Arab filmfestival

10. okt 2019

Der blev afholdt workshop i Øst for Paradis den 5. okt. kl 13-15.00.

 

Oplægsholdere: Instruktørerne Adolf Al Asal og Humaid Al Suwaidi.

Her kunne man komme i dialog med de filminstruktører og producere som gæster Aarhus Arab Film Festivalen.

Her blev der talt om forskelle og ligeheder indenfor film produktion i Mellemøsten og Europa og der blev stillet spørgsmål og debatteret omkring emnerne filmproduktion: hvordan forgår det? hvad kan gøres bedre i den arabiske verden for at blive mere synlig indenfor denne branche?

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus' debatpulje.