Ovartaci Jobs

15. Apr 2021

Ny aktivitet under Rummelig imidt: Ovartaci Jobs skal hjælpe unge med psykiske og sociale udfordringer i arbejde.

 

Ovartaci Jobs kører under Rummelig imidt.

Forløbet startede op den 1. marts og løber frem til årsskiftet. Formålet er at få unge med forskellige typer af udfordringer i beskæftigelse. Det kunne blandt andet være unge med en psykiatrisk lidelse eller med psykisk sårbarhed. Ovartaci Jobs er et partnerskab mellem Museum Ovartaci, FO-Aarhus og Aarhus Kommune.

I perioden vil 30 unge blive tilknyttet aktiviteten, der vil have til huse i det nye Bylivshus, der er beliggende i den gamle Journalisthøjskole på Oluf Palmes Allé i Aarhus. Et Bylivshus, hvor Museum Ovartaci også hører hjemme.

Med aktiviteten vil man skabe rammerne for at udvikle en beskæftigelsesindsats, som tager afsæt i de mange aktiviteter, som skal foregå i huset. Herunder det spændende vilkår at et anerkendt museum med fokus på kunst og psykisk sygdom, bliver en central del af huset.

 

Projektets målgruppe

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet med en psykiatrisk lidelse eller med psykisk sårbarhed.

Målgruppen er aktivitetsparate unge med betydelige faglige, sociale og/eller helbredsmæssige barrierer på vejen mod beskæftigelse. Det kan være en kombination af kendetegn som f.eks:

- Generel mistrivsel og lavt selvværd.

- Baggrund fra ikke-uddannelsesvante hjem.

- Ingen eller begrænset netværksstøtte, fx manglende forældreopbakning.

- Massive sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer, herunder misbrug.

- Mange afbrudte uddannelsesforløb i bagagen.

 

Projektperioden løber fra den 1. marts 2021 til den 31. december 2021.

​Vi forventer at der i projektperioden vil være mindst følgende konkrete effekter:

- Mindst 5 unge aktivitetsparate kommer i virksomhedspraktik i Bylivshuset

- 5 unge aktivitetsparate deltager i et værkstedsforløb i regi af museum Ovartaci

 

Helt konkret så vil borgerne blive henvist til at deltage i en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Housekeeper: Opgaver i forhold til rengøring og køkkenarbejde
  • Unge på vej: Første skridt ind på arbejdsmarkedet via praktik kombineret med vejledning
  • Fastholdelse i skånejob og fleksjob: Vejledning og sparring til skånejobbere på Museum Ovartaci
  • Skejby Rangers Sjak: Udførsel af småopgaver i bygningen og i omkringliggende virksomheder

Det vilkår at det daglige arbejde udføres i et team eller sjak giver rig mulighed for at arbejde relationelt med deltagerne, som får styrket netværk, selvtillid og kompetencer.

 

For nogle af deltagerne vil det første skridt ind på arbejdsmarkedet ske via museets værksteder, hvor der arbejdes med kunstproduktion og egen indsigt.

Enten parallelt med arbejdet i værkstederne eller efter et forløb – vil næste skridt være at deltage i opgaver i det sjak, som laver opgaver i huset eller i de omkringliggende virksomheder.

Læs meget mere om aktiviteten her: https://www.rummeligimidt.dk/foaarhusogaarhuskommune