SomaliFood nævnt i rapport

29. jan 2019

Væksthusets Forskningscenter udgav i jan. 2019 en rapport: "Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed" og heri står på side 87 lidt om SomaliFood:

 

Jobcenter Aarhus og SomaliFood

Aarhus Kommune har målrettet arbejdet med målgruppen af langtidsledige borgere med somalisk baggrund. Især har fokusset været på de somaliske kvinder, da disse er overrepræsenterede i kommunens kontanthjælpssystem. Afdelingsleder Trine Thomsen oplyser blandt andet, at de somaliske kvinder udgør cirka en fjerdedel af de borgere, der har modtaget kontanthjælp i mere end ti år. Således havde Jobcenter Aarhus iværksat en særlig investeringsmodel, Job i Fokus, for flygtninge og indvandrere, som er ude af integrationsperioden, hvilket berørte primært kvinder med ikke-vestlig baggrund. 

Gennem diverse jobcafeer skabt af jobcentret i sociale boligområder fik borgerne i målgruppen hjælp til jobsøgningsprocessen, iværksætteri, konkrete jobmuligheder med mere. Formålet med indsatsen var at tilrettelægge en specialindsats, der tager højde for kvindernes egne ønsker og ressourcer.

Som resultat af denne særlige indsats opstod cateringvirksomheden SomaliFood, hvor 14 somaliske kvinder gik sammen om at åbne deres egen virksomhed med støtte fra jobcenteret. Som udgangspunkt skulle beskæftigelsesmedarbejderne nemlig være åbne og nysgerrige i forhold til, hvad, kvinderne selv mente, ville forbedre deres beskæftigelsesmuligheder, og det blev starten på en ny virksomhed. Trine Thomsen siger blandt andet:

”Men det, der bare var helt tydeligt at se, var, hvordan kvinderne blomstrede. Det der med, at vi lyttede til dem, at vi tog dem alvorligt, og at vi hjalp dem med at forfølge deres drømme, det gjorde, at de pludselig var 100 procent stabile. Og ja, de havde otte børn, men det var ligegyldigt, for de kom alligevel. De tog hygiejnebeviset på en uge, som lå imellem jul og nytår, hvor alle børnene havde fri. Men kvinderne kom, og de bestod alle sammen. Det, troede vi ikke, kunne lade sig gøre. Noget af det, som alt det her har været med til, er, at vi på jobcenteret begyndte at få et andet billede af somaliske kvinder, fordi vi ser, at hvis vi møder kvinderne på en anden måde, end det vi har gjort tidligere, så sker der også noget andet.”

Den nye måde at møde de somaliske kvinder på har vist sig at have mange fordele. Som udgangspunkt har fremgangsmåden været med til at ændre kvindernes beskæftigelsessituation, da de nu har mulighed for at benytte deres kompetencer og ressourcer til at arbejde med det, de har interesse for. Derudover har fremgangsmåden også muliggjort en fleksibilitet og motivation hos kvinderne, som kom bag på beskæftigelsesmedarbejderne.

Eksempelvis det, at kvinderne formåede at tage deres afgangsbevis, på trods af at børnene have ferie i perioden. Derudover blev beskæftigelsesmedarbejderne også påvirket af kvindernes motivation, og deres forforståelse af kvinderne har nu ændret sig. Trine Thomsen fortæller om, hvordan man på jobcentret førhen ikke havde mange forventninger til de somaliske kvinder, hvilket er helt anderledes i dag, hvor medarbejderne har fået en tro på at kunne få kvinderne i arbejde.