Sommer sammen

30. jun 2020

FO-Aarhus har modtaget 300.000 kr. fra Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Med samarbejdspartnere og frivillige vil vi lave ”Sommer Sammen”, et 8-ugers forløb, hvor ældre i Aarhus, der er på kanten af stærk ensomhed som følge af Corona-krisen, gennem en fast ugentlig aktivitet får en hjælpende hånd til at genetablere en hverdag med udadvendt social kontakt og deltagelse i sociale fællesskaber, som de havde det før Corona-krisen.

 

Hvad er projektets formål:

Sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere og alle de frivillige kræfter, vi tilsammen kan mobilisere, vil vi afvikle Sommer Sammen, et 8-ugers forløb, hvor ældre i Aarhus, der er på kanten af stærk ensomhed som følge af Corona-krisen, får en hjælpende hånd til at genetablere en hverdag med udadvendt social kontakt, som de havde det før Corona-krisen.

Konkret vil vi oprette en række forløb med hold på op til 20 deltagere, som mødes en gang om ugen til samvær om forskellige emner, målrettet ensomme ældre i aldersgruppen 70+. Møderne vil så vidt muligt finde sted udendørs. I det omfang deltagerne kan være med, vil møderne også indebære fysisk aktivitet i form af gåture eller anden bevægelse. Målgruppen for vores forløb er de mennesker, der før Corona-krisen med egne ressourcer formåede at holde sig i den lave ende af ensomhedsstatistikkerne ved selv at opsøge og deltage i fællesskabsaktiviteter, men som i kraft af nedlukningen og den langvarige isolation nu er i risiko for at glide ind i gruppen af stærkt sårbare, ensomme ældre, der ikke af egen kraft formår at opsøge sociale fællesskaber, hvis situationen fortsætter.

 

Hvilke mål er der for projektet, herunder hvilke konkrete resultater vil I opnå med projektet: Vi ønsker at nå 1200 ældre, fordelt på 60 hold i Aarhus og omegn, som gennem ”Sommer Sammen” får mulighed for at deltage i mindst én social aktivitet om ugen henover sommeren med det formål at styrke og udbygge deres sociale netværk og personlige trivsel.

 

Sammen med vores partnere rekrutterer vi 10 ”hold-værter” i vores netværk af erfarne undervisere og aktivitetsansvarlige, og 2-3 frivillige medværter til hvert hold. Disse får tilknyttet 6 hold af 20 deltagere,enten i målgruppen ældre 70+, som de i løbet af juli, august og september skal være værter for. Hvert hold har et overordnet tema, som de arbejder med under forløbet, hvor holdet mødes en gang ugentlig i ca. 2 timer over 8 uger. Temaet kan for eksempel være:

• Kunst i byrummet - hvor værten, her med en kunsthistorisk baggrund, er ansvarlig for til hver uge at have planlagt en gåtur med indlagte samtaleemner rundt til byens skulpturer.

• Kend dit kvarter – hvilke historier gemmer der sig bag gadenavne, bygninger og tidligere beboere i dit lokale kvarter?

• Samtalesalon - værten vælger sammen med deltagerne til hver gang et emne at tale om, efter samtalesalon-skabelonen og så mødes man i en af byens parker eller en have tilhørende et lokalcenter.

• Bevægelse - med indlagt let fysisk aktivitet, for eksempel stolegymnastik eller afspænding

• Natur - med gåture i skoven, på stranden