Café for flygtninge

Café for nytilkomne flygtninge

I forbindelse med udsendelse af FO-Aarhus’ efterårskatalog (via husstandsomdeling) skrev vi at vi søgte frivillige til opgaver med flygtninge og det gav en flot tilbagemelding med 30-40 frivillige, der gerne vil hjælpe.  Dernæst blev vi kontaktet af frivillige og humanitære organisationer, som manglede et fast lokale, hvor frivillige danskere og nyankomne flygtninge kan mødes på neutral grund. FO-Aarhus stillede gratis lokale til rådighed hver onsdag eftermiddag i efteråret, hvor en stor gruppe fra de forskellige organisationer: Røde Kors Ungdom, Muhabet, Dansk Flygtningehjælp m.fl. inviterede de flygtninge, de havde relationer til. Planen var at formidle forskellige eksakte oplysninger til flygtningene, som havde stort behov for at vide mere om danske forhold. På skift øste de frivillige af deres faglige viden. Når de nyankomne er faldet til, tror vi det er muligt at nå målgruppen inden for diverse faglige områder via fleksibel tilrettelagt undervisning, f.eks. i dansk, engelsk eller andre emner, der er behov for.

Cafeens formål:

• Brobygning; give flygtninge et sted hvor de kan mødes med frivillige, foreninger, få små oplæg om initiativer og frivillige tilbud i byen

• At styrke netværk og samarbejde

• Gøre den frivillige verden (foreninger) tilgængelig for nye borgere

• Temaer ud fra borgernes ønsker

• Helhedstænkning; både voksne og børn er velkomne

Metoder i Caféen:

• Oplæg

• Ligeværdig dialog

• Vi løfter i flok (ikke et kommunalt projekt)

• Forskellige foreninger skiftes til at tage facilitatorrollen

• Frivillige fra Red Barnet vil gerne byde ind med børnepasning

 

Folkeoplysning for flygtninge fordi:

• Vi vil give flygtninge mulighed for at lære og udvikle sig - og invitere dem til at dele deres viden og livserfaringer med os andre.

• Vi vil give danskere mulighed for at blive klogere på, hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter.

• Vi vil inddrage flygtningene og give dem mulighed for at blive en del af civilsamfundet – til glæde for såvel flygtningene som det danske samfund. At inkludere nye samfundsgrupper i det demokratiske samfundsliv og give dem de bedst mulige kompetencer har altid været folkeoplysningens DNA.

 

Da Caféen havde kørt i et par måneder, erfarede man, at behovet for lige præcis dette indhold blev dækket ind andre steder. Initiativtagerne har derfor valgt at lukke cafeen/initiativet, så de kan bruge energien på at styrke de øvrige aktiviteter og initiativer for de nyankomne flygtninge. De har udarbejdet en oversigt over de forskellige tilbud man i stedet kan benytte sig af.   Mette Jensby Mortensen fra Muhabet: "Der er kommet meget godt ud af arbejdet med onsdagscafeen, ikke mindst erfaringen med at vi kan rykke sammen og bidrage hurtigt når der er et behov - og vi har lært meget af dette samarbejde, som vi kan bruge fremover."