Retten til kunst - et seminar

15. feb 2020

RETTEN TIL KUNST - et seminar om kunst og sociale fællesskaber - på Åbne Scene, Godsbanen - tirsdag den 10. marts 2020, kl. 13.00 til 17.00. Åbne Scene på Godsbanen i Aarhus har tildelt Between Music (https://www.betweenmusic.dk/) et laboratorie-forløb på 14 dage, hvor vi skal arbejde med, og undersøge, nye publikumsgrupper.

I de sidste par år har Between Music undersøgt flere perspektiver vedrørende scenekunstens publikum med afsæt i UNESCO’s Universal Declaration on Cultural Diversity; som bl.a. slår fast at:  (...) all persons have the right to participate in the cultural life of their choice and conduct their own cultural practices (...)

Gennem de sidste to år, har de arbejdet særligt målrettet med fokus på de borgere, der har begrænset økonomisk frihed, med det ønske for alvor at anerkende og honorere, at alle har behov for kulturel stimulans - at det er en vigtig ingrediens i et menneskets liv, som alle burde have adgang til, uafhængigt af økonomiske vilkår. 

Between Music har gennem tiden anvendt forskellige strategier for at invitere borgere med begrænset økonomisk frihed eller socialt udsatte borgere indenfor til deres forestillinger. De har bl.a. arbejdet som arrangør, hvor de selv har stået for arrangementet og for at finansiere og kommunikere tilbuddet til socialt udsatte, såsom hjemløse, flygtninge og psykisk sårbare. De har også forsøgt at få institutioner, scener eller festivaler, de har gæstespillet hos, med på at løfte dette ansvar, ved f.eks. at donere en gratis koncert til spillestedet, mod at spillestedet så inviterede særligt udvalgte mennesker gratis i teatret. 

Denne model har dog også nogle problematiske aspekter ved sig - særlig gælder dette udpegningen af personer, der på denne måde defineres som mindre privilegerede, socialt udsatte eller økonomisk dårligt stillede. Der kan ligge en stor stigmatisering i at blive defineret som socialt udsat, og arbejdet med at kategorisere mennesker på denne måde kan i sig selv være dybt problematisk. 

Between Music oplever, at mange har stor - for stor - berøringsangst i forhold til dette, og derfor fravælger initiativer, som kan være med til at øge tilgængeligheden for et bredere publikum. Between Music har forsøgt at lave lukkede koncerter for særligt inviterede, at reservere 10% af billetterne på hver forestillingsdag til mennesker, som så får doneret billetterne, og de har også forsøgt at lade det være op til hver enkelt at definere, om de har behov for gratis adgang til teatret. Between Music anerkender, at der er mange områder, som er vanskelige og problematiske, men mener ikke, at kunstens aktører kan tillade sig at have så stor berøringsangst i forhold til problemstillingen, at de vælger at gøre ingenting af frygt for f.eks. stigmatisering. 

Between Music vil derfor fortsætte dette arbejde i en indsats, de har kaldt ”Retten til Kunst” under deres laboratorium på Åbne Scene i marts, hvor de vil udforske nye formater. I laboratoriet vil de arbejde videre med socialt udsatte som målgruppe, og med dette fokus udvikle og afprøve endnu flere modeller baseret bl.a. på den inspiration, de har fået gennem en dialog med bl.a. Marissa Draper fra HOME i Manchester. 

Between Music ønsker at skabe større opmærksomhed om kunst, demokrati og socialt ansvar. De har derfor valgt at afholde et seminar i forbindelse med deres undersøgelse i marts, hvor de vil opsummere deres erfaringer og tanker om “Retten til kunst - kunst og sociale fællesskaber”. Seminaret vil også præsentere nogle indsigter og perspektiver fra nationale og internationale gæster, der på forskellig vis arbejder med dette felt, og som forhåbentligvis kan inspirere vores forståelse af dette store emne. 

De internationale gæster, som har sagt ja til at komme til Aarhus, er:

  • Marissa Draper – Head of Engagement, HOME – Manchester. Marissa Draper kommer fra en tradition og en institution, der har en lang og rig erfaring med både deltagerbaseret kulturformidling og med at involvere nye publikumsgrupper. Between Music har gennem det sidste år haft en kontinuerlig dialog med HOME, og ser frem til at udfolde og udvikle denne relation og dele denne vigtige samtale med andre på seminaret den 10. marts. 
  • Sabine Ruchlinski - Administrerende direktør, KulturRaum – München. KulturRaum i München er en del af et netværk, der er etableret i 60 byer i Tyskland, som alle arbejder med formidling af kunst og kultur til mindre privilegerede borgere. Between Music har mødt Sabine gennem en samarbejdspartner i Tyskland, og KulturRaum’s arbejde har været - og er fortsat - en stor inspiration for Between Music.

Disse to internationale indspil vil blive suppleret af nogle af de mest erfarne eksperter herhjemme, bl.a. Birgit Eriksson fra Aarhus Universitet og Lene Struck-Madsen, projektleder på Applaus (https://www.applaus.nu/om-applaus-2/) - den nationale indsats for publikumsudvikling i dansk scenekunst. Birgit og Lene vil fremlægge perspektiver fra nyere forskning - dels fra det generelle nationale perspektiv, dels fra de udsatte boligområder i Gellerup i Aarhus.

Seminaret arrangeres i samarbejde med Performing Arts Platform, og vil være åbent for deltagelse af både interesserede borgere, branchefolk, politikere og forskere.

 

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje