Dansk for internationale studerende

18. jun 2020

Sprogcenter Midt, Studenterhus Aarhus og FO-Aarhus har indgået en aftale (maj 2020) om levering af danskundervisning af internationale studerende.

Det sker for at styrke beskæftigelsespersperspektivet for de internationale studerende gennem et øget fokus på danskkundskaber. Undervisningen skal derfor spille tæt sammen med Studnterhus Aarhus' øvrige beskæftigelsesfremmende aktiviteter samt andre indsatser, der kan fremme de studerendes tilhørsforhold og tilknytning til landet/lokalsamfundet.

De tre parter samarbejder om markedsføring, koordinering og fastholdelse af de studerende, og sikrer i fællesskab, at danskundervisningen understøtter den samlede strategi omkring de internationale studerende.

Der etableres danskforløb i perioderne sept. til dec. og igen febr. til juni, med mulighed for at udbygge med ekstra forløb i ferieperioder, "Pre arrival forløb" m.v. Et særligt udviklet koncept bygget op omkring halv (50%) tilstedeværelsesundervisning og halv (50%) onlineundervisning.