Ny ferielov 2020

18. jan 2019

Som ferieloven er nu, har vi en tidsmæssig forskydning i forhold til, hvornår vi optjener ferie og hvornår vi må afholde den. Det ændres med den nye ferielov, hvor vi går over til samtidighedsferie. Fra den 1. september 2020 får vi lov til at holde ferie med løn i takt med, at vi optjener feriedagene.

Inden vi overgår til den nye ferieordning, er der i 2019 en periode med en overgangsordning, fordi ellers ville alle lønmodtagere have et helt års opsparet ferie i overskud. Med overgangsordningen bliver der ryddet op i opsparet ferie, inden den nye ordning træder i kraft. Overgangsperioden er fra 1/9 2019 til 31/8 2020.

Datoer, man skal forholde sig til i overgangsperioden:

1. januar - 31. august 2019 optjener vi ferie, som kan holdes 1. maj - 31. august 2020

1. september 2019 - 31. august 2020 optjener vi ferie, som indefryses.

1. september 2020 starter ny ferieordning - hver måned sparer vi 2,08 feriedage op, som kan holdes den efterfølgende måned.

 

Lønmodtagernes Feriefond

Til at holde styr på den opsparede ferie, vi får i overskud, har regeringen besluttet at oprette et fond, hvortil arbejdsgivere overfører overskydende feriedage, som udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.  Det svarer til i dag, hvor man får udbetalt opsparet ferie, når man fx går på pension.

For at holde styr på de ekstra opsparede feriedage, får vi en periode på et år, hvor feriedagene ”indefryses”. I denne periode kan man afholde opsparet ferie fra det foregående år (jf. illustrationen fra 1/9 2019 til 31/8 2020). Når den periode er slut, starter den nye ferielov med samtidighedsferie.

 

Ferie med løn

Har man ferie med løn, vil man ikke mærke andet til overgangsordningen, end at når vi når til 1. september 2020, skal man til at tænke opsparede feriedage anderledes. Reglerne for, hvornår der skal betales skat af feriepengene ændres således, at pr. 1. september 2019 skal man først betale skat af feriepengene, når man får dem udbetalt. Så der skal først betales skat af de indefrosne feriemidler, når de bliver udbetalt, når man går på pension. Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler de indefrosne feriepenge, ikke arbejdsgiveren.

Feriepenge for timelønnede udbetalt af

 

Feriekonto

For ansatte, som holder ferie med feriepenge, sker der en skattemæssig ændring, idet arbejdsgiver skal afregne skat i forbindelse med indbetalingen til Feriekonto. Det betyder, at man betaler skat af feriepengene, før de bliver indefrosset. Feriekonto indbetaler feriegodtgørelsen til Lønmodtagernes Feriefond i overgangsperioden, og fonden udbetaler de indefrosne feriepenge til lønmodtageren.

Så det, man først og fremmest skal være opmærksom på mht. Feriekonto, er, at man i indefrysningsperioden bliver beskattet at de feriepenge, man først får udbetalt, når man bliver folkepensionist.

Årlig opgørelse og regulering

For alle lønmodtagere vil de indefrosne feriepenge blive reguleret én gang om året, og hvert år vil man få en saldoopgørelse fra Lønmodtagernes Feriefond, hvor man kan se sit tilgodehavende.

 

På denne hjemmeside kan man læse meget mere, og vedhæftet desuden en grafisk oversigt: https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/om-den-nye-ferielov

Vi vil på et senere tidspunkt udsende mere detaljeret info om, hvordan den enkelte medarbejder skal forholde sig. Det bliver f.eks. arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderen altid har feriedage nok til de perioder, hvor firmaet har lukket/tvungen ferie.