Aarhus mod sexisme

31. aug 2021

Aarhus mod sexisme - kampagne - brug for cases - Folkeoplysningssamvirket i Aarhus

Folkeoplysningssamvirket deltager sammen med Kultursamvirket, Idrætssamvirket og ÅUF i Aarhus Kommunes Sexisme-arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen planlægger nu en kampagne, Tal om det, der skal sætte fokus på den adfærd, der støder og krænker.

 

Jeres historier

I den forbindelse har arbejdsgruppen brug for selvoplevede episoder/historier fra jer til kampagnen. I kan nedenfor læse nærmere om kampagnen, og hvordan I kan bidrage.

Frist for indsendelse af episoder/historier onsdag 15. september 2021 til mailadresse: hansen@fof-aarhus.dk

Tal om det. Hvor går din grænse?

Har du oplevet, at dine grænser er blevet overtrådt i din klub eller forening. Det kan være af en træner, holdkammerat, leder, tilskuere eller andre i din klub eller forening.

Vil du fortælle din historie, så vi kan komme krænkelser og sexchikane til livs?

Vi har sammen med Aarhus Kommune og de øvrige samvirker lavet en kortlægning af omfanget af sexchikane og krænkende adfærd i det aarhusianske kultur-, fritids- og foreningsliv. Nu begynder næste del af opgaven. Vi skal sammen have sat fokus på den adfærd, som kan virke stødende og krænkende. Det handler om de små dagligdagsoplevelser, bemærkninger, handlinger og formuleringer, som kan virke stødende og krænkende.

Vi vil gerne lave en kampagne for at gøre opmærksom på, hvor grænserne går, og at der kan være forskel på grænserne. Hvornår skal man stoppe eller sige stop?

Vi har brug for nogen, der vil fortælle deres historie i en podcast. Det skal være din egen historie, og du kan fremstå anonym, hvis du ønsker det. Det er ikke noget, vi laver for at hænge nogen ud, men for at gøre opmærksom på, at vi alle har forskellige grænser, og at man skal sige stop, hvis de bliver overtrådt.

Eksempler på krænkelser kan være:

- Ytret sexistiske bemærkninger, der var stødende for dig (for eksempel antydet, at folk af dit køn ikke er egnet til den slags arbejde eller idræt, du udfører)

- Ignoreret dig udelukkende på grund af dit køn

- Ydmyget dig eller været nedladende overfor dig på grund af dit køn

- Ytret sig om dit udseende, din krop eller dine seksuelle aktiviteter på en måde, der var stødende for dig

- Stirret, luret eller trængt sig på, på en måde, der fik dig til at føle dig utilpas

- Rørt dig på en måde, der fik dig til at føle ubehag

 

Vi beder dig i første omgang om kort at skrive din historie ned og sende den til hansen@fof-aarhus.dk

Du skal være indstillet på at stille op til et personligt interview.  

Ud fra de indsendte forslag tager vi en beslutning om, hvilke historier der bliver til podcast og evt. video, hvis du selv ønsker at stå frem.

Efter brug vil alle indsendte historier og kontaktoplysninger blive slettet.

Vi garanterer fuld diskretion.