Råd for sociale investeringer

16. apr 2020

En ny social investeringsfond i Aarhus Kommune skal bidrage til at forebygge og finde nye løsninger på sociale udfordringer. Byrådet har på sit møde onsdag 15. april udpeget det råd bag fonden, som de næste fem år skal udfordre de gængse strukturer i den sociale indsats i kommunen.

EKSTERNT RÅD FOR SOCIALE INVESTERINGER

 

Det blev tidligere direktør i TrygFonden Gurli Martinussen (formand), social iværksætter og stifter af Fundamentet Steffen Rasmussen og Anne Thorø Nielsen, udviklingschef ved FO-Aarhus, som Aarhus Byråd pegede på som de tre bestyrelsesmedlemmer til Rådet for Sociale Investeringer.

Rådet nedsættes foreløbigt for en femårig periode frem til ultimo 2024, hvor der skal tages stilling til, om rådet skal fortsætte på baggrund af evaluering af rådets arbejde og de igangsatte projekter.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Vi skal altid være klar til at udfordre os selv og vores måde at tænke løsninger og service på – og somme tider har vi også brug for, at andre udfordrer os. Rådet for Sociale Investeringer får i høj grad dén opgave, så vi kan finde nye måder at tænke vores socialpolitik på og til stadighed gøre den bedre. Jeg synes, at vi med det nye råd har fået det skarpeste hold og jeg ser meget frem til deres input, forslag og til at følge rådets arbejde.” 

Rådet for Sociale Investeringer skal have en opsøgende og initierende rolle i forhold til de indsatser, som den sociale investeringsfond sætter i gang og på den måde kigge med nye øjne på de eksisterende og kendte velfærdsudfordringer. Målet er bl.a. at etablere nye partnerskaber med både investorer og civilsamfund og lave virksomme sociale indsatser på tværs af organisatoriske skel og med lang tidshorisont.

Rådet for Sociale Investeringer sekretariatsbetjenes af Borgmesterens Afdeling og der er afsat samlet 40 mio. kr. til den nye sociale investeringsfond.

Den sociale Investeringsfond ventes vedtaget på næste byrådsmøde 29. april.

 

CV for de 3 best.medl.:

 

GURLI MARTINUSSEN (formand)

Væsentlig erfaring fra lederstillinger i den private og offentlige sektor

Formand for bestyrelsen for Fonden Just Human.

Medlem af bestyrelsen for Syddansk Universitet, Gigtforeningen, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond, Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Direktør i TrygFonden, 2003-2019.

Direktør i Videnskabsministeriet, 2001-2003.

Vicedirektør i Erhvervsfremmestyrelsen, 1999-2001.

 

STEFFEN RASMUSSEN (menigt best.medl.)

Social iværksætter med fokus på menneskelige og sociale forandringer.

Stifter af organisationen Fundamentet i Aarhus.

Indehaver af Center For Social Nytænkning samt kontorfællesskabet Social Innovators Hub.

Har modtaget følgende priser for sin indsats: Årets Folkehjælper 2019 (Dansk Folkehjælp), Kronprinsparrets sociale pris 2018 (Fundamentet), Den Personlige Hæderpris, Lars Erik Andersens FamilieFond 2017, Plads til Forskelle Prisen 2017, De Blå Stjerners pris (Social indsats), 2016.

 

ANNE THORØ NIELSEN (menigt best.medl.)

Udviklingschef, FO-Aarhus.

Direktør for Studenterhus Aarhus 2006 – jan. 2020.

Medlem Handletanken for lokalt demokrati, Bestyrelsesmedlem i Music City Aarhus 2022, Formand for TV2 Østjylland, Bestyrelsesmedlem i Dansk Live.