Væredygtighedskonference 2020

30. sep 2019

D. 19. feb. 2020 kl. 8.30-17.00 kan man på Aarhus Universitet opleve et nyt interaktivt konferenceformat, der tager livtag med de helt grundlæggende menneskelige årsager, som ligger under klodens mange kriser. Temaet er Væredygtighed - Den indre omstilling.

Aarhus har fået en ny VæredygtighedsKonference!

 

De første oplægs- og workshopholdere er offentliggjort, og man kan allerede nu sikre sig en billet.

VæredygtighedsKonferencen er skabt at en lang række partnere med forskellige kompetencer; Center for Væredygtighed, Aarhus Universitet, Naturhistorisk Museum, COK - Center for Offentlig Kompetenceeudvikling, IDA - Ingeniørforeningen, Studenterhus Aarhus og FO-Aarhus.

 

 

På konferencen kan man møde forskere, debattører, erhvervsledere og kunstnere.

 

Formaterne vil i høj grad være interaktive, dvs. at man kan deltage aktivt i debatten, arbejde med specialdesignede udviklingsværktøjer og endda medbringe en konkret udfordring fra sin arbejdsplads. De forskellige oplæg og workshops er delt op i en række tematiske spor. Deltagerne kan sammensætte deres eget program af programpunkter fra de forskellige spor.

Dagens forløb

08.30 – 09.00 Ankomst og netværk

09.00 – 09.30 Introduktion, plenum

09.45 – 11.00 Break-Out-Sessions

11.15 – 12.30 Break-Out-Sessions

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15 Break-Out-Sessions

14.45 – 16.00 Break-Out-Sessions

16.15 – 17.00 Afrunding, plenum

 

Medvirkende:

Steen Hildebrandt, Professor i ledelse, formand for 2030-Panelet m.m.

Jacob Giehm Mikkelsen, Professor i biomedicin og medlem af Etisk Råd

Gull-Maja La Cour, Bæredygtighedspsykolog og meditationsunderviser

Claus Brandstrup, Leder af personalecafeerne i Odense Kommune

Brandi S. Morris, Sustainability Consultant i Grundfos og Ph.D.

Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM

Lars Brøndum, Biolog, Projektleder, Naturhistorisk Museum Aarhus

Raffaele Rodogno, Lektor i filosofi

Laura Storm, Stifter af Regenerators m.m

Klaus Mølmer, Professor i kvantefysik

Preben Mejer, Direktør for videncenteret Radr og IT Guru

Jessica Aschemann-Witzel, Professor i management

Peter Nørgaard, Erhvervsmand, stifter af Code af Care

Johanna Seibt, Professor i filosofi

Holger Bech Nielsen, Professor i fysik og levende legende

Simon Elsborg Nygaard, Lektor i bæredygtighedspsykologi

Hans Fink, Docent emeritus i filosofi

 

 

En interaktiv konference med en menneskelig vinkel på FN´s Verdensmål og de problemer vi skal løse i fællesskab. Med interaktiv forstås, at man som udgangspunkt vil møde korte oplæg efterfulgt af debat og involverende workshops. Deltagerne har endda mulighed for at medbringe en case fra arbejdspladsen, som de kan arbejde med helt specifikt, gennem faciliterede sessions. Dette fokus på interaktivitet har til formål at gøre konferencen så relevant for den enkelte som muligt og at koble konferencens indhold med de realiteter deltagerne står i til dagligt.

 

Væredygtighed som en del af en bæredygtig fremtid: Menneskeheden og planeten står over for en ekstrem kompleks “hønen & ægget” situation, når vi skal tackle klimakrise, biodiversitetskrise og andre udfordringer som bl.a. er beskrevet i FN´s 17 Verdensmål. Vi burde således være færdige med at diskutere, om det er politikerne, virksomhederne ELLER den enkelte borger der skal løse problemerne, hvilke lande der skal gå forrest og om vi skal gribe til handling nu ELLER først “regne den ud”. Vi skal selvfølgelig erstatte dette ELLER med BÅDE OG. Der skal kommunikeres, tænkes, testes og handles på et utal af planer simultant, og ingen af os kommer til at have det fulde overblik undervejs!

Der er så at sige mange veje der leder til en planet i balance. Med denne interaktive konference vil vi gerne byde ind med en ekstra katalysator i processen, igennem det vi kalder Væredygtighed – den indre omstilling.

 

Væredygtighed er dén indre omstilling, som MÅ gå hånd i hånd med den ydre omstilling (teknologi, ledelse, kommunikation, produkter, lovgivning m.m.). Man kan sige, at det er at arbejde med “bevidstheden bag handlingen” og de helt grundlæggende menneskelige faktorer der ligger under de mange kriser vi står overfor.

 

Væredygtighed er også et forsøg på at kombinere kortsigtet handling med langsigtet tænkning. Hvordan kan de nære udfordringer og behov imødekommes samtidig med at vi fx har et 100 årigt fremtidsperspektiv?

 

Væredygtighed er i familie med begrebet dannelse og lader sig gerne inspirere af filosofien, psykologien og andre dybdegående undersøgelser af liv, og hvad det vil sige at være menneske.

 

I forhold til FN´s Verdensmål, der bliver et gennemgående element i konferencen, er Væredygtigheden et supplement, der gør arbejdet med målene endnu mere holistisk, menneskeligt forankret og personligt relevant.

 

Center for Væredygtighed har udviklet (indtil videre) 8 Væredygtighedsmål, der, ligesom FN´s Verdensmål, benyttes som input i udviklingen af det endelige indhold i konferencen.

 

Det er vigtigt at nævne, at konferencen ikke præsenterer et færdigt dogmatisk koncept for, hvad Væredygtighed er, men mere er en fælles platform, hvor forskellige fagligheder kan undersøge, hvad Væredytighed kan bidrage med i forhold til den radikale omstilling menneskeheden og det enkelte individ står overfor. Konferencen er samtidig en lancering af begrebet i den brede offentlighed, med håbet om at flere virksomheder, organisationer og personer vil bruge det aktivt fremadrettet. Se mere om begrebet ‘væredygtighed’ på www.vaeredygtighed.org.

 

På konferencen kan man møde forskere, debattører, virksomhedsledere og kunstnere.

Formaterne vil i høj grad være interaktive, dvs. at man kan deltage aktivt i debatten, arbejde med specialdesignede udviklingsværktøjer og endda medbringe en konkret udfordring fra sin arbejdsplads. De forskellige oplæg og workshops er delt op i en række tematiske spor. Deltagerne kan sammensætte deres eget program af programpunkter fra de forskellige spor:

 

Digital dannelse

Den digitale udvikling går så hurtigt at både lovgivning, og brugerkultur halter langt bagefter. Og den digitale verden rummer et væld af faremomenter.

Er det klogt at give magt til kunstig intelligens? Har vi styr på hvad der følger med Internet of Things. Hvordan går det lige med debattonen på de sociale medier. Hvordan ser det ud med retssikkerhed og privatliv på nettet? Har vi den rette bevidsthed når vi udvikler og bruger de nye digitale muligheder? Hvor er Væredygtigheden?

 

Væredygtigt lederskab

Hvilken type lederegenskaber understøtter væredygtig udvikling? Empati og etisk integritet? En indre drivkraft for at gøre en positiv forskel? Modet til at slippe kontrollen og vise tillid til sine medarbejdere og overordnede? Fokus på bedre balance mellem medarbejdernes trivsel og firmaets bundlinje? Mød forskere og ledere der vil inspirere og præsentere visoner for fremtidens væredygtige lederskab.

 

De store tanker og visioner

Det er her, vi slipper filosoffer og kvantefysikere løs til en omgang bevidsthedsgymnastik.

 

DIN aktuelle væredygtige case

I dette spor får du mulighed for at arbejde din egen konkrete udviklingsbaseret problemstilling – fx fra din arbejdsplads (case indsendes på forhånd gennem online formular). Det kunne f.eks. være et nyt produkt, en HR udfordring eller et strategisk udviklingsprojekt. Casen bearbejdes gennem forskellige workshops og specialdesignede værktøjer.

 

Hvad får du med hjem som deltager?

• En følelse…

• Øget bevidsthed om FN´s Verdensmål og en forståelse af dem på et dybere menneskeligt plan

• Inspiration til at indtænke aspekter af væredygtighed i din hverdag

• Mulige løsninger på en specifik problemstilling/case

• Konkrete værktøjer og metoder

• Kunstneriske oplevelser

• Et personligt eksemplar af det nye dialogspil:“Verdensmål & Væredygtighed”

• Nyt netværk

 

Læs mere her: https://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighedskonferencen/

 

Se en lille præsentationsfilm her: https://youtu.be/VxNz3GQ8Tug

 

 

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.