Forskellige perspektiver på unges mentale trivsel. Indlæg: Anne Görlich, Lektor, Center for Ungdomsforskning - Aalborg Universitet. Case: Lær For Livet v/Karen Haumann, direktør & Gertrud Kerrn-Jespersen, udviklingschef hos Lær For Livet. Case: Dialog Mod Vold v/Helle Øbo, admin. direktør & Annika Svensson, udviklingsdirektør hos AskovFonden.

14.30: Sociale effektinvesteringer. Indlæg: Camilla Bjerre Damgaard, fondschef hos Den

Sociale Investeringsfond.

14.35: Muligheder of udfordringer ved investeringsmodeller og fondsfinansiering

Panelsamtale:

- Fondsperspektiv - Søren Kaare-Andersen, direktør Bikubenfonden

- Socialt investeringsperspektiv - Camilla Bjerre Damsgaard, fondschef Den Sociale Investeringsfond

- Kommune perspektiv - Anders Winnerskjold, Rådmand Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

- Operatørperspektiv - Geske Fischer-Hansen, direktør Ungdommens Røde Kors

15.00: Projektudvikling og brobygning

Workshop: Hvilke samarbejdsmuligheder kan vi få øje på og hvilke konkrete udfordringer kan vi se, at vi kan løse sammen? Hvilke projekter kunne Rådet for Sociale Investeringer bidrage til?

15.45: Afrunding.

16.00: Netværk og en let anretning.

Dagens tovholder: Henrik Vinther Olesen, Kommunikationschef, Group Vice President hos Salling Group.

Formålet med konferencen

Børn og unges mentale trivsel er et komplekst område, der kalder på nytænkning, nedbrydning af siloer, intelligent brug af ny teknologi og stærkere samarbejde på tværs.

I Aarhus Kommune er børn og unges mentale trivsel et af de vilde problemer, kommunen VIL løse. Den ambition deles af Rådet for Sociale Investeringer, der siden 2020 har arbejdet med sociale effektinvesteringer som redskab til social innovation med en dobbelt bundlinje i Aarhus Kommune.

Dette er udgangspunktet for konferencen hvor Rådet for Sociale Investeringer samler 80 førende fonde, forskere, civilsamfundsorganisationer og beslutningstagere fra Aarhus Kommune. Med udgangspunkt i sociale effektinvesteringer som finansieringsredskab vil vi drøfte, hvordan vi sammen kan løfte børn og unges mentale trivsel, og hvilke projekter vi kan udvikle i fællesskab.

Støttes af FO-Aarhus' debatpulje.