Kommunalvalget

25. Aug 2021

Her kan du læse om de arrangementer under kommunalvalget 2021, som FO-Aarhus støtter fra sin debatpulje

Smil TV

7. okt. kl. 10-12.30: Smil TV afholder valgmøde for udviklingshæmmede

Sted: Kulturhus Bunkeren, Frøberts Auditorium, Olof Palmes Alle 11, Aarhus N.

Smil tv Aarhus samt ULF vil hermed gerne inviterer til valgmøde med borger med handicap. Hvert parti møder op med 1 kandidat. Valgmødet vil handle om Aarhus kommunes handicap politik de næste 4år.

Valgmødet vil være opdelt i en panel diskussion med borgerne / efter dette er der mulighed for at have lave stand(hvert parti kommer selv med deres reklamer) hvor borgerne kan komme og stille spørgsmål.

Deltagere: Christian Budde, Venstre. Christian Würtz, Soc.Dem. Mahad Yussuf, Rad.V. Mette Skautrup, Kons. Nana Harring, DF. Thomas Medom SF. Viggo Jonasen, Enhedslisten.

Arrangører: Smil tv Aarhus er et beskytte medie værksted under Aarhus kommune som arbejder med følgende Medie redskaber: Tv live på facebook samt Bricksite og instagram.

ULF: udviklingshæmmede landsforbund Aarhus afdelingen.

Kontakt person Koordinator Frank Torkos smil tv Aarhus

Mail: ft@aarhus.dk

 

Demokratihjælperne

Et samarbejde med Aarhus Kommune og Borgerservice.

Baggrund: Borgerservice MKB, Beskæftigelse MSB og FO-Aarhus ønsker at udføre et forsøg med at understøtte og mobilisere den sårbare eller ikke-beskæftigede borger til et aktivt og bedre liv i forhold til beskæftigelse. Med fokus på unge på kanten af arbejdsmarkedet igangsættes et forløb i forbindelse med planlægning og afvikling af kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021

Forsøgets formål er at give unge borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, mulighed for at få erhvervserfaring ved at være medhjælper ved valget i november 2021, samt at give dem en forståelse for, hvorledes og hvorfor vores demokrati fungerer. Såfremt forsøget viser positive resultater, kan konceptet udvides ved det efterfølgende valg.

Planlægning og afvikling af et valg indbefatter mange og forskellige opgaver. Valgsekretariatet har brug for hjælp, og de unge kan for eksempel hjælpe med at håndtere brevstemmer, sortere disse og sikre korrekt registrering af dem. Derudover er der mange løbende logistiske og praktiske opgaver, som skal løses.

Forløbet starter med et demokratikursus hos FO-Aarhus, som er udviklet i samarbejde med Borgerservice, hvor deltagerne introduceres i, hvordan og hvorfor demokratiet fungerer i Danmark. På kurset vil de unge blandt andet blive undervist i

- Folkeoplysning, medborgerskab og den demokratiske tradition i Danmark

- De forskellige valgarter og hvordan valg i Danmark foregår

Herefter skal de unge, efter nærmere aftale med Borgerservice, møde fast på arbejde på Dokk1, hvor de hjælper med konkrete opgaver, som er af afgørende betydning for valgets afvikling. Der vil være mulighed for at bidrage på nedsat og fleksibel tid – detaljerne koordineres med den unges sagsbehandler af koordinatoren. Også på valgdagen og fintællingsdagen skal de unge hjælpe med at løse de mange administrative opgaver, som opstår. Efter endt ansættelse modtager de unge en udtalelse, de kan bruge i deres videre jobsøgning.

Demokratihjælperne er ansat i perioden 25. oktober til 19. november

Uge 43

Dato

Arbejdsopgaver

25. okt.

Opstart i Borgerservice (velkomstmøde, oprette adgangskort, introduktion af IT, rundvisning på Dook1)

26. okt.

Opstart i Borgerservice (introduktion af kollegaer, der hver især fortæller om deres rolle og opgaver ved valg)

27. okt.

kl. 9-14.00

Lokale

VA8-212

Demokratikursus hos FO -Aarhus:

- Møde med Børne- og Unge-byrådet (eller med repræsentanter fra det)

- Udvælge et par dagsordenspunkter fra mødet og mødes med et par repræsentanter fra partier for at høre deres meninger om punkterne (som forberedelse til byrådsmødet)

- Rundtur på Aarhus Rådhus

 

28. okt.

kl. 9-14.00

Lokale

VA8-212

Demokratikursus hos FO-Aarhus:

- Besøge Stadsarkivet (Søren Bitsch) og se et par film fra tidl. kommunalvalg og høre om det historiske materiale i byrådsarkivet

- Besøge museet Køn for at se den gamle byrådssal og høre om kvinder i kommunalpolitik

 

29. okt.

kl. 9-14.00

Lokale

VA8-212

Demokratikursus hos FO-Aarhus:

- Besøg et par politiske ungdomsforeninger (fra hver sin fløj)

- Komme med forslag til hvordan man kan få flere unge til at stemme ved kommunalvalget

 

Fra 1-5. nov.:

Sortering af brevstemmer

Hente brevstemmer på niveau 1 og bringe dem op til Folkeregisteret

Floorwalker på Dokk1

Hjælpe med forplejning – hente kaffe, vand mv. til brevstemmemodtagerne og andre praktiske opgaver på Dokk1 og evt. På lokalbibliotekerne

Opfyldning af kontorkasser

Pakke kufferter til afhentning af hjemmestemmer

 

Fra 8-12. nov.:

Sortering af brevstemmer

Hente brevstemmer på niveau 1 og bringe dem op til Folkeregisteret

Floorwalker på Dokk1

Hjælpe med forplejning – hente kaffe, vand mv. til brevstemmemodtagerne og andre praktiske opgaver på Dokk1 og evt. På lokalbibliotekerne

Pakning af valgudstyr til valgsteder, hvor vi opbevarer udstyret

Diverse kørselsopgaver

Overværelse af byrådsmøde den 10. nov.

 

Uge 46

Dato

Arbejdsopgaver

15. nov.

Diverse pakningsopgaver og oprydning i valglager

16. nov. (valgdag)

Praktisk hjælp på udvalgte valgsteder

17. nov.

Praktisk hjælp på fintællingsdagen

18. nov.

 

19. nov.

Afrunding af forløb - og tak for indsatsen.

 

Erhvervsforum Aarhus

Kommunalvalget er lige på trapperne og Erhvervsforum Aarhus er naturligvis på pletten!

Mandag den 1/11 inviterer vi til en topaktuel debat med spændende politiske profiler.

Hør de lokale politikeres bud på udviklingen i Aarhus – og sæt dit præg på debatten.

Kl. 17.30 åbnes dørene i KulturBunkeren Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N. Den tidligere Journalisthøjskole danner de fascinerende og smukke rammer for en aften med fokus på erhvervslivet i Aarhus.

Fra kl. 18.00 vil Torben Dreier, FO-Aarhus - med sikker hånd og stor lune - styre os igennem aftenens debat og facilitere slagets gang.

Erhvervsforum Aarhus har samlet et stærkt panel af lokale politikere, der med garanti kan besvare alle presserende politiske spørgsmål i anledning af Kommunalvalget den 16/11.

Du vil møde: 

Steffen Wich, S. Hans Skou, V. Metin Aydin, R. Heidi Printzen, K. Tom Laursen, Liberal Alliance, samt Sander Jensen, SF. Claus Vildrik, Nye Borgerlige.

René Rafn, Enhedslisten.

Paneldebatten slutter ca. kl. 19.30. Herefter er der middag frem til kl. 21.00, idet Fredes Flyvende Tallerken er garant for den gode mad.