CSM-foredragsrække

15. Dec 2020

Efter-synlighedsdags-møder i Aarhus. En række møder om emner relateret til seksuelle overgreb arrangeret af Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus: LivaRehab, Joan søstrene, CSM-Midt-Nord, Midtjysk Spor, Reden, Kvisten.

 

Torsdag den 15. april kl. 16-18: Oplæg ved Marianne Gutte, psykoterapeut & klinisk sexolog om emnet: ”Erfaringer fra gruppebehandling med mennesker med senfølger”, Center for Behandling af Seksuelle Traumer

Sted: FO-byen, Frederiksgade 78B, Stiften Loungen.

 

Tirsdag 11. maj kl. 16-18: Oplæg ved Reden om ”Reden UngAarhus”. Grænser og gråzoner blandt unge”.

Oplæg om arbejdet med unge mennesker med grænseoverskridende adfærd eller med prostitutionslignende adfærd. Der tages udgangspunkt i, at det er helt normalt for unge at eksperimentere med kærlighed, sex og grænser. Nogle unge kommer rigtig galt afsted og kan have svært ved at komme ud af en seksuel gråzone, hvis de gentagende gange har fået overskredet deres grænser. Det er naturligt for unge at udforske og opdage sin egen seksualitet. Men det er ikke altid lige let at mærke egne grænser og holde fast ved dem. For nogle unge kan det være en ekstra stor udfordring. Som oftest vil den unge ikke selv beskrive sin adfærd som gråzoneprostitution, og vi vil derfor belyse hvordan man kan spotte unge som eksperimentere med bytte/salg af seksuelle ydelser og tage en den svære samtale med de unge. 

I oplægget kan man få mere viden om:

• RedenUng Aarhus’ indsats og arbejde

• Prostitutionsarenaer i Aarhus

• Gråzoneprostitution

• Sugardating

• Karakteristika og motivationsgrunde for unge som bytter og sælger seksuelle ydelser

• Hvordan man spotter unge med prostitutionslignende adfærd

• Hvordan kan man starte den svære samtale med de ung

Sted: FO-byen, Frederiksgade 78B, Stiften Loungen.

 

21. juni kl. 16.-18.00: Betydningen af tilknytning. Hvad betyder det, at vi har nær kontakt og bliver mødt og favnet, som helt små for vor senere personlighed og styrke i livet.

V/Bettina Dûrr Barker psykolog ved CSM: Center for seksuelt misbrugte.

Når voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, søger hjælp og behandling, er temaer som mistillid og problemer med nærhed og afstand oftest i spil; aftryk af de traumatiske erfaringer med andre som kilde til uforståelige, smertefulde og skræmmende oplevelser. Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen afspejler og afspejles ofte i vanskeligheder med tilknytning og derfor dykker oplægget ned i betydningen af tilknytning i udviklingen af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Og hvad betyder det for dét at iværksætte hjælp – hvad end det er behandling eller støtte – til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb?

Sted: Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, Aarhus C.

 

Torsdag 26. august kl. 16-18.00: Oplæg om "Fællesskabets betydning for heling af senfølger" ved Randimaya Løkkehjærte, psykoterapeut & coach. Indholdet var en blanding af foredrag med faglige og personlige tilgange og workshop. Arrangementet blev afholdt af "Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus" i dette tilfælde foreningen Spor i Aarhus og var en klar succes i form af positive tilkendegivelser fra deltagerne.

Sted:FO byen, Frederiksgade 78B, Stiften Lounge tv. i gården.

 

Torsdag 30. september kl. 16-18.00: Hvilken betydning har relationer for dannelsen af vores selvbillede ved seksuelle overgreb? v/Lisbeth Wium og Ulla, Joansøstrene i Aarhus.

Børn og unge der udsættes for seksuelle overgreb risikerer at få livslange skader. Vi vil se på hvilken indflydelse relationer kan have og hvor vigtigt det er at arbejde med skam og skyldfølelser som følger med det seksuelle overgreb og som kan have en varig påvirkning på personens selvbillede.

Sted: FO byen, Frederiksgade 78B, Stiften Lounge tv. i gården.

 

Torsdag den 18. november kl. 16-18: Støtte/terapi til mennesker  / Sexsalg - oplæg om ”Nogle af de forskellige former for prostitution der findes og hvilke risici der kan være forbundet hermed samt et indblik i hvilke senfølger man efterfølgende kan gå og tumle med. Oplægget rundes af med en introduktion til tilbuddet ”FORandring”.  Arr. FORandring, der er et samarbejde mellem Aarhus kommune, RedenUng, Kvisten, Joan-søstrene og LivaRehab.

Sted:FO byen, Frederiksgade 78B, Stiften Lounge tv. i gården.

Arrangementerne støttes af FO-Aarhus' debatpulje.