SKAF-arrangementer

SKAF er en sammenslutning af aarhusianske kunstinstitutioner, kunstner- og værkstedsfællesskaber samt individuelle aktører, der er gået sammen om at stille forskellige ressourcer og infrastrukturer til rådighed for dissidenter og flygtninge med billedkunstnerisk baggrund i bred forstand, samt arrangere kulturarrangementer i Aarhus Kommune til alle flygtninge, herunder også for børn.

FO-Aarhus vil hjælpe med at arrangementerne når ud til målgruppen og stille lokaler til rådighed for debatarrangementer.