Sorg som diagnose

03. aug 2018

Foredrag og debat om sorg som diagnose onsdag den 26. sept. kl. 19.30 på Studenterhus Aarhus. Arrangeret af "Studerende og Sorg".

"Den syge sorg?"

For nyligt er sorg blevet en officiel diagnose. Men hvilken betydning har det mon, at man taler om sorg som noget sygt, noget patologisk?

Dette ønsker vi i foreningen Studerende og Sorg at belyse yderligere ved at invitere til en aften med to forskellige oplæg, der behandler sorgen som diagnose samt hvilken betydning, dette måske kan have for vores sorgforståelse. Oplæggene er en del af vores forenings overordnede ønske om at gøre det mere normalt at tale om sorg blandt studerende.

Oplægsholderne denne aften er:

- Maja O’Connor, Psykologisk Institut, seniorforsker v. Det Nationale Sorgcenter.

- Ester Holte Kofod, Postdoc v. Institut for Kommunikation og Psykologi.

 

Studerende og Sorg, der står bag aftenen, er en forening, der ønsker at gøre en særlig indsats for studerende på videregående uddannelser, der befinder sig i en sorgkrise. Dette gør vi udover aftener som denne også ved at køre cirka en sorggruppe pr. semester. Her er alle studerende, der har mistet en, de holder af, velkommen til at deltage. Sorggrupperne vil der være mulighed for at høre mere om efter oplæggene.

 

Alle, der har lyst, er velkomne til at deltage i begge aftener

 

- uanset om selv man har mistet nogen eller aldrig oplevet sorg i det hele taget.

 

Aftenerne er arrangeret af foreningen Studerende og Sorg i samarbejde med AU Talks og Studenterhus Aarhus.

 

Kontakt: studerendeogsorg@gmail.com  

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.