Penge til FO-relaterede projekter

06. dec 2018

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz har afsat 200.000 kroner, via Deltagerbudgetter, til projekter, der styrker inklusionen i Aarhus. Det er femte gang, deltagerbudgetterne uddeles som økonomisk støtte til borgere, der har forslag til kreative og inkluderende løsninger til Aarhus’ sociale udfordringer. Tidligere er pengene blandt andet gået til bekæmpelse af ensomhed, udvikling af naboskabet med flygtninge og hjemløse som et led i bedre integration og inklusion.

"Med deltagerbudgetterne ønsker vi at styrke den sociale sammenhængskraft i Aarhus ved at finde nye veje til inklusion. Initiativet giver mulighed for, at borgernære projekter kan realiseres og styrke de sociale fællesskaber på lokalplan og på tværs af samfundsklasser- og grupper. På den måde kan deltagerbudgetterne bidrage til at inkludere. Vi håber på projekter, hvor der er tænkt i rummelighed og sammenhængskraft, og hvor udsatte borgere inviteres ind i større fællesskaber, hvor de kan spille en aktiv rolle”, siger Kristian Würtz.

Bedre Barsel, der har fået lokalet i FO-byen, fik bevilget 25.000 kr., så de nu kan planlægge endnu længere ud i fremtiden med en masse nye og spændende aktiviteter.

https://www.bedrebarsel.dk/

http://aarhus.lokalavisen.dk/aarhus_midt/2018-09-08/Barselshuset-%C3%A5bner-i-Aarhus-Mange-f%C3%B8ler-sig-ensomme-3084598.html

Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede fik også 25.000 kr. til deres arbejde. FO-Aarhus leverer folkeoplysningstimer til projektet.

http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/vaskeriet-en-oevebane-for-udviklingshaemmede/

https://stiften.dk/aarhus/Vaskeriet-en-ny-oevebane-for-udviklingshaemmede/artikel/429974