Ældre Sagen

31. jan 2020

Ældre Sagen er en af FO-byens mange beboere

En af FO-Aarhus' praktikanter har lavet en lille film om Ældre Sagen, som kan ses her:

https://youtu.be/mEYVGxszOP0

 

FO-byen

- FO-byen er „rum“ for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse. Målet er være omdrejningspunkt for information og service inden for kultur og folkeoplysning generelt.

- FO-byen skal være både socialt og miljømæssigt bæredygtig. Det vil sige at byen primært bebos af socialøkonomiske virksomheder, og at den daglige adfærd i FO-byen følger grønne principper.

- FO-byen er „hverdagens højskole“, placeret der, hvor folk mødes, lever og bor. Den er folkeoplysningens nye platform i en mangfoldig verden, hvor den enkelte hele tiden skal skabe (eller genskabe) livsmening og selvforståelse.

- FO-byen er et rart sted at være, der udfordrer, engagerer, involverer, og er en vigtig brik i den store by (Aarhus). Her findes noget, som mennesker har brug for, har lyst til at udforske, brænder for eller slet ikke kender. Et moderne forsamlingshus eller forsamlingsby, som defineres af brugerne, styrker lokale kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for at fastholde en lokal identitet.

- FO-byen bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om og styrker aktivt medborgerskab, både til gavn for fællesskabet og for den enkelte.

- FO-byen giver alle borgere flere muligheder i informationssamfundet, og modvirker samfundets tilbøjelighed til at knække over i dem med få eller ingen færdigheder og dem med mange og flest færdigheder.