Klimakampen - temadag

05. dec 2019

18. jan. kl. 10-20.00: Debat- og aktivitetsdag. Arrangører: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten i Aarhus. Temadagen er åben for alle interesserede, men borgergrupper, NGO’er og partierne i Aarhus Byråd har fået en særlig invitation. Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Plads til 150 personer.

Formål:

- At arbejde ud fra regeringens forståelsespapir, med henblik på at skabe kollektive klimaløsninger i Aarhus kommune.

- At samle kræfterne blandt partierne og borgergrupper, der arbejder for et bedre klima/reducering af CO2 i Aarhus kommune.

- At skabe fælles konkrete handlinger mellem partier og borgergrupper - ikke en profilering af partier/borgergrupper.

- At arbejdet med udarbejdelse af konkrete forslag inden for de tre hovedområder fortsætter efter temadagen med henblik på konkretisering af forslag til byrådet. Forelægges på en nyt temadag i maj. 

Program for dagen:

1. Oplæg om biodiversitet på 30 minutter ved Sebastian Jonshøj, vicepræsident hos Danmarks Naturfredningsforening. Workshop på 75 minutter.

Temaer:

- Rent drikkevand/ sprøjteforbud

- Skovrejsning/udtagning af landbrugsjord til natur

- Nedbringning af drivhusgasser og kvælstof i landbruget

- Andre temaer.

2. Oplæg om energiområdet på 30 minutter ved Frede Hvelplund, professor Aalborg Universitet, energiafdelingen. Workshop på 75 minutter.

Temaer:

- Integration af sol og vindenergi

- Biomassens rolle i energiproduktionen

- Samspil mellem energibesparelse og energiforsyning

- Ejerforhold/indflydelse på energiproduktionen

- Andre temaer.

3. Oplæg om trafikområdet på 30 min ved Jeppe Juul, Det Økologiske Råd. Workshop på 75 minutter.

Temaer:

- Elektrificering af transportsektoren: letbane, tog

- Cykelstier og gangstier/fortove

- Erhvervstransport: lastbiler, varebiler, cykler

- Andre temaer.

4. Oplæg om vigtigheden af den personlige indsats både er på det politiske og personlige niveau. 30 minutter. Oplæg ved Sussi, fra Fridays For Futures. 

5. Politisk samtalesalon med moderator Paul Natorp, fra Sager der Samler. Følgende fra Aarhus Byråd deltager:

- Socialdemokratiet: Anders Winnerskjold

- Socialistisk Folkeparti: Jan Ravn Christensen

- Radikale Venstre: Eva Borchorst Mejnertz

- Alternativet: Liv Gro Jensen           

- Enhedslisten: Keld Hvalsøe. 

Opfølgning på dagen:

- De grupper, der ønsker at arbejde videre med udarbejdelse af konkrete forslag inden for de tre hovedområder, fortsætter efter temadagen.

- Grupperne kan låne lokaler hos Sager der Samler på Fjordgades Skole.

- Ny temadag i maj, for de partierne der står bag denne temadag:

- Forslagene fra grupperne forelægges parterne med henblik på at forslagene rejses i byrådet.

https://www.facebook.com/events/814354315673514/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1575474977155462

Temadagen støttes af FO-Aarhus' debatpulje