Mini-borgersamlinger

11. jan 2021

Mini-borgersamlinger om klimavenlig transport. Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030? Dette spørgsmål bliver stillet af Aarhus Kommune, som beder 24 borgere om hjælp til at forestille sig, hvordan fremtidens klimavenlige trafikløsninger ser ud.

Det sker med en borgerinddragelsesmetode, som kaldes en borgersamling. Projektet er en prototype, som udover at give Aarhus Kommune vigtige input fra borgerne også har fokus på at få erfaringer med denne denne særlige måde at inddrage borgerne i den politiske proces. Det gennemføres efter de gældende standarder på området men i en lidt mindre skala end sammenlignelige projekter. Derfor kalder vi det en mini-borgersamling.

Aarhus Kommune har bedt mini-borgersamlingen om at komme med anbefalinger til, hvordan vi når i mål med kommunens ambitioner på den grønne omstilling af transporten. Det vil sige alle de måder vi bevæger os, når vi skal på arbejde, i skole eller, når vi har fri - uanset om vi kører i bil, tager bussen, letbanen, cykler eller går.

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030?

Anbefalingerne bliver fremlagt for politikerne i Aarhus Kommunes bæredygtighedsudvalg og indgår i kommunens videre arbejde med planlægning af fremtidens trafikløsninger. Politikerne har ikke forpligtet sig til at følge anbefalingerne, men de har ønsket at modtage dem for at blive klogere på, hvordan borgerne forestiller sig de bedste løsninger på klimaudfordringerne.

10.000 borgere blev inviteret med digital post i december. Omkring 400 meldte sig til. 24 er udtaget via lodtrækning udfra kriterierne køn, alder, bopæl, uddannelse, bil. Vi har været i kontakt med alle deltagerne for at bekræfte deres deltagelse og informere dem om deres rolle og det praktiske omkring deltagelse.

På grund af coronasituationen gennemfører vi de to første møder online. Så må vi se. De fleste af deltagerne er rimelig rolige omkring det. Nogle enkelte er bekymrede. Vi laver test af den virtuelle platform med dem, der har behov i næste uge.

Der er lavet aftaler med eksperter og interessenter, bl.a. Henrik Gudmundsson (CONCITO), Marianne Weinreich (Rambøll A/S), Thomas Damkjær Petersen (IDA), Anders Nielsen (Dansk Cyklistforbund), Torben Kudsk (FDM), Claus Bech (Aarhus City Forening), Peter Bach og Helle Kaas Schmidt (Dansk Handicapforbund).

Der udarbejdes et katalog med handlemuligheder, som kan præsenteres for borgersamlingen.

To forskere fra KU vil gerne følge borgersamlingen som en del af deres forskning.

Morten Skou Nicolaisen, Pernille Bertram Larsen (Mobilitet), Frederik Ingvardt Pedersen (Borgerservice), Jessica Baier (Aarhus Omstiller) er sammen med Maya Trinkær og Paul Natorp (Sager der Samler) kerneteamet omkring afviklingen med Paul og Maya i de centrale praktiske roller som hhv. projektleder og projektkoordinator.

Der er lavet en offentlig webside, hvor man kan læse om projektet, og hvor vi løbende vil lægge dokumenter fra samlingerne, så alle kan følge med. Se her: https://www.sammenomaarhus.dk/mobilitet

Tirs. 19. jan. kl. 16-20.00 - online

Tirs. 2. febr. kl. 16-20.00 - online

Tirs. 23. febr. kl. 16-20.00 i Café Nicolai, Vester Alle 8

Lør. 6. marts kl. 13-19.00 i Café Nicolai, Vester Alle 8

Mini-borgersamlinger støttes af FO-Aarhus' debatpulje.

Samarbejdspartnere: Aarhus Bibliotekerne, Aarhus Onsdag, Sager der Samler, Mobilitet, Aarhus Kommunes Borgerservice og, Aarhus Omstiller.