Fremtidens oplyste samfund

04. feb 2020

Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening har i februar 2020 fået udarbejdet en publikation om samarbejde mellem aftenskoler og biblioteker.

Man kan læse om projektet på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside: Fremtidens oplyste lokalsamfund

Uddrag af publikationen, der handler om Aarhus (side 24-27):

I Aarhus Kommunes Biblioteker er der tale om årelange og meget brede samarbejder: Både på Hovedbiblioteket/Dokk1 og i de 18 medborgercentre/lokalbiblioteker er der samarbejder med mange forskellige typer af foreninger, private aktører og virksomheder. Ud af de i alt ca. 140 arrangementer månedligt på Dokk1 gennemføres ca. 50% af eller i samarbejde med partnere, herunder forskellige folkeoplysningsforbund og foreninger.

Der er to store aftenskoler i kommunen:

FO-Aarhus og FOF Aarhus. Begge skoler driver klassisk aftenskolevirksomhed, med hensyntagende undervisning, med foredrag og medvirker i forskellige events, kampagner og projekter herunder også med biblioteker.

 

Eksempler på innovative projekter: Dokk1 og havnebyrum i Aarhus

I en omfattende borgerinddragelse under planlægning af Dokk1 deltog de forskellige aftenskoler

i flere workshops om behov for rum og faciliteter for folkeoplysning. Repræsentanter fra VUC, Fritid & Samfund og leder af FO-Aarhus deltog i en kreativ idégruppe, som fulgte planlægningsprocessen fra 2007 til åbningen i 2015. Dér startede et tæt og relationsbåret samarbejde mellem bibliotekerne og især FO Aarhus.

“Hus forbi” – jubilæum

En udstilling i Dokk1, skabt af Danmarks Forsorgsmuseum i samarbejde med Arbejdermuseet og Den Gamle By i forbindelse med 20-års jubilæum i Foreningen Hus Forbi var starten på oplysning om hjemløshed. Guider med baggrund i hjemløse- og misbrugsmiljøet i Aarhus viste rundt i byen, hvor deltagerne blev klogere på hjemløses og socialt udsattes liv, og var med til en snak om, hvordan vi kan styrke deres fællesskaber i Aarhus. “Povertywalk” blev arrangeret af Hus Forbi, FO- Aarhus, Dokk1 og Foreningen Oplysning om Gadeliv. Sidstnævnte fortsætter folkeoplysningsaktiviteten.

Non-Readers i biblioteksrummet

Bibliotekerne i Aarhus har netop afsluttet et udviklingsprojekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Målgruppen er borgere, der ikke læser litteratur, fordi de har forskellige udfordringer med læsning. Samarbejdspartnerne har bl.a. været AOF-Aarhus og mange flere.

Demokrati-handletank og DemokratiLab

Nyt projekt på vej om udvikling af lokal- og nærdemokrati. Foreløbige samarbejdspartnere er Aarhus Kommune, Biblioteker i Aarhus, Aarhus Stiftstidende, Folkeuniversitetet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt folkeoplysningsforbund.

Marathon Sangdag

For tre år siden startede FO- Aarhus og frivillige højskolefolk en maraton sangdag fra kl. 07 til kl. 22.30 efter inspiration fra Vartov maratonsangdagen i København. Det har været så stor en succes i Aarhus, at arrangementet er vokset ud af aftenskolens rammer og nu er flyttet til Dokk1, som kan rumme flere tusinde deltagere i løbet af dagen.

Folkeuniversitetets festivaler

Med Folkeuniversitetet i Aarhus (FUAU) har bibliotekerne indgået en strategisk samarbejdsaftale omkring de nye og succesfyldte festivaler:

• LiteratureXchange - Aarhus Internationale Litteraturfestival – med præsentation af international

litteratur på byens scener og i byrummet over 11 dage i juni måned. Arrangeres af Aarhus Litteraturcenter, FUAU og Aarhus Kommunes Biblioteker i samarbejde med de mange værter for arrangementerne i museer, kroer, kirker, byens scener og i byrum.

• Vidensfestivaler, som også foregår i byens gader og stræder, i svømmehaller og kirker, på højskoler og museer i samarbejde med en række aktører, bl.a. biblioteker og aftenskoler.

Foredrag

Men der er jo også fortsat mange klassiske foredragsarrangementer, som oftest bliver gennemført

af FOF Aarhus og biblioteker i et samarbejde. Parterne kender hinanden særdeles godt, så der er ingen grund til at mødes. Alt kommunikation glider let via telefon og mail. Der bliver orienteret gensidigt.

“Nogle gange er der kollision med ønsker om en forfatter, der er meget oppe i tiden. Men vi finder ud af det, det har aldrig været noget problem!” (Teamleder Britta Hedegaard Christensen, Dokk1)

Aftenskolen hyrer aktuelle foredragsholdere, og ofte deles de dyre honorarer mellem biblioteket og aftenskolen. Nogle gange er bibliotekets medarbejdere moderatorer på FOF’s arrangementer.

 

Rum og lokaler

Aarhus Byråd har besluttet prioriteret rækkefølge for brug af ledige lokaler og sale i bibliotekerne, bl.a. for at sikre prioritering af folkeoplysende aktiviteter. Reglerne betyder også, at partnere, som laver folkeoplysende arrangementer i samarbejde med Dokk1, har mulighed for at booke lokaler og sale gratis, Højskole-marathonsang på Dokk1. før der åbnes for andre interesserede.

 

Indholdet i arrangement og projekter bestemmer placeringen

Midt i Aarhus har FO-Aarhus deres egne og meget ideelle forhold: FO Byen. Ifølge skoleleder Torben Dreier har netop bibliotekslederne gennem de senere år været med til at italesætte og undersøge hvordan, kultur- og folkeoplysende aktiviteter kan bryde ud af rammerne i sale, mødelokaler og huse. De kan lige så godt gennemføres i bibliotekernes åbne rum, udendørs i byens åbne rum eller hos og med andre af byens aktører i gode samarbejder. Det er med til at forny fortællingen og tænkningen omkring folkeoplysning og bibliotekernes rolle i fremtiden.

“Ofte når kultur- og læringsaktiviteter en bredere gruppe borgere, når det sker i åbne biblioteksrum, andre steder i byen eller i åbne byrum.” (Bibliotekschef Marie Østergård, Aarhus Bibliotekerne)

 

Hvad får parterne ud af det?

Ifølge direktør Søren Peter Hansen, FOF Aarhus, har det stor værdi at samarbejde fremfor at konkurrere. “Det er langt lettere at koordinere tingene, når man kender hinanden.” Samtidig er Søren Peter Hansen også kritisk i forhold til den ulige konkurrence, der er mellem aftenskoler og biblioteker. “Bibliotekerne breder sig med en masse gratis fritidstilbud ind over et område, der traditionelt har været aftenskolernes.” Bl.a. derfor ser Søren Peter Hansen frem til en at indgå i et samarbejde om udviklingsplaner for hele folkeoplysningsområdet i Aarhus. “Det er vigtigt, at vi får talt sammen om disse ting. Men også gerne med overordnede diskussioner om, hvad vil vi med folkeoplysningen i fremtiden?”

Skoleleder Torben Dreier, FO-Aarhus, fremhæver, at for aftenskolerne er det afgørende at vise sig sammen med de forskellige samarbejdspartnere, fx i forbindelse med events og Aarhus Festuges program: “Det er en øjenåbner for mange brugere: At aftenskolerne har udviklet sig fra det traditionelle katalog og aftenskoleprogram til at indgå i mange andre meningsfulde sammenhænge!” Værdien af dette er:

• En brandingværdi, der siger “Spar 2”

• En øget synlighed og kendskabsgrad

• Et stort og vidtforgrenet netværk – også i forhold til fx idrætslivet med en CSR-tilgang

 

Perspektiver

Ifølge skoleleder Torben Dreier vil der i fremtiden uden tvivl blive lagt vægt på den grønne omstilling. Det er en hovedopgave for hele folkeoplysningsområdet. De klassiske, fysiske aftenskolekataloger er ved at blive udfaset. Der skal formidles ad helt andre kanaler - helst via borgernes egne oplevelser, og også på de mange forskellige sociale platforme.

Rammerne skal være anderledes – man skal vende ting på hovedet og eksperimentere med de fysiske steder – herunder også klasseværelserne og undervisningen i hestesko-opstilling ude på skolerne. Borgerne vil inddrages og involveres på helt andre måder i fremtiden. Den proces er bibliotekerne godt i gang med, - her kan aftenskolerne hente inspiration og måske blive endnu dygtigere til at eksperimentere med de pædagogiske læringsformer.

Ifølge Marie Østergård har bibliotekerne ligesom folkeoplysningsforbundene en lovpligtig opgave i forhold til folkeoplysning og aktualitet. Netop på borgerinddragelse og fokus på helt aktuelle emner som fx verdensmål, klima og demokrati er der stærkt fokus på bibliotekerne, og her er et stort potentiale i samarbejde mellem bibliotekerne og folkeoplysningsforbundene til gavn for borgerne.

“Vi har brug for hele tiden at holde øjnene på borgerne, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for borgernes egne udfoldelser, læring og kompetencer. Det gør vi allerbedst sammen.” (Bibliotekschef Marie Østergård, Aarhus Bibliotekerne).

Ifølge direktør Søren Peter Hansen, FOF Aarhus, må de fremtidige udviklingsplaner mellem biblioteker og aftenskoler gerne tage udgangspunkt i, hvad partnerne kan udføre sammen lokalt. Hvordan udnytter vi rammerne bedre?

Hvilke lokale aktiviteter er der i forvejen? Og hvordan kan aktørerne være med til at understøtte det, som allerede foregår? “Og så skal de ikke-formelle kompetencer have mere vægt i fremtiden, for der kommer kreativiteten og innovationen ind. Det vil jeg gerne have med i en kommende samarbejdsaftale.” (Direktør Søren Peter Hansen, FOF Aarhus).