Besættelse - Befrielse

11. jun 2020

I forbindelse med 75 årsdagen for Danmarks befrielse arrangerer KulturGas en koncert med duoen Bull og Hjorth med afsæt i Morten Nielsens digte.

Besættelse – Befrielse

 

KulturGas

16. sept. 2020

Program for arrangementet

19.00 Dørene åbnes til Gasværket, Byleddet 2, Brabrand

19.30 Velkomst / Fællesang

”Det haver så nyligen regnet” tekst: Johan Ottosen gl. dansk folkemelodi. Sangen blev aktuel under den tyske besættelse i 1940-45.

Den var et fast indslag ved ”alsang”, store stævner, hvor tusindvis af mennesker mødtes

for at synge fædrelandssange og dermed vise nationalfølelse og sammenhold.

19.35 Lars Nikolajsen fra Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv

fortæller om Besættelsen – Befrielsen i Brabrand.

Alf Tolboe Jensen fra Brabrand døde i en ung alder efter at han som frihedskæmper

havde gjort aktiv modstand under besættelsen.

20.15 Pause

20.35 Bull og Hjorth har sat musik til Morten Nielsens digte ”Mit Liv Er Alles”

Morten Nielsen var digter og modstandsmand under 2. verdenskrig. Han udgav digtsamlingen

”Krigere uden våben” 1943. Han døde i 1944 efter en våbentransport.

22.00 Afslutning med sang valgt af Bull og Hjorth

 

Kontakt Jens Rodevad: 30 48 53 19, jensrodevad@mail.dk

 

”Mit liv er alles” I forbindelse med 75 årsdagen for Danmarks befrielse arrangerer KulturGas en koncert med duoen Bull og Hjorth med afsæt i Morten Nielsens digte.

Morten Nielsen døde under anden verdenskrig som modstandsmand i en ung alder. Men han var også en stor poet, og hans digte når ud til alle den dag i dag.

I Brabrand døde Alf Tolboe Jensen også i en ung alder under besættelsen. Hvordan var det som ung at leve i et besat land? Og hvad fik unge til at gøre aktiv modstand? Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv tager os med på en rejse fra den 9. april 1940 og til den 5. maj 1945.

 

Duoen Bull og Hjorth udgav 2018 en CD ”Mit er Alles”, hvor de havde sat musik til Morten Nielsens digte. Samtidig blev digtene genudgivet ledsaget af kommentarer fra danske kulturpersonligheder

Alf Tolboe Jens Frihedskæmper fra Brabrand

Hovedparten af modstandsfolkene under besættelsen var unge. I Brabrand var der også unge, der satte livet på spil for Danmarks frihed. En af dem, Alf Tolboe Jensen, betalte den højeste pris, idet han blev henrettet af tyskerne den 29. december 1943. Hvad fik ham til at gøre aktiv modstand i en tid, hvor danske myndigheder frarådede det? Hvordan gik det til, at hans aktiviteter blev opdaget? Og hvordan værnede han sig imod tyskernes forsøg på at hverve ham som stikker? Hvordan reagerede Brabrand på hans død – både i 1943 og senere? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses og sættes i perspektiv til Morten Nielsens aktiviteter under besættelsen. To unge mænd – to mænd med forskellig baggrund – to mænd med samme ønske om et frit Danmark – to unge mænd med et vidt forskelligt liv – to unge mænd, der døde alt for tidligt.

 

Morten Nielsen Modstandsmand og digter

Mellem Morten Nielsens papirer fandt man efter hans død et udkast til et lille forord, han en overgang havde tænkt sig at indlede sin første digtsamling med, den eneste han selv nåede udsende ”Krigere uden våben”.

I Morten Nielsens forord står der bland andet: ”For Tiden er det haardt at være til for de fleste, men jeg tror, det er haarest for dem, der, fordi de er unge, endnu ikke har fået noget som helst gjort færdigt. Og som frygter for aldrig at faa noget bragt til Ende. Den Angst kender alle, der har strejfet unge Mænd, som i meget lignende dem selv – og senere gik til, et eller andet Sted, hvor der kæmpedes.

 

FORAARETS HORISONT
Verden er vaad og lys –
Himlen er tung af Væde . . .

Hjertet er tungt af Lykke
lykkeligt nær ved at græde.

Morten Nielsen, Sommeren 1943

 

Arrangementet støttes af FO-Aarhus