Studenterhuset

19. feb 2019

Nedenfor kan du se de arrangementer Studenterhus Aarhus afholder med støtte fra FO-Aarhus' debatpulje i 2019

6. marts – Astrid Elkjær Sørensen: Indblik: ”Vi har fundet os i alt for meget!”

I Danmark er vi verdenskendte for vores høje grad af ligestilling mellem kønnene. Alligevel

tjener en dansk mand omkring 14-18 % mere i løn end en dansk kvinde, og sådan har det

været i mere end 30 år. Den ulige fordeling af lønkroner hænger bl.a. sammen med, at

Danmark har et af den vestlige verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Mænd og

kvinder arbejder typisk i forskellige sektorer og forskellige fag, hvor mændene dominerer i

produktions- og håndværksjob i det private, er kvinder i flertal i den offentlige sektor, hvor

de typisk arbejder med omsorg og understøttende administration.

Historiker og ph.d. Astrid Elkjær Sørensen fortæller historien om de offentlige omsorgsfags

hårde kamp for ligeløn fra 1990 til i dag. Foredraget giver et indblik i tidligere strategier,

nederlag og sejre. Ligeledes kommer hun ind på, hvordan kønsidealer og normer helt

tilbage fra slutningen af 1800-tallet er med til at påvirke, hvilken løn mænd og kvinder får i

dagens Danmark.

Dørene åbner kl. 19, og foredraget afholdes kl. 19.30. Det er gratis, og alle er velkomne.

Både medlemmer af Studenterhuset og ikke-medlemmer!

 

3. april  – Anders Albrechtslund: Indblik: Overvågning

Hvad betyder overvågningen i dag, og hvordan er den en del af vores liv og kultur?

I praksis handler overvågning ikke kun om magtforhold mellem stat og borger eller mellem

virksomhed og forbruger. Vi overvåger – og våger over – hinanden som medmennesker,

medborgere og som brugere af sociale medier, og vi overvåger os selv med nye

teknologier og tjenester, når vi tracker skridt, måler puls og kvantificerer søvn.

Med mere end 10 års forskning i overvågning og nye teknologier giver Anders

Albrechtslund indblik i, hvordan vores overvågningskultur har dybe rødder i begreber som

identitet, frihed og ansvar. Dette foredrag lægger op til en diskussion om, hvordan vi skal

forholde os til den overvågning, der på alle mulige måder dominerer vores hverdag.

Dørene åbner kl. 19, og foredraget afholdes kl. 19.30. Det er gratis, og alle er velkomne.

Både medlemmer af Studenterhuset og ikke-medlemmer!

 

1. april kl. 16:00 og 6. maj kl. 16.00: Samtalesaloner

Kom til samtalesalon og få en god snak! Du behøver hverken at forberede dig eller at have nogen særlig forudgående viden. Det eneste du behøver, er et ønske om at føre en god samtale og at være nysgerrig på andre mennesker. Samtalesalonens hovedformål er, at du har en god, fri og afslappet samtale om vigtige emner med mennesker, som du måske ikke ville have talt med ellers.

Samtalerne vil fører dig vidt omkring i forhold til emnet, som værten trygt vil guide dig igennem.

Samtalesalonen finder sted i Mogens Zieler Stuen i Studenterhus Aarhus fra 16.00-19.00, og det er gratis at deltage! Vi giver noget mad, så du må meget gerne fortælle os om du kommer.

www.studenterhusaarhus.dk 

 

DENNE GANG STEMMER JEG er en kampagne hvor målet er at få flere, særligt unge, til at tage stilling og deltage i Europa-Parlamentsvalget den 26. maj, og på den måde styrke den demokratiske tradition i Europa. Kampagnen er uafhængig af partipolitiske interesser.

De holdninger der bliver præsenteret til foredragene og debatten er alene foredragsholdernes og politikernes synspunkter, og repræsenterer hverken Studenterhus Aarhus’, Europa-Parlamentets eller Europa-Nævnets synspunkter. Op til Europa-Parlamentsvalget afholder vi en række arrangementer, rettet imod studerende, og som alle er gratis at deltage i.

 

24. apr.: Foredrag: EU, Grænser & Sikkerhed

En forsigtig påmindelse om farerne ved nostalgi. Foredrag v. Christian Axboe Nielsen, Ph.D., Lektor. Dette foredrag tager et kritisk blik på den bølge af national nostalgi, der breder sig igennem EU, godt hjulpet på vej af migrant- og flygtningestrømmene. Christian Axboe Nielsen placerer disse vanskeligheder i en historisk kontekst, og argumenterer i sit oplæg for, at EU er lykkes med sit projekt, og – på trods af utilstrækkeligheder og fejl - har skabt en sikkerhed der ikke har sin parallel noget sted i verden. På trods af, at adskillige områder af EU både fortjener og burde reformeres, er projektet værd at bibeholde og Axboe argumenterer for, at de aktuelle udfordringer ikke kan løses gennem malplaceret længsel efter en angiveligt bedre og mere sikker fortid.

Christian Axboe Nielsen er Ph.D. i østeuropæisk historie fra Columbia University, New York, og er lektor ved Afdeling for Rusland- og Balkanstudier på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Han er internationalt anerkendt som balkanekspert, og hans forskningsområder dækker over europæisk integration, østeuropæiske og østasiatiske sprog, herunder russisk, kinesisk og japansk samt folkeret og internationale organisationer. Han har udgivet flere artikler og bøger om Balkan, Jugoslavien og krigs- og folkeret, og har desuden været indkaldt som ekspertvidne ved adskillige retssager mod politiske ledere ved FN’s Tribunal for det tidligere Jugoslavien i Haag.

 

01. maj: Foredrag: Introduktion til EU

Foredrag ved Roman Senninger, Ph.D., Adjunkt. Roman Senninger vil adressere to vigtige spørgsmål, som er nødvendige at forstå, for at kunne forstå det forestående valg. Først vil han beskrive hvordan MEP’er (medlemmer af parlamentet) bliver valgt ind i Europa-Parlamentet, og herunder beskrive de valglove, kampagner og transnationale partier der arbejder i Parlamentet. Herefter vil Roman Senninger dykke længere ned i organiseringen af MEP’erne, og beskrive hvordan de er inddelt i forskellige grupper, der hver især arbejder for deres egne formål på tværs af de europæiske landegrænser, og hvordan de forskellige komiteer arbejder i Europa-Parlamentet.

Roman Senninger er Ph.D. i Statskundskab og adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker og vejleder inden for områder som europæisk integration, partikonkurrence, nationale partier og deres forhold til EU. Han har været gæsteforsker hos London School of Economics and Political Science i 2015, og blev i 2017 udnævnt Ph.D. med sin prisvindende afhandling Political Parties and Parliamentary EU Oversight.

 

08. maj: Foredrag: EU & Sikkerhed

Foredrag ved Kurt Mosgaard, CEO Mosgaard Consulting. Ved dette foredrag vil Kurt Mosgaard diskutere truslerne mod de europæiske folk og nationer, herunder udviklingen i Rusland, cyberkrig og immigrantstrømmen fra Afrika. Han vil også knytte kommentarer til situationen på det afrikanske kontinent, hvor voksende befolkning skaber nye forhold, som EU er nødt til at forholde sig til. Kurt Mosgaard vil også fortælle om de roller, som de overstatslige organisationer FN, NATO, OSCE og EU har, når det handler om at møde de udfordringer, som Europa står over for, både i form af forsvar og humanitær bistand.

Foredraget afsluttes med ideer og forslag til hvordan EU kan forbedre sit arbejde med fred og sikkerhed.

Kurt Mosgaard er tidligere generalmajor. Han begyndte sin karriere i Forsvaret i 1974, og blev udnævnt til Generalmajor i 2005, efter adskillige udsendelser og deltagelse i de danske indsatser i bl.a. Afrika og Balkan. Han er CEO hos Mosgaard Consulting, der blev stiftet i 2015, efter hans udtrædelse af Forsvaret. Mosgaard Consulting arbejder for en bedre verden, med fred og sikkerhed for alle.

 

15. maj: Debat: Hvad nu?

Med Michael Schøt som konferencier, er der garanti for kritiske spørgsmål og god stemning, når der er debat om Europa-Parlamentsvalget og EU’s fremtid på den historiske scene i Stakladen. Vi får besøg af repræsentanter fra alle de store partier, der hver især vil være med til at varme op til valget den 26. maj, og debattere og besvare spørgsmål fra salen.

Debatten vil særligt fokusere på EU’s fremtid i en tid med et (måske) nært forestående Brexit, med Donald Trump i Det Hvide Hus og med populistiske- og nationalt orienterede bevægelsers fremmarch på hele det europæiske kontinent. Hvordan skal vi stille os overfor briternes udtrædelse af EU, hvordan skal vi håndtere indvandringen og hvad med den fri bevægelighed for arbejdskraft - og for studerende?

 

19. maj: EU-messe / EU Fair på DOKK1

Vær med når Studenterhus Aarhus inviterer til EU-messe på DOKK1 sammen med hovedbiblioteket og Borgerservice. Her kan du møde partier og organisationer der arbejder i Europa-Parlamentet og i EU, og høre hvad de mener om netop de sager, der er vigtige for dig. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og læse materialer, du kan deltage i EU-quizzen, høre Poetry Slam og mini-debatter og hvis du er i tvivl om hvordan du stemmer, skal vi nok hjælpe dig.

 

22. maj: Foredrag: EU, Danmark & Asyl

Foredrag ved Louise Halleskov Storgaard, Ph.D., Lektor. Louise Halleskov Storgaard vil beskrive hvordan EU’s lovgivning, og de danske forpligtelser i EU, påvirker dansk lovgivning, når det drejer sig om migration, flygtninge og asyl. Louise Storgaard vil også fortælle om Danmarks rolle i udviklingen af den Europæiske Unions asylpolitik, og hvilken indflydelse de danske politikker har haft på skabelsen af denne, desuden vil hun forklare hvilken indflydelse den danske lovgivning har på Danmarks position i forhold til europæiske menneskerettigheder, samt hvilken indflydelse denne har på hele den Europæiske Unions menneskerettighedsprojekt.

Louise Halleskov Storgaard er Ph.D. med speciale i immigrations- og asyllovgivning, samt i menneskerettigheder og EU-lov. Louise er lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, hvor hendes forskning særligt fokuserer på beskyttelsen af menneskerettigheder, herunder EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hun underviser studerende i europæisk migrations- og asyllovgivning samt EU-ret og udlændingelovgivning. Samtidig er hun Aarhus Universitets repræsentant i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse, og den danske regerings repræsentant i bestyrelsen for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

 

26. maj: Valgaften! / Election Night!

Den 26. maj 2019 går danskerne og europæerne i stemmeboksen, og fælles bestemmer vi vores og Europas fremtid. Du kan være med til at fejre demokratiet og det europæiske fællesskab, når Studenterhus Aarhus sammen med Europæisk Ungdom inviterer til valgfest. Her er der ingen partipolitiske interesser – kun vores fælles interesse for et stærkt og fortsat demokratisk Europa.

 

Alle arrangementerne er arrangeret af Studenterhus Aarhus med støtte fra Europanævnet og Europa-Parlamentet.

 

 

29. april kl. 16.15: Social Selling på LinkedIn v/Line Herlev

 

Vil du opnå stjernestatus på LinkedIn og blive mere attraktiv for din næste arbejdsgiver? Så er vejen dertil ikke så lang, som du måske går og tror.

 

Kom forbi Studenterhuset og hør, når Line Herlev Sørensen fra Pressalit fortæller om, hvordan du bliver mere fremstående på LinkedIn via social selling og personlig branding.

 

Igennem øvelser kommer du til at arbejde med din egen profil, og du går derfra med viden om dit ‘social selling index’, ‘topcard’ og andre fornemme værktøjer.

 

Så tag din computer under armen og skab din egen all-star LinkedIn-profil.

 

Dette arrangement er skabt af frivillige fra Erhvervsgruppen i Studenterhus Aarhus

 

 

  

6. maj kl. 16.00: Samtalesalon

Man behøvede hverken at forberede sig eller at have nogen særlig forudgående viden for at deltage i den gode snak. Det eneste man behøvede, var et ønske om at føre en god samtale og at være nysgerrig på andre mennesker. Samtalesalonens hovedformål var en god, fri og afslappet samtale om vigtige emner med mennesker, som man måske ikke ville have talt med ellers. Samtalerne førte deltagerne vidt omkring i forhold til emnet, som værten trygt guidede dem igennem. Samtalesalonen fandt sted i Mogens Zieler Stuen i Studenterhus Aarhus fra 16.00-19.00, og det var gratis at deltage! 

 

10. okt. kl. 19-21.00: Spot en psykopat

Sted: Stakladen

SPOT EN PSYKOPAT, foredrag v. forfatter Gitte Lindholt

Et foredrag om manipulation, systematisk psykisk terror og fysisk vold bag hjemmets fire vægge.

De såkaldte hverdagspsykopater er kendetegnede ved den skade de gør ved andre og ikke dem selv. Ekstern Lektor SDU, foredragsholder og forfatter til bogen ”Slip fri af psykopatens kløer” Gitte Lindholt deler ud af sine egne bitterkøbte erfaringer og viden.

  

21. okt. kl. 17-18.30: On Being Men – Social Anxiety

Sted: Multirummet

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

  

28. okt. kl. 17-18.30: On Being Men – Initiations and Rites Of Passage

Sted: Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

 

4. nov. kl. 17-18.30: On Being Men – A man among men

Sted: Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

  

4.-7. nov.: Climate Challenge

4. nov. kl. 9-13.00: Hvor meget kan du tjene på klimaforandringerne?

Sted: Caféen.

Dagens tema: Forretningsudvikling og klimaudfordringerne. Med Climate Challenge 2019 sætter vi fokus på, hvordan din uddannelse kan gøre en forskel for klimaet. Mandag præsenterer vi nogle af de forretningsmuligheder, der kan være inden for klimaudfordringerne, og kan have en positiv effekt på klimaforandringerne. Du kan med din idé både være med til at redde klimaet, vores alle sammens fremtid og samtidig få del i det store økonomiske potentiale. Omdrejningspunktet for mandag vil også være klimateknologi og i løbet af dagen kan du høre om, hvordan den teknologiske udvikling kan være med til at løse klodens klimaudfordringer og om, hvordan du som studerende og nyuddannet kan bidrage til udviklingen af nye og spændende teknologier.

Om du er naturvidenskaber, ingeniør, businessstuderende, humanist eller iværksætter er der brug for dig og dine kompetencer, hvis vi skal redde klimaet.

  

5. nov. kl. 9-13.00: How you can save the climate with a career in Denmark

Sted: Cafeen.

Link: https://www.facebook.com/events/502409943666594/

Beskrivelse: Theme of the day: Opportunities for international students seeking a climate-career in Denmark. With Climate Challenge 2019 we focus on the many opportunities you have with your education to make a difference for the climate. Are you an international student, and do you want to start a career in Denmark, working with climate change and climate technology? Then this Tuesday is for you!

 

 

6. nov. kl. 913.00: Kan humanister bekæmpe klimaforandringerne?

Sted: Cafeen.

Dagens Tema: Formidling, Kommunikation & Samfund

Med Climate Challenge 2019 sætter vi fokus på, hvordan din uddannelse kan gøre en forskel for klimaet. Lige meget om du er naturvidenskaber, ingeniør, businessstuderende eller humanist, er der brug for dig og dine kompetencer.

Klimaudfordringerne skaber ikke kun muligheder for ingeniører og forretningsfolk – som humanist kan du i allerhøjeste grad hjælpe med at løse udfordringerne, hvad end vi taler turisme, kommunikation, formidling, medier osv.  

 

5. nov. kl. 16.30-19.00: Samtalesalon / Conversations Café

Sted: Mogens Zieler.

Have a good talk with people you don't know (yet!).

The talk requires no preparation or previous knowledge. The important thing is only your desire to talk and an interest in other people - both Danish and international students welcome!

It is an informal meeting place, where you have the opportunity to have discussions that digs deeper than small-talks do. The purpose of the event is to create a forum for a good, free and relaxed conversation about important issues.

Conversation Café will take you through the various themes with ‘appetizers’ initiated and guided by a host. In other words, you will be taken by the hand and led through the afternoon.

  

11. nov. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

Sted: Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

  

18. nov kl. 17-18.39: On Being Men – Get together

Sted; Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

  

25. nov. kl. 17-18.30:  On Being Men – Get together

Sted: Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

  

28. nov. kl. 19-21.00:  Tema-aften: Sjælens Sorg - sorgen som et livsvilkår

Sted: Lokalcenter Rosenvang, Viby

Kom til tema-aften med studenterpræst ved Aarhus Universitet - Jens Munk og sognepræst ved Fredenskirken Jacob Holm. De vil – i dialog med tilhørerne - tale om sorgens væsen, og hvordan de til daglig arbejder med mennesker i krise og yder sjælesorg.

Professor og forfatter Søren R. Fauth vil efterfølgende læse op fra hans anmelderroste bog 'Digt om døden - en bog om min far'.

  

2. dec. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

Sted: Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

 

5. dec. kl. 19.30-21.00: Swap Language Café

Is your Russian getting rusty? Does your Spanish lack spirit? Do you need to dust off your Danish?

At the Swap Language Café we meet to swap – if there’s a language you would like to practice or a language you can help others speak – then this is the night for you!

We welcome everyone with an interest in language to join us for an evening of talking and fun language activities!

Come downstairs to the Multiroom at the Student House (or follow the arrows upon arrival). You can also buy refreshments in the Student Bar next door.

All levels are welcome! And no preparing necessary - just write a comment and tell us what language(s) you speak and would like to practice!

 

9. dec. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

Sted: Multirummet.

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.

  

16. dec. kl. 17-18.30: On Being Men – Get together

Sted: Multirummet 

On Being Men is an apolitical meeting of men (women also if they want), where we can discuss daily challenges men have in a modern world.

It's a safe zone, meaning we discuss in full confidentiality.

This is a no advice area. A safe place where anyone can share personal challenges and experiences. A place where we can share how we pass through our hard times and learn from each other.