Penge til nyt projekt

13. jan 2016

FO-Aarhus har fået 100.000 kr. fra Kulturstyrelsen til projekt UNGE PRØVER SELV: En større gruppe unge mellem 15 og 25 år, der gennem længere tid har været med til at udvikle et kulturlaboratorium for unge, har fået en midlertidig base i en gammel fabrik i Aarhus C. Det er også et laboratorium for nye måder at lytte til og involvere unge i brugerdrevet innovation.

Vi ønsker at støtte de unges egne initiativer gennem demokratiske møder og hjælp til at igangsætte aktiviteter og workshops. De har et stort ønske om at lære nye færdigheder og tilegne sig faglige og personlige kompetencer indenfor kreativt iværksætteri, konkrete håndværksmæssige færdigheder samt være med til at skabe nye, unikke rammer.  Målet er også at skabe et integrationsfremmende og in-kluderende fællesskab, som er med til at mindske uligheden blandt unge gennem ”ung til ung” relationer.

Det 3-årige laboratorium – nu benævnt som Ungdomskulturhuset-UKH - er et samarbejde mellem de 3 kommunale forvaltninger: Børn og Unge, Social-og Beskæftigelse samt Kultur i Aarhus kommune på baggrund af et ønske fra Ungebyrådet, der i flere år har ønsket at få et hus med café og værksteder.

Andre samarbejdspartnere som Ungdomsskolen, Folkeoplysningsforbund, foreninger og projekter for unge, begynder nu så småt at involvere sig i Kulturlaboratoriet og i netværksskabende aktiviteter.  FO-Aarhus har i flere år gennem folkeoplysende kurser og workshops bidraget væsentligt til det kreative og kulturelle vækstlag i Aarhus indenfor både musik, litteratur, film og teater.

Derfor tager FO- Aarhus initiativet til at udvikle nye initiativer sammen med en voksende ungegruppe.

INDHOLD

At uddanne et CREW der er dygtige iværksættere og kan udvikle og stå for større events for unge nu og i fremtiden, bl.a. en større ungdomsfestival under ECOC Aarhus 2017.

Ligeledes at udvikle og lære nye håndværksmæssige skills, såsom at bygge en scene, loungeområde og café, lave tekstildesign, pr og kommunikation mv.

Og sidst men ikke mindst at udvikle ung til ung rådgivning, som er inkluderende for unge flygtninge og andre unge, der har særlige talenter og sociale og psykiske udfordringer.

Folkeoplysningsloven og Ungdomsskolelovgivningen kan være med til at understøtte aktiviteterne, som gør at projektet kan blive bæredygtigt i fremtiden med de unge selv som instruktører og ambassadører for nye tiltag.

HVEM

FO-Aarhus i samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælps ungenetværk), unge mellem 15 og 25 år i Århus, der er tilknyttet Ungdomskulturhuset-UKH og forskellige foreninger og tilbud for unge i Aarhus. Ressourcestærke unge som rollemodeller, der er vant til at udvikle events, tage initiativer og har lyst til at skabe aktiviteter sammen med unge flygtninge og unge med sociale og psykiske udfordringer, Sidstnævnte gruppe er elever på  Produktionsskoler, Ungdomscentret, projekter og foreninger.

HVOR

Steder i Aarhus hvor unge kommer – FO-Aarhus, Godsbanens Åbne Værksteder www.godsbanen.dk, Ung-domskulturhuset-UKH   (www.institutforx.dk)   

HVAD

6 workshops af længere varighed:

Projektudvikling og forretningsmodeller (iværksætteri)

Økonomi og budgetter.

Grafisk facilitering og sociale medier.

PR og kommunikation.

Konflikthåndtering.

Ung til ung rådgivning/inddragelse af nye unge.

 

Kortere workshops og aktiviteter:

Ung til ung byg.

Tømrerarbejde.

Textiltryk og serigrafi.

Remake tøj/syworkshop.

Makers Space – leg med ord/skær det ud på lasercutter

3D-tegning.

Torsdagshygge med mad.

Projektet er i 2016 evalueret af Videnscenter for Folkeopysning (Vifo) og evalueringen kan læse på deres hjemmeside