Yallah!dk

12. dec 2017

Yallah!dk er et projekt, der arbejder med historie-fortælling og nedbrydning af fordomme. Det foregår ved, at en gruppe unge dansk-palæstinensere fortæller deres personlige historie om, hvordan det er, med palæstinensisk baggrund, at bo og leve i Danmark. De unge fortæller desuden om, hvad Palæstina betyder for dem.

 

De medvirkende i Yallah!dk er unge med palæstinensisk baggrund opvokset i Aarhus. Alle deltager frivilligt. Sammen med en projektleder tager de unge ud og fortæller åbent og ærligt deres egen personlige historie. Dette personlige møde og fortællingen af de unges egen historie, giver et helt andet billede, end det man ellers møder i medier og almindelig omtale, af de unge med palæstinensisk baggrund.

 

En frugtbar dialog

Formålet er: ”At skabe et bedre image for unge med palæstinensisk baggrund i Danmark, at fortælle en mere nuanceret historie om disse unge, og at nedbryde eksisterende negative fordomme om dem. Desuden at fortælle mere nuanceret og personligt om oprindelseslandet Palæstinas betydning for dem.”

Erfaringen fra pilotprojektet er, at det virker efter hensigten, når de unge meget modigt stiller sig op i forskellige forsamlinger og fortæller om sig selv, deres liv og deres dagligdag. For mange af tilhørerne er det en kolossal øjenåbner, måske for første gang overhovedet, at tale personligt med en ung, der har baggrund i et ikke vestligt land. Der er altid mulighed for at stille spørgsmål til de unge, og der kan spørges om alt muligt. Det bliver flittigt benyttet af tilhørerne, der flere gange har været ret provokerende i deres spørgsmål. Men de unge svarer meget åbenhjertigt på det hele og får skabt en frugtbar dialog om kultur, religion, opdragelse, muligheder for uddannelse og på arbejdsmarkedet, samt om kulturelle forskelle og ligheder, og meget andet.

 

Synergieffekt med nye måder at fortælle

I projektet arbejdes der med at udvikle historiefortællingen, altså formidlingen af den personlige historie. Dette er en voksende international trend, som også med en hel del succes bruges i et land som Libanon, til at nedbryde kulturelle forskelle mellem de mange, og ofte indbyrdes stridende, etniske grupper i landet. På samme måde arbejder Yallah!dk med at nedbryde kulturelle forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper i Danmark, til stor gavn for sammenhængskraften i samfundet.

Projektets kerne og omdrejningspunkt er den personlige fortælling, hvor de unge tager ud og fortæller til et publikum. Der laves workshops, hvor professionelle historiefortællere underviser de unge i, hvordan de udvikler deres historier, samt giver dem inspiration til at forbedre deres fortællinger.

Dernæst udvikles historiefortælle-metoderne og de unge kvalificeres til at producere små videoer med historier om sig selv, deres dagligdag mv. Vi regner med, at dette kan give en god synergieffekt, i sammenhæng med at vi stadigvæk tager ud med fortællingerne. Små videoer kan få et meget større og bredere publikum, som ganske vist ikke får hele dybden i de personligt fortalte historier, men dog får en god historie fortalt. Spredt på de sociale medier vil de små videoer kunne generere en vis mængde interesse, sådan at mange forhåbentlig vil blive interesserede i at få besøg af de unge og få fortalt de personlige historier og dermed komme mere i dybden. Vi vil arrangere et kursus i videofortælling for de unge frivillige, f.eks. i samarbejde med Aarhus Filmværksted, der har erfaring med den slags kurser for unge i Gellerup.

 

Empowerment af de unge frivillige

For de unge giver deltagelse i projektet en hel del empowerment, og det styrker dem personligt. De får erfaringer i at stå op foran en forsamling og holde foredrag, noget som i høj grad vil gavne dem på længere sigt. Ved at forholde sig så konkret til deres egen historie og kulturelle baggrund, formidle denne og svare på spørgsmål, får de unge desuden en meget større forståelse for deres egen identitet, samt for kulturelle forskelligheder og kulturelle muligheder i Danmark.

De unge bliver mere bevidste om deres egen kulturelle baggrund, den danske mainstream kultur, og de ligheder og forskelle der er. De får desuden en meget god fornemmelse for, hvordan kulturel brobygning kan fungere i praksis, dér hvor det er vigtigt, nemlig ude blandt andre mennesker. Endvidere giver det en rigtig god erfaring, at arbejde organiseret i en gruppe med et målrettet projekt og tage ansvarligt del i at udvikle dette.

 

En ny form for historiefortælling

Projektet er startet som et pilotprojekt i perioden august-oktober 2017. Det er sket med økonomisk støtte på 5.700 kr. fra NorSensus Mediaforum, Oslo, og fra Open Society Foundations, New York.

Pilotprojektet er gennemført med succes. Det har fået stor ros fra donorerne på et møde i Oslo i midten af oktober, hvor vi rapporterede om det. Vi har holdt fire arrangementer med foredrag: Hos FO-Aarhus Senior Daghøjskole ved to forskellige hold, hos Bydelsmødrene i Gellerup, og hos Klub 60+ i Klostergadecentret i Aarhus.

Desuden har Yallah!dk med stor succes deltaget i Aarhus Kommunes Kulturforvaltnings Kulturbazar d. 24.9. i Ridehuset. Her blev historiefortællingen grebet an på en ny og spændende måde, som Yallah!dk opfandt til lejligheden, nemlig konkurrencen: ”Gæt en ung dansk-palæstinenser”. Den gik ud på, at man skulle gætte en række spørgsmål om fem af de unge, hvorved fordomme og forudfattede meninger kom i spil. Det var meget populært, og 70 deltog i konkurrencen, som havde tre flotte præmier. Afgørende var det, at de unge selv var til stede, så efter gætteriet blev svarene gennemgået med deltagerne, af de unge, hvilket gav anledning til adskillige gode dialoger. Der blev faktisk brugt en hel del tid på disse samtaler, med de mange deltagende Kulturbazar-gæster, og samtalerne endte ofte i sjov og latter og god gensidig forståelse.

 

Overskud af energi og gå-på-mod hos de frivillige

Erfaringerne fra perioden med pilotprojektet er så gode, at vi vil fortsætte projektet, også set i lyset af den store ros, som donorerne har givet udtryk for. Der er et kæmpestort overskud af energi og gå-på-mod hos alle de frivillige, der brænder for at fortsætte. Og behovet er tilstede.

Yallah!dk har fået støtte fra Aarhus Kommune, Kulturforvaltningen, på 1.000 kr. til udgifter i forbindelse med deltagelse i Kulturbazaren. Vi har desuden fået bevilget støtte på 25.000 kr. fra Aarhus Kommune, Kulturforvaltningen, til at fortsætte projektet. Afgørende for Yallah!dk er de frivilliges store engagement og lyst til at deltage. Derfor er det vigtigt, at vi kan skabe et godt socialt sammenhold og arbejdsfællesskab. For at holde liv i dette vil vi lave forskellige arrangementer med besøg i teater, biograf og andet, samt fællesspisning.

Vi arbejder desuden på at lave en fælles ekskursion med de frivillige. Det kan være en tur til København med besøg hos folketingspolitikere, journalister, meningsdannere, organisationer m.m. samt kulturelle oplevelser. Eller det kan være deltagelse i Folkemødet på Bornholm til foråret. En sådan ekskursion skal tjene to formål, dels mere empowerment til de unge deltagere, dels større kontaktflade og gennemslagskraft for projektet.

Yallah.dk afholdte arrangementer i 2017

Onsdag d. 6.9. kl. 12.30. FO-Aarhus Senior Daghøjskole       

Tirsdag d. 12.9. kl. 12.30. FO-Aarhus Senior Daghøjskole     

Søndag d. 24.9. kl. 13 – 16. Ridehuset, Aarhus. Kultur Bazar (samtale og quiz)

Tirsdag d. 3.10. kl. 10.30 – 12.00. Q-huset i Gellerup. Bydelsmødrene i Gellerup

Torsdag d. 5.10. kl. 12.00 – 14.00. Klostergadecentret, Aarhus C. Klub 60, en gruppe mænd over 60 år

Onsdag d. 25.10. kl. 19.30: Dan Mission, Nørre Allé 29, Aarhus C i samarbejde med Danmarks Kristne Gymnasiastbevægelse          

Fredag d. 10.11. kl. 13.00. Gøglerskolen, Klosterport 4. Elever på skolen

Torsdag d. 16.11. kl. 19.30.  De Grønne Spejdere i Mårslet. Sognegården

Fredag d. 8.12. kl. 10.20 – 1½ time. Diakonhøjskolen, Højbjerg, studerende

Projektet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.

http://www.yallah.dk/