Saxild rykker ud

30. jun 2020

Saxild Strand har fået 50.000 kr. fra Genlyd under Aarhus Kommune.

I "Saxild rykker ud" samler vi de gæster, der har været på Saxild Strand i 2019 /og eller deltager i projekterne "Saxild flytter til byen"/ fem dags ophold for enlige i eget hjem, i små grupper ude i lokalområderne.

Vi har indtil videre kørt projektet siden maj og har pt. 21 grupper med i alt 109 deltagere. Hver gruppe mødes hver 14 dag. i hver gruppe er der mellem 4 og 6 deltagere. Alle sikkerhedskrav vedr. hygiejne, afstand osv. overholdes punktligt.

Til møderne sørger koordinatoren for at snakken flyder let, laver quizzer, synger samme mv.

Projektet har indtil videre været en stor succes og det er vores drøm at komme ud i endnu flere områder og gøre en endnu større forskel for den enkelte borger. Med midlerne vi søger, vil vi kunne fortsætte vores arbejde frem til og med 25. september. Vi regner med at der afholdes 14 dages sommerferie. Det er vores håb at vi ved projektets afslutning har etableret mindst 30 grupper.

Efter afslutning får alle deltagere tilbud om at deltage i vores andet projekt "Saxild flytter til byen", der mødes hver anden uge i Aarhus c,  ligesom det er vores håb og mål at en del grupper kan mødes på egen hånd. Det skal dog her pointeres at en stor del af deltagerne er svage ældre, der har brug for hjælp og social støtte,

Såfremt der kommer en anden bølge af coronaepidemien, vil vi gøre alt hvad vi kan, for at fortsætte projektet med støtte fra Aarhus Kommune.   

Projektet beskrives i øvrigt grundig i denne kronik fra Stiften: https://stiften.dk/artikel/de-%C3%A6ldre-medborgere-i-eget-hjem-er-ogs%C3%A5-ensomme